MangYTe

Truyện Vạn Lưu Quy Tông - Kiếm hiệp

Vạn Lưu Quy Tông
  • Tên truyện: Vạn Lưu Quy Tông
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 25/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Vạn Lưu Quy Tông

Bạn đang đọc truyện Vạn lưu quy tông của tác giả Khuyết Danh trên website đọc truyện online. Tình cờ có trong tay “ Vạn Vật Quy Nguyên Kinh” khiến cho phụ thân của Mạnh Đạt Nhân chết một cách không minh bạch.
Quyết tâm trả thù Đạt Nhân gia nhập Tuyết Nhạn Môn nhưng với công phu của Tuyết Nhạn Môn chàng không thể báo thù được… Nhờ cơ may xảo hợp Mạnh Đạt Nhân có được cùng lúc hai loại võ công Cửu U và Cửu Trùng…Chàng có trả thù được không ?Có phải ngẫu nhiên mà hai loại công phu đó có cùng chung một chữ “Cửu” ???Mối quan hệ giữa tổ sư Thần Môn và Vạn Biến Cửu U Quỷ mấy trăm năm trước như thế nào ?
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thần Môn 25/12/2013
2 Chương 2 Vạn Vật Quy Nguyên 25/12/2013
3 Chương 3 Địa Khuyết Cung 25/12/2013
4 Chương 4 Vạn Lưu Quy Tông 25/12/2013
5 Chương 5 Công Phu Bát Quái Môn 25/12/2013
6 Chương 6 Cửu U Quỷ Viện 25/12/2013
7 Chương 7 Hắc Thạch Đào 25/12/2013
8 Chương 8 Tâm Pháp Thượng 25/12/2013
9 Chương 9 Tình Cờ Thoát Hiểm 25/12/2013
10 Chương 10 Vô Minh Thần Công 25/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »