MangYTe

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!! - Truyện teen

Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!
  • Tên truyện: Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Truyện teen
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 20/01/2014

Tóm tắt nội dung truyện : Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!!

Vì anh là người phục vụ ở quán bar, nên em mới gặp anh… Vì anh là người phục vụ ở quán bar và anh đơn giản có thể là một tên trai bao rẻ mạt, nên em mới chọn anh…. Vì anh là người phục vụ ở quán bar nên … em mới yêu anh…
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chương 1 20/01/2014
2 Chương 2 Chương 2 20/01/2014
3 Chương 3 Chương 3 20/01/2014
4 Chương 4 Chương 4 20/01/2014
5 Chương 5 Chương 5 20/01/2014
6 Chương 6 Chương 6 20/01/2014
7 Chương 7 Chương 7 20/01/2014
8 Chương 8 Chương 8 20/01/2014
9 Chương 9 Chương 9 20/01/2014
10 Chương 10 Chương 10 20/01/2014
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »