MangYTe

Truyện Vĩnh Sinh - Tiên hiệp

Vĩnh Sinh
  • Tên truyện: Vĩnh Sinh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Vĩnh Sinh

Bạn đang đọc truyện Vĩnh Sinh của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ trên trang đọc truyện online.Thân thể, thần thông, trường sinh, thành tiên, vĩnh sinh, năm trọng cảnh giới. Một cái hèn mọn đích sinh linh, thế nào đi bước một mở ra vĩnh sinh chi môn? Thiên địa trong lúc đó, thân thể đích kết cấu, thần thông đích huyền bí, trường sinh đích tiêu dao, thành tiên đích lực lượng, vĩnh sinh đích hy vọng, đều ở trong đó. Vô cùng vô tận đích tân kỳ pháp bảo, mới tinh thế giới, tiên đạo môn phái, nhân, yêu, thần, tiên, ma, vương, hoàng, đế, nhân gian đích yêu hận tình cừu . . . .
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thân thể thập trọng. 16/12/2013
2 Chương 2 Nô tài. 16/12/2013
3 Chương 3 Thần thông 16/12/2013
4 Chương 4 Cửu khiếu kim đan. 16/12/2013
5 Chương 5 Thoát thai hoán cốt 16/12/2013
6 Chương 6 Thực lực tăng nhanh 16/12/2013
7 Chương 7 Cương nhu 16/12/2013
8 Chương 8 Thần lực 16/12/2013
9 Chương 9 Vũ Hóa Tiên Môn 16/12/2013
10 Chương 10 Tiểu nhân đắc chí 16/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »