MangYTe

Truyện Vô Chiêu Vạn Kiếm - Kiếm hiệp

Vô Chiêu Vạn Kiếm
  • Tên truyện: Vô Chiêu Vạn Kiếm
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 25/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Vô Chiêu Vạn Kiếm

Bạn đang đọc truyện Vô chiêu vạn kiếm của tác giả Liễu Tàn Dương trên website đọc truyện online. Đại phái Thiếu Lâm đang kỳ nguy khốn cùng cực, trải qua gần sáu trăm năm tồn tại, kể từ đức Đạt Ma tổ sư khai môn lập phái chưa bao giờ gặp cảnh nào tương tự như thế này.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại biến Tung Sơn Thiếu Lâm phái 25/12/2013
2 Chương 2 Minh bạch thân thế - Tín vật Bắc Hải 25/12/2013
3 Chương 3 Bắc Hải cung nội tình hỗn loạn 25/12/2013
4 Chương 4 Trưởng Lão viện thủ đoạn tương tàn 25/12/2013
5 Chương 5 Nguy hiểm trùng trùng Bắc Hải cung 25/12/2013
6 Chương 6 Thiên Hồ song tú 25/12/2013
7 Chương 7 Giáp Cốt thư những bí ẩn khả nghi 25/12/2013
8 Chương 8 Thoát Thiên Hồ vấp mai phục Thánh Ma 25/12/2013
9 Chương 9 Miếu trung hưu biến - Hiệp Cái kỳ nhân 25/12/2013
10 Chương 10 Ngẫu nhiên hội ngộ Nhị kỳ nhân 25/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »