MangYTe

Truyện Vũ Thần - Tiên hiệp

Vũ Thần
  • Tên truyện: Vũ Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 16/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Vũ Thần

Bạn đang đọc truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc trên trang đọc truyện online.Thiên tài là như thế nào?Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp.Đó thật chính thiên tài. .....Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hạ gia lục tử 16/12/2013
2 Chương 2 Hồ trung kỳ ngộ 16/12/2013
3 Chương 3 Thần luyện phong ba 16/12/2013
4 Chương 4 Phỉ dĩ sở tư đích tốc độ tu luyện 16/12/2013
5 Chương 5 Đột phá đệ lục tầng 16/12/2013
6 Chương 6 Hồ Hùng 16/12/2013
7 Chương 7 Hỗn Nguyên Kình 16/12/2013
8 Chương 8 Chính thính vãn thiện 16/12/2013
9 Chương 9 Tàng Thư Các 16/12/2013
10 Chương 10 Kim Thủy chiến kỹ 16/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »