MangYTe

Truyện Xích Long Châu - Kiếm hiệp

Xích Long Châu
  • Tên truyện: Xích Long Châu
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Kiếm hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 26/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Xích Long Châu

Bạn đang đọc truyện Xích long châu của tác giả Cổ Long trên website đọc truyện online. Đúng lúc đó hộp gỗ trên tay nhân vật nọ đã mở toang về tứ phía, những mảnh vớ vụn liền rơi lả tả xuống ngay chân nhân vật nọ, chỉ chừa lại phần gỗ ở mặt dưới chiếc hộp là vẫn được nhân vật nọ nâng trên tay và trên mảnh gỗ đó chính là một viên minh châu sáng long lánh ánh đỏ, hắt hỏa quang ra tứ phía và làm cho phần y phục phía trước thân nhân vật nọ như bị nhuộm đỏ, một màu đỏ bất thường và cũng là bất tường.
Đúng là Xích Long Châu, báu vật hãn thế đã thất tung khỏi võ lâm Trung Nguyên từ trăm năm nay.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Trung Nguyên Đệ Nhất Tam Phủ 26/12/2013
2 Chương 2 Thảm Biến Lưu Gia 26/12/2013
3 Chương 3 Thoát Hiểm Trang Gang Tất 26/12/2013
4 Chương 4 Huyết Ma Trảo 26/12/2013
5 Chương 5 Tín Phù Cái Bang 26/12/2013
6 Chương 6 Huyết Ma Sứ Giả 26/12/2013
7 Chương 7 Tuyệt Minh Cốc 26/12/2013
8 Chương 8 Huyết Ma Phủ 26/12/2013
9 Chương 9 Cái Bang Thoái Ẩn 26/12/2013
10 Chương 10 Cái Bang Thất Lão Gia 26/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »