MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 17

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72730, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh là 72730.

2. Mã bưu chính 72730 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72730 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 17 Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72730 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh có 5 số là 72730, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 727300

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 02839846705

Địa chỉ: Sô´261, Đường Nguyễn Oanh, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727040

Tên bưu cục: BCP Gò Vấp B

Điện thoại: 02839897798

Địa chỉ: Sô´185B, Đường Nguyễn Oanh, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727337

Tên bưu cục: CĂN CỨ 26 - 1

Điện thoại: 9845665

Địa chỉ: Sô´2/4, Đường Số 9, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727325

Tên bưu cục: Dương Quảng Hàm-1

Điện thoại: 9845323

Địa chỉ: Sô´K42, Đường Dương Quảng Hàm, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727304

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Oanh, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727339

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727336

Tên bưu cục: LÊ ĐỨC THỌ - 11

Điện thoại: 9840133

Địa chỉ: Sô´88/957A, Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727333

Tên bưu cục: LÊ ĐỨC THỌ - 6

Điện thoại: 9846058

Địa chỉ: Sô´69/762, Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727335

Tên bưu cục: LÊ ĐỨC THỌ - 9

Điện thoại: 9846368

Địa chỉ: Sô´88/956B, Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727303

Tên bưu cục: Lê Đức Thọ -1

Điện thoại: 9841847

Địa chỉ: Sô´90/979A, Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727327

Tên bưu cục: Lê Đức Thọ-2

Điện thoại: 9844608

Địa chỉ: Sô´38, Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727326

Tên bưu cục: Lê Đức Thọ-3

Điện thoại: 9844215

Địa chỉ: Sô´71A, Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727329

Tên bưu cục: Lê Đức Thọ-5

Điện thoại: 9845225

Địa chỉ: Sô´63, Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727331

Tên bưu cục: Lê Đức Thọ-7

Điện thoại: 9841094

Địa chỉ: Sô´A4, Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727332

Tên bưu cục: Lê Đức Thọ-8

Điện thoại: 9842906

Địa chỉ: Sô´93/1033A, Đường Lê Đức Thọ, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727302

Tên bưu cục: Nguyễn Huy Điển -1

Điện thoại: 8950545

Địa chỉ: Sô´F10, Đường Trương Minh Giảng, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727330

Tên bưu cục: Nguyễn Oanh -1

Điện thoại: 8950610

Địa chỉ: Sô´206B, Đường Nguyễn Oanh, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727301

Tên bưu cục: Nguyễn Oanh -2

Điện thoại: 8953925

Địa chỉ: Sô´60/669, Đường Nguyễn Oanh, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727324

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Lượng-1

Điện thoại: 8958393

Địa chỉ: Sô´A9, Đường Nguyễn Văn Lượng, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727328

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Lượng-3

Điện thoại: 8951001

Địa chỉ: Sô´212, Đường Nguyễn Văn Lượng, Phường Số 17 Số 17 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>