Quy chế điều khoản hôm nay

Chính sách quảng cáo

Chính sách quảng cáo được mô tả với những nội dung quy định chi tiết sau:
Mục lục

Chính sách quảng cáo

Mạng y tế (mangyte.vn) luôn cảm ơn các đối tác quảng cáo đã tin tưởng và lựa chọn website, sau đây là các chính sách quảng cáo của mạng y tế để các đối tác có thể hiểu rõ hơn

Cụ thể các chính sách quảng cáo của Mạng Y Tế

Cụm từ “quảng cáo” được sử dụng trong chính sách này bao gồm bảng biểu của bên thứ ba, dấu hiệu của bên thứ ba, quảng cáo theo ngữ cảnh của bên thứ ba và các nội dung được bên thứ ba tài trợ. những điều khoản được liệt kê dưới đây quy định điều kiện chấp thuận quảng cáo trên website mạng y tế (mangyte.vn), hình thức quảng cáo và gỡ bỏ quảng cáo trên mạng y tế (mangyte.vn). mạng y tế (mangyte.vn) có quyền tùy nghi tuyệt đối trong việc diễn giải và áp dụng chính sách quảng cáo cùng những vấn đề liên quan tới quảng cáo của mạng y tế (mangyte.vn). mạng y tế (mangyte.vn) có quyền tùy nghi thay đổi chính sách quảng cáo vào bất cứ thời điểm nào bằng cách công bố chính sách quảng cáo đã chỉnh sửa lên trên tài sản của mạng y tế (mangyte.vn).

1. mạng y tế (mangyte.vncó quyền quyết định loại quảng cáo nào sẽ được chấp thuận và hiện lên hệ thống của mạng y tế (mangyte.vn). trong bất cứ trường hợp nào, sự chấp thuận quảng cáo trên mạng y tế (mangyte.vn) không đồng nghĩa với việc mạng y tế (mangyte.vn) xác thực chất lượng của sản phẩm hoặc/và dịch vụ được quảng cáo hoặc xác thực cho bên thứ ba yêu cầu quảng cáo, sản xuất, phân phối hay quảng bá sản phẩm và dịch vụ ấy.

2. mạng y tế (mangyte.vn) không chấp nhận bất cứ quảng cáo nào không trung thực, không phù hợp thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục việt nam theo quan điểm của mạng y tế (mangyte.vn).

3. trong bất cứ điều kiện nào, mạng y tế (mangyte.vn) không chấp thuận các loại quảng cáo thuộc nhưng không giới hạn trong các nhóm sau:

    Quảng cáo cho sản phẩm bất hợp pháp, ‘phản cảm’ hoặc/và ‘gây nguy hiểm’. (Mạng Y Tế có quyền định nghĩa ‘bất hợp pháp’, ‘phản cảm’ và ‘gây nguy hiểm’ của sản phẩm quảng cáo).
  • Mạng Y Tế (mangyte.vn) cho là không phù hợp.

4. mạng y tế (mangyte.vn) thừa nhận và kiên quyết giữ sự độc lập giữa quảng cáo và nội dung mà mạng y tế (mangyte.vn) bảo trợ và biên tập. những bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích quảng cáo hay tài trợ. mạng y tế (mangyte.vn) luôn nỗ lực để bảo đảm rằng tất cả quảng cáo và nội dung mà mạng y tế (mangyte.vn) bảo trợ trên hệ thống của mạng y tế (mangyte.vn) luôn tách bạch và dễ dàng nhận diện. mạng y tế (mangyte.vn) sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các quảng cáo hoặc nội dung tài trợ trên hệ thống mạng y tế (mangyte.vn) sẽ được xác định rõ ràng, không mơ hồ. mạng y tế (mangyte.vn) sẽ không cho phép bất kỳ quảng cáo nào xuất hiện trên tài sản phục vụ khách hàng của mạng y tế (mangyte.vn) mà không có các nhãn “quảng cáo”, “từ nhà tài trợ của chúng tôi” hay một nhãn tên để phân biệt. mạng y tế (mangyte.vn) cũng không cho phép quảng cáo xuất hiện trên tài sản phục vụ các chuyên gia của mạng y tế (mangyte.vn) mà không có các nhãn “quảng cáo”, “thông tin chuyên ngành”, “từ nhà tài trợ của chúng tôi” hoặc những dấu hiệu chỉ rõ nội dung này được cung cấp bởi nhà tài trợ hoặc một cá nhân hay tổ chức thay mặt cho nhà tài trợ.

5. một lần nhấp chuột vào quảng cáo của người dùng chỉ có thể dẫn người dùng tới trang web của bên thứ ba hoặc đến khu vực nội dung được tài trợ trên tài sản của mạng y tế (mangyte.vn).

6. Mạng Y Tế (mangyte.vn) có độc quyền xác định cách tất cả các kết quả tìm kiếm thông tin cụ thể bằng cách nhập từ khóa hoặc thông qua chủ đề được hiển thị trên Mạng Y Tế (mangyte.vn) dựa trên kết quả tìm kiếm mà Mạng Y Tế (mangyte.vn) đã được chuyển giao. Nội dung được liệt kê trong kết quả tìm kiếm được hiển thị cùng với nguồn, ví dụ như: “Sức khoẻ AZ” hoặc “Thuốc AZ”. Nếu nội dung tài trợ xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm, nó sẽ được gắn nhãn là “Nhà tài trợ của Mạng Y Tế (mangyte.vn)” trên tài sản phục vụ khách hàng của Mạng Y Tế (mangyte.vn) và “Thông tin chuyên ngành” trên tài sản phục vụ chuyên gia của Mạng Y Tế (mangyte.vn) để người dùng có thể đưa ra quyết định về nội dung mà họ muốn xem.

7. Như được mô tả trong phần “Quảng cáo của Google” được dẫn link trên những trang tìm kiếm của tài sản phục vụ khách hàng của Mạng Y Tế (mangyte.vn), “Quảng cáo của Google” là những danh sách đã được mua bởi các công ty muốn có các liên kết dẫn đến các trang web của họ xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm tùy theo kết quả cụ thể được tìm. Mạng Y Tế (mangyte.vn) có thể nhận thanh toán từ Google dựa trên việc hiển thị các kết quả liên kết được tài trợ hoặc dựa trên số lượng nhấp chuột vào các liên kết trên tài sản phục vụ khách hàng của Mạng Y Tế (mangyte.vn).

8. trong khi nội dung quảng cáo của bên thứ ba (nhà tài trợ hoặc đơn vị sản xuất quảng cáo) phải tuân thủ chính sách quảng cáo này, việc ghi nhãn để phân loại nội dung được tài trợ trên tài sản tiêu dùng của mạng y tế (mangyte.vn) sẽ được quy định trong chính sách tài trợ của chúng tôi. chính sách tài trợ sẽ mô tả cách chúng tôi ghi nhãn để phân loại thông tin từ nhà tài trợ và các bước chúng tôi thực hiện để giúp người dùng hiểu được sự khác biệt giữa nội dung của mạng y tế (mangyte.vn) và nội dung được tài trợ.

9. quảng cáo trên tài sản của mạng y tế (mangyte.vn) không được liên kết trực tiếp đến một trang yêu cầu đăng ký hay đòi hỏi email của người dùng. bất kỳ trang đòi hỏi đăng kí hay yêu cầu email được dẫn từ một cú nhấp chuột vào quảng cáo trên mạng y tế (mangyte.vn) phải cách tối thiểu hai lần nhấp chuột tính từ quảng cáo ban đầu. các tài sản của mạng y tế (mangyte.vn) sẽ không đăng các quảng cáo yêu cầu đăng ký và / hoặc đăng nhập mới có thể xem được một phần quan trọng của nội dung của quảng cáo hoặc các trang web liên quan. mạng y tế (mangyte.vn) có quyền xác định mức độ để chấp thuận các nội dung quảng cáo được đề cập ở trên.

10. mạng y tế (mangyte.vn) có quyền chấp nhận, từ chối, hủy bỏ hoặc loại bỏ bất kỳ quảng cáo nào từ hệ thống của mạng y tế (mangyte.vn) vì bất cứ lý do nào, bất cứ lúc nào. mạng y tế (mangyte.vn) sẽ thông báo kịp thời cho các nhà quảng cáo khi từ chối, hủy bỏ hoặc loại bỏ quảng cáo và giải thích lý do sau khi từ chối, hủy bỏ, hoặc gỡ bỏ. mạng y tế (mangyte.vn) không bảo đảm rằng các chương trình hoặc các thành phần sẽ hoạt động mà không có lỗi trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả các trang web, các thiết bị di động và các ứng dụng.

11. nhà quảng cáo có nghĩa vụ phải tuân thủ tất cả các luật trong và ngoài nước cũng như các quy định áp dụng cho quảng cáo trong hệ thống của mạng y tế (mangyte.vn) (bao gồm tất cả các yêu cầu chú giải, thuyết minh và tuyên bố theo quy định của pháp luật trong những quảng cáo này), bao gồm nhưng không giới hạn trong các hướng dẫn hiện hành của bộ y tế cho quảng cáo. mạng y tế (mangyte.vn) sẽ không giám sát việc tuân thủ theo pháp luật và các quy định như trên. tuy nhiên, mạng y tế (mangyte.vn) có quyền xem xét việc phù hợp với pháp luật và các quy định của tất cả các quảng cáo; nếu mạng y tế (mangyte.vn) nhận thức được bất kỳ vi phạm hoặc khả năng vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc các nguyên tắc áp dụng, mạng y tế (mangyte.vn) có quyền loại bỏ các quảng cáo từ hệ thống của mạng y tế (mangyte.vn).

12. không quảng cáo nào trên hệ thống của mạng y tế (mangyte.vn) được chứa các điểm ảnh, thẻ, đèn nhấp nháy, mã phần mềm thu thập thông tin hoặc đặt bất kỳ đèn hiệu, cookies hoặc các thiết bị thu thập thông tin khác lên các trình duyệt của người dùng của hệ thống mạng y tế (mangyte.vn), trừ khi đã được sự chấp thuận bằng văn bản của mạng y tế (mangyte.vn). không thông tin đòi hỏi nhận dạng cá nhân nào có thể được thu thập từ người dùng của hệ thống mạng y tế (mangyte.vn) mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của mạng y tế (mangyte.vn) và sự đồng ý của người dùng. các thông tin không đòi hỏi nhận dạng cá nhân của hệ thống mạng y tế (mangyte.vn) không được liên kết với bất kỳ thông tin đòi hỏi nhận dạng cá nhân của nhà quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của mạng y tế (mangyte.vn).

Nguồn: Internet

Chủ đề liên quan:

Tin cùng chuyên mục

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!

4 món ăn yêu thích của người Nhật giúp họ không cần tập thể dục quá nhiều mà vẫn sống lâu khỏe mạnh

4 món ăn yêu thích của người Nhật giúp họ không cần tập thể dục quá nhiều mà vẫn sống lâu khỏe mạnh
Bí quyết sống lâu của người Nhật không phải nằm ở việc tập thể dục mà xuất phát từ 4 món ăn yêu thích mà họ ăn hàng ngày.

Vợ chồng Ivanka lên kế hoạch nghỉ xả hơi

Vợ chồng Ivanka lên kế hoạch nghỉ xả hơi
Vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ sau 4 năm hỗ trợ ông Trump trong vai trò Cố vấn Cấp cao Nhà Trắng.

Tỷ phú ăn chơi khét tiếng Châu Á, tình trường phức tạp lột xác trở thành người đàn ông lý tưởng nhờ kết hôn với một nữ diễn viên hạng xoàng: Đàn ông gặp đúng người, tự khắc thay đổi!

Dấu ấn của những Đệ nhất phu nhân Mỹ thời hiện đại

Lâm Vlog: Giải thưởng WeChoice có giá trị tinh thần rất lớn, nó như một món quà fans tặng mình

Khẩu trang chưa muốn lấy chồng gây sốt

Đảo Ngọc Phú Quốc đang vào mùa đẹp nhất năm, và đây là những nơi chỉ cần đứng vào là có ngay ảnh đẹp

Món bánh đặc sản miền Tây được chế biến bằng cát đen xì khiến nhiều khó tin, nhưng lại có công dụng rất tốt cho người ăn kiêng!?

Ngôi nhà nhỏ yên bình sở hữu khu vườn đẹp như xứ sở thần tiên giữa lưng chừng đồi ở Đà Lạt

Trung Hoa bí sử- (Bài 9): Giai thoại của vị Hoàng đế chung tình nhất lịch sử Trung Quốc

John Avery - ông vua kim cương và tên cướp biển tàn bạo nhất - (Bài 1): Mộng bá chủ và giấc mơ hướng về “thiên đường cướp biển”

Chuyện ít biết về những “đệ nhất thú cưng” của các tổng thống Mỹ

Áp Tết, quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

Áp Tết, quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn
Trước hậu quả nặng nề của hàng trăm vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông say rượu. Những ngày áp Tết Nguyên đán, nhiều tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh xử lý vi phạm nồng độ cồn, hàng loạt người tham gia giao thông vi phạm đã bị tước giấy phép lái xe.

Tôi hầu nhà chồng không ngơi tay

Tôi hầu nhà chồng không ngơi tay
Bố mẹ chồng thích lê la hàng nước, chồng và em chồng nhác việc nhà, hai con sinh đôi hay khóc khiến tôi nghẹt thở trong cuộc sống chung.

Hối hận vì đã biếu quà Tết cho bố mẹ chồng “bèo bọt” trong khi hào phóng với bố mẹ đẻ

Chồng tốt với người ngoài, xấu tính với vợ

Anh rể thường xuyên đánh chị tôi…

Vợ ngất xỉu khi em kết nghĩa của chồng ôm bầu đến tận nhà đòi danh phận

Nửa đêm về muộn, tôi giật thót thấy vợ cũ trần trụi nằm ngủ ngon lành trên giường của mình

TP.HCM điều chỉnh giao thông phục vụ Lễ hội Đường hoa

Vợ bỏ đi cùng con gái với người tình bí ẩn, Tết này tôi biết tìm vợ ở đâu?

Chồng đưa 50k/ngày vẫn bảo còn dư chán, 2 năm sau nhìn thứ trong két sắt mà phát điên

Vợ chưa bỏ tôi vì cô ấy còn phụ thuộc kinh tế

Bạn trai nghi ngờ tôi có thai với người khác

Chương trình Cây mùa xuân Báo Thanh Niên: Ấm lòng người nghèo khó

Chương trình Cây mùa xuân Báo Thanh Niên: Ấm lòng người nghèo khó
100 suất quà bằng tiền mặt của bạn đọc Báo Thanh Niên đã được trao cho các hộ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 ở xã Phú Riềng (H.Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) đón Tết Tân Sửu.

Báo Thanh Niên cùng Tủ sách Nhân ái tặng 45 tủ sách cho học sinh Quảng Nam

Báo Thanh Niên cùng Tủ sách Nhân ái tặng 45 tủ sách cho học sinh Quảng Nam
Từ ngày 18.1, thông qua Báo Thanh Niên, chương trình Tủ sách Nhân ái cùng nhà tài trợ chính là hệ thống Trung tâm Anh ngữ và kỹ năng sống Gee-o đã về Quảng Nam tặng 45 tủ sách cho học sinh một số địa phương.

Trao tiền giúp cụ bà và 3 trẻ có cha mẹ bị chết trong xe bồn

Xót thương cô bé chỉ trong vòng 2 tháng chịu tang cả bố lẫn mẹ

Đông ấm yêu thương đến với học sinh xã Quảng Ngần (Vị Xuyên, Hà Giang)

Công Đoàn ngành Giáo dục Việt Nam chúc tết cán bộ giáo viên tại TP Cần Thơ

Cựu binh Mỹ chụp ảnh thảm sát Mỹ Lai quyên góp 28.000 USD hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Trị và Quảng Ngãi

Gần 600 sinh viên Y khoa tham gia chiến dịch “Xuân tình nguyện”

Học sinh trải nghiệm không gian văn hóa chợ quê

Đợt công tác dân vận và “Tết vì người nghèo” tại xã vùng sâu Lâm Đồng

World Vision Việt Nam phát đồ dùng thiết yếu cho gần 20000 hộ gia đình ở Quảng Ngãi

Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo dịp Tết

Viên tướng nhà Minh nào bị chém bay đầu ở Quỷ Môn Quan?

Viên tướng nhà Minh nào bị chém bay đầu ở Quỷ Môn Quan?
Quỷ Môn Quan là địa danh đi vào sử sách, thuộc thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng sơn. Đây là địa danh gắn liền nhiều chiến công oanh liệt chống giặc ngoại xâm của cha ông ta trong quá khứ.

Vị vua nước Việt duy nhất lấy vợ châu Phi

Vị vua nước Việt duy nhất lấy vợ châu Phi
Hàm Nghi là vua duy nhất trong sử Việt từng lấy vợ ở châu Phi. Năm 1904, Hàm Nghi đính hôn với cô Marcelle Laloe, con gái của Chánh án tòa Thượng phẩm Alger ở Algeria. Đám cưới của họ trở thành sự kiện văn hóa của thủ đô Alger.

Tại sao thành phố Vũ Hán được gọi là Hỏa Lò?

4 món ăn yêu thích của người Nhật giúp họ không cần tập thể dục quá nhiều mà vẫn sống lâu khỏe mạnh

Vợ chồng Ivanka lên kế hoạch nghỉ xả hơi

Nơi nào trên Trái Đất lạnh âm 98 độ C?

Khám phá tộc người ở nơi tuyết phủ quanh năm: Không hôn nhau vì sợ dính chặt môi

Khám phá những lễ hội quái đản nhất trên thế giới

Tỷ phú ăn chơi khét tiếng Châu Á, tình trường phức tạp lột xác trở thành người đàn ông lý tưởng nhờ kết hôn với một nữ diễn viên hạng xoàng: Đàn ông gặp đúng người, tự khắc thay đổi!

Dấu ấn của những Đệ nhất phu nhân Mỹ thời hiện đại

Ai quản lý tiền trong hoàng cung triều Nguyễn?

Chuyện ly kỳ về vị vua điên, nhầm tưởng mình là thủy tinh

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY