MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Trường Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72130, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh là 72130.

2. Mã bưu chính 72130 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72130 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Trường Thọ Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72130 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh có 5 số là 72130, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 721350

Tên bưu cục: BCP Thủ Đức

Điện thoại: ?02837201135

Địa chỉ: Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721312

Tên bưu cục: Chợ Thủ Đức B

Điện thoại: 7204868

Địa chỉ: Sô´15, Đường Đòan Công Hớn, Khu phố 1, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721302

Tên bưu cục: Đặng Văn Bi

Điện thoại: 8960402

Địa chỉ: Sô´220, Khu phố 8, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721310

Tên bưu cục: Đặng Văn Bi 2

Điện thoại: 7220705

Địa chỉ: Sô´13/8, Đường Đặng Văn Bi, Khu phố 4+5, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721332

Tên bưu cục: Đặng Văn Bi 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´25, Đường Số 9, Khu phố 3+4, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721303

Tên bưu cục: Đặng Văn Bi 4

Điện thoại: 8978688

Địa chỉ: Sô´7/8, Khu phố 8, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721343

Tên bưu cục: Đội Chuyển Phát Nhanh Thủ Đức

Điện thoại: 37201135

Địa chỉ: Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721311

Tên bưu cục: ĐƯỜNG 11

Điện thoại: 8970538

Địa chỉ: Sô´9, Đường Số 11, Khu phố 8+9, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720130

Tên bưu cục: Khai Thác Vận Chuyển Thủ Đức

Điện thoại: 8965827

Địa chỉ: Sô´128A, Khu phố 1, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 720140

Tên bưu cục: Thủ Đức

Điện thoại: 02838968703

Địa chỉ: Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721400

Tên bưu cục: Thủ Đức

Điện thoại: 02838968703

Địa chỉ: Sô´128A, Đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721300

Tên bưu cục: Trường Thọ

Điện thoại: 8973699

Địa chỉ: Sô´26/2A, Khu phố 8, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721301

Tên bưu cục: Trường Thọ 2

Điện thoại: 7311536

Địa chỉ: Sô´3/4, Khu phố 8, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721304

Tên bưu cục: Trường Thọ 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´30/6, Khu phố 7, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721342

Tên bưu cục: Trường Thọ 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6/1, Khu phố 6, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721305

Tên bưu cục: Trường Thọ 4

Điện thoại: 6402342

Địa chỉ: Sô´29/2, Khu phố 7, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721306

Tên bưu cục: Trường Thọ 5

Điện thoại: 7222886

Địa chỉ: Sô´1/43D, Đường Đặng Văn Bi, Khu phố 4+5, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721307

Tên bưu cục: Trường Thọ 6

Điện thoại: 7223331

Địa chỉ: Sô´08, Đường Số 8, Khu phố 3+4+5, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721308

Tên bưu cục: Trường Thọ 7

Điện thoại: 6402711

Địa chỉ: Sô´37/219B, Khu phố 8, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 721309

Tên bưu cục: Trường Thọ 8

Điện thoại: 7280009

Địa chỉ: Sô´A3, Khu phố 7, Phường Trường Thọ Trường Thọ Thủ Đức Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>