MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Vĩnh Thạnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định là Mã bưu chính 59413, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định là 59413.

2. Mã bưu chính 59413 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 59413 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh, Bình Định.

Ngoài ra, Mã bưu chính 59413 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định

Mã bưu chính Phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định có 5 số là 59413, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 594050

Tên bưu cục: Định Bình

Điện thoại: 02563886407

Địa chỉ: Thôn Định Thiền, Thị trấn Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 594138

Tên bưu cục: độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Định Bình, Thị trấn Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 594000

Tên bưu cục: Vĩnh Thạnh

Điện thoại: 02563886345

Địa chỉ: Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 594080

Tên bưu cục: Vĩnh Thạnh

Điện thoại: 02563886345

Địa chỉ: Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Bình Định

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 594090

Tên bưu cục: Vĩnh Thạnh

Điện thoại: 02563886345

Địa chỉ: Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Bình Định

Xem chi tiết>>