MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Thuận An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Thuận An, Bình Dương là Mã bưu chính 8239, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Thuận An, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Thuận An, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Thuận An, Bình Dương là 8239.

2. Mã bưu chính 8239 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 8239 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Thuận An, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 8239 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Thuận An, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Thuận An, Bình Dương

Mã bưu chính Quận huyện Thuận An, Bình Dương có 4 số là 8239, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Thuận An, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Thuận An, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Thuận An, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 821847

Tên bưu cục: 30 Tháng 4

Điện thoại: 832315

Địa chỉ: Tổ 26, Khu 3, Phường Phú Thọ Phú Thọ Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824045

Tên bưu cục: 434

Điện thoại: 02743757043

Địa chỉ: Sô´2K, Khu 434, Phường Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823989

Tên bưu cục: 550

Điện thoại: 757082

Địa chỉ: Sô´109/1, Ấp Đồng An, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822830

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 02743688000

Địa chỉ: Ấp Bình Thắng, Xã An Bình An Bình Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822831

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 02743672511

Địa chỉ: Ấp Cây Cam, Xã An Bình An Bình Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822832

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 673150

Địa chỉ: Ấp Bình Thắng, Xã An Bình An Bình Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824908

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 790074

Địa chỉ: Sô´17/21, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825010

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 02743737771

Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình An Bình Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824909

Tên bưu cục: An Bình 1

Điện thoại: 790511

Địa chỉ: Sô´28/8, Ấp Bình Đường 2, Xã An Bình An Bình Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 822833

Tên bưu cục: An Bình 1

Điện thoại: 688228

Địa chỉ: Ấp Bình An, Xã An Bình An Bình Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824902

Tên bưu cục: An Bình 2

Điện thoại: 790514

Địa chỉ: Sô´19/22, Ấp Bình Đường 1, Xã An Bình An Bình Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824910

Tên bưu cục: An Bình 3

Điện thoại: 791400

Địa chỉ: Sô´28/8, Ấp Bình Đường 2, Xã An Bình An Bình Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 825670

Tên bưu cục: An Điền

Điện thoại: 02743534992

Địa chỉ: Ấp Kiến Điền, Xã An Điền An Điền Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823324

Tên bưu cục: An Điền

Điện thoại: 578378

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã An Điền An Điền Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823325

Tên bưu cục: An Điền 1

Điện thoại: 578488

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, Xã An Điền An Điền Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823322

Tên bưu cục: An Điền 2

Điện thoại: 558448

Địa chỉ: Ấp Kiến An, Xã An Điền An Điền Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823323

Tên bưu cục: An Điền 3

Điện thoại: 558462

Địa chỉ: Ấp Kiến Điền, Xã An Điền An Điền Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823320

Tên bưu cục: An Điền 4

Điện thoại: 558580

Địa chỉ: Ấp Kiến Điền, Xã An Điền An Điền Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823321

Tên bưu cục: An Điền 5

Điện thoại: 564295

Địa chỉ: Ấp An Mỹ, Xã An Điền An Điền Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823331

Tên bưu cục: An Điền 6

Điện thoại: 578981

Địa chỉ: Sô´293, Ấp Tân Lập, Xã An Điền An Điền Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>