MangYTe

Video Phát minh y học mới nhất

10 món đồ hữu ích cứu tính mạng
  • Tiêu đề: 10 món đồ hữu ích cứu tính mạng
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Phát minh y học
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 6:54 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 27/06/2018

10 món đồ hữu ích cứu tính mạng

Bạn đã lường trước mọi khó khăn sắp đến, bằng cách trữ nước, thực phẩm đóng hộp, vũ khí, phòng trường hợp khẩn cấp.... Đọc thêm