MangYTe

Video Bệnh di truyền mới nhất

5 bệnh hiểm chỉ truyền cho con trai
  • Tiêu đề: 5 bệnh hiểm chỉ truyền cho con trai
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Bệnh di truyền
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 5:25 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 20/11/2018

5 bệnh hiểm chỉ truyền cho con trai

Tuy đều nhận gene "lỗi" từ người mẹ, nhưng chỉ có các con trai "thừa kế" bệnh này, còn con gái không hề phát bệnh.... Đọc thêm

1 Tiếp »