MangYTe

Video Dấu hiệu mang thai mới nhất

8 dấu hiệu mang thai trong tháng đầu tiên
  • Tiêu đề: 8 dấu hiệu mang thai trong tháng đầu tiên
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Dấu hiệu mang thai
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 4:11 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 20/11/2018

8 dấu hiệu mang thai trong tháng đầu tiên

“Vắng kinh nguyệt” không phải là dấu hiệu sớm nhất, báo bạn đã có bầu hay chưa, trước thời gian này, còn rất nhiều dấu hiệu khác, mẹ dễ dàng nhận ra.... Đọc thêm