MangYTe

Video Bài thuốc dân gian mới nhất

Các bài thuốc hành khí và giáng khí
  • Tiêu đề: Các bài thuốc hành khí và giáng khí
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Bài thuốc dân gian
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 00:05:20 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 19/05/2017

Các bài thuốc hành khí và giáng khí

Thuốc hành khí và giáng khí được dùng để chữa các chứng bệnh khí trệ, khí uất, khí nghịch do khí trệ ở tỳ vị, can khí uất kết, vị khí nghịch, phế khí nghịch, co cứng các cơ gây ra.... Đọc thêm