MangYTe

Video Sức khỏe mới nhất

Dấu hiệu dễ nhận biết Dấu hiệu dễ nhận biết bệnh Alzheimer
  • Tiêu đề: Dấu hiệu dễ nhận biết Dấu hiệu dễ nhận biết bệnh Alzheimer
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Sức khỏe
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 3:52 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 20/10/2017

Dấu hiệu dễ nhận biết Dấu hiệu dễ nhận biết bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer có thể được chia thành các giai đoạn nhẹ, trung bình hoặc nặng. Mỗi giai đoạn đều có các triệu chứng riêng biệt.... Đọc thêm