Dị vật trong mũi
  • Tiêu đề: Dị vật trong mũi
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Dị vật trong mũi
  • Quốc gia: Khác
  • Thời lượng: 00:09:00 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 11/07/2017

Dị vật trong mũi

Mũi là một khoang sâu, mở trực tiếp ra phía sau mặt. Một phần nhỏ liên quan của khoang mũi có thể nhìn thấy được khi nhìn vào đỉnh mũi. Phần sau của mũi hướng xuống dưới, nối tiếp với thành sau họng miệng.... Đọc thêm

Bình luận

Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!