MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Bắc Ninh (16)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 16062 là gì?

Mã bưu chính 16062 với Tên bưu chính là Ban Dân tộc thuộc bưu cục 221070 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 16062 với Tên bưu chính là Ban Dân tộc thuộc địa bàn phường xã Ban Dân tộc (16062), thuộc Quận TT Tỉnh Bắc Ninh (1600), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Bắc Ninh (16)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 16062 ( Ban Dân tộc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: