MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Tỉnh Tây Ninh (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

Mã bưu chính 80060 là gì?

Mã bưu chính 80060 với Tên bưu chính là Sở Y tế thuộc bưu cục 841170 tại địa chỉ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 80060 với Tên bưu chính là Sở Y tế thuộc địa bàn phường xã Sở Y tế (80060), thuộc Quận TT Tỉnh Tây Ninh (8000), thuộc Tỉnh / Thành phố Tỉnh Tây Ninh (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 80060 ( Sở Y tế ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: