MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 571222 là gì?

Mã bưu chính 571222 với Tên bưu chính là 130 Lê Lợi thuộc bưu cục 571229 tại địa chỉ Sô´130, Đường Lê Lợi, Phường Chánh Lộ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 571222 với Tên bưu chính là 130 Lê Lợi thuộc địa bàn phường xã Chánh Lộ (57122), thuộc Quận Quảng Ngãi (5710), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 571222 ( 130 Lê Lợi ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: