MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 232730 là gì?

Mã bưu chính 232730 với Tên bưu chính là An Bá thuộc bưu cục 232737 tại địa chỉ Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 232730 với Tên bưu chính là An Bá thuộc địa bàn phường xã An Bá (23273), thuộc Quận Sơn Động (2325), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 232730 ( An Bá ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: