MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 291850 là gì?

Mã bưu chính 291850 với Tên bưu chính là Bến Gót thuộc bưu cục 291840 tại địa chỉ Tổ 4, Khu phố Việt Hưng, Phường Bến Gót quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 291850 với Tên bưu chính là Bến Gót thuộc địa bàn phường xã Bến Gót (29182), thuộc Quận Việt Trì (2910), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 291850 ( Bến Gót ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: