MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 561010 là gì?

Mã bưu chính 561010 với Tên bưu chính là Huỳnh Thúc Kháng thuộc bưu cục 561033 tại địa chỉ Sô´330, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 561010 với Tên bưu chính là Huỳnh Thúc Kháng thuộc địa bàn phường xã An Xuân (56100), thuộc Quận Tam Kỳ (5610), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 561010 ( Huỳnh Thúc Kháng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 561010
  • Tên bưu cục: Huỳnh Thúc Kháng
  • Điện thoại: 3859083
  • Phường xã: An Xuân (56100)
  • Quận/huyện: Tam Kỳ (5610)
  • Tỉnh/thành phố: Quảng Nam (56)
  • Địa chỉ: Sô´330, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân