MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 924601 là gì?

Mã bưu chính 924601 với Tên bưu chính là Kênh Làng 2 thuộc bưu cục 924606 tại địa chỉ Ấp Kinh 4, Xã An Minh Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 924601 với Tên bưu chính là Kênh Làng 2 thuộc địa bàn phường xã An Minh Bắc (92460), thuộc Quận U Minh Thượng (9246), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 924601 ( Kênh Làng 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: