MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 904228 là gì?

Mã bưu chính 904228 với Tên bưu chính là Long Thạnh 2 thuộc bưu cục 904341 tại địa chỉ Sô´267, Khu vực Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 904228 với Tên bưu chính là Long Thạnh 2 thuộc địa bàn phường xã Thốt Nốt (90420), thuộc Quận Thốt Nốt (9042), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 904228 ( Long Thạnh 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: