MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Yên (62)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 621409 là gì?

Mã bưu chính 621409 với Tên bưu chính là Nguyên Thảo thuộc bưu cục 621392 tại địa chỉ Sô´8/73, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 621409 với Tên bưu chính là Nguyên Thảo thuộc địa bàn phường xã Số 8 (62139), thuộc Quận Tuy Hoà (6210), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Yên (62)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 621409 ( Nguyên Thảo ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 621409
  • Tên bưu cục: Nguyên Thảo
  • Điện thoại: 057.838698
  • Phường xã: Số 8 (62139)
  • Quận/huyện: Tuy Hoà (6210)
  • Tỉnh/thành phố: Phú Yên (62)
  • Địa chỉ: Sô´8/73, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8