Bài giảng Chuyển dạ bình thường: Sinh lý chuyển dạ

Bài giảng Chuyển dạ bình thường: Sinh lý chuyển dạ
 • Mã tin : 1361
 • Ngày đăng : 05/02/2023
 • Gian hàng : mangyte  
 • Khu vực : Hà nội
 • Giá : Liên hệ
 • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Sinh lý chuyển dạ là một vấn đề căn bản trong chương trình Sản Phụ khoa của sinh viên năm thứ Tư các trường đại học Y. Là một vấn đề thường thức nên sinh viên cần phải hiểu thấu đáo những chi tiết được trình bày. Bài giảng điện tử-tự học này được biên soạn với mục đích giúp đỡ sinh viên có thể tự học và tìm hiểu thêm về những nội dung có liên quan.

Nội dung Text: Bài giảng Chuyển dạ bình thường: Sinh lý chuyển dạ

Sinh lý chuyển dạ Âu Nhựt Luân © Âu Nhựt Luân, 2010. Bộ môn Phụ Sản ðại học Y Dược TP. HCM. Tác giả giữ bản quyền

Mở ñầu Sinh lý chuyển dạ là một vấn ñề căn bản trong chương trình Sản Phụ khoa của sinh viên năm thứ Tư các trường ñại học Y. Là một vấn ñề thường thức nên sinh viên cần phải hiểu thấu ñáo những chi tiết ñược trình bày. Bài giảng ñiện tử-tự học này ñược biên soạn với mục ñích giúp ñỡ sinh viên có thể tự học và tìm hiểu thêm về những nội dung có liên quan. Mong các bạn sẽ hài lòng khi sử dụng tài liệu ñiện tử này. Tác giả chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn sử dụng ðến mục lục chính ðến trang ñầu của một nội dung Trở về trang ñầu của một nội dung A Thông tin thêm về một chi tiết Trở lại bài giảng căn bản Mục tiêu bài giảng Xem ñáp án câu hỏi tự lượng giá

Mục tiêu bài giảng dành cho sinh viên Y4 1. Trình bày ñược ñịnh nghĩa của chuyển dạ 2. Trình bày ñược vai trò của cơn co tử cung chuyển dạ 3. Trình bày ñược các biến ñổi xảy ra ở cổ tử cung 4. Trình bày ñược cách thiết lập chẩn ñoán chuyển dạ 5. Liệt kê các yếu tố phải theo dõi trong chuyển dạ

Tài liệu tham khảo *.pdf Tài liệu tham khảo ñọc online http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/IntrapartumCareSe ptember2007mainguideline.pdf Hacker & Moore’s Essential of OB-GYN 5th ed. 2010. Saunders Elsevier. ISBN 978-1-4160-5940-0 Hard copy và e-copy có bản quyền, có thể ñọc online. Liên hệ mail box của bộ môn Phụ Sản ðHYD TPHCM elearningsanhungvuong@gmail.com

Index 1. ðịnh nghĩa của chuyển dạ 2. Thay ñổi ở cổ tử cung trước chuyển dạ 3. Cơn co tử cung và hệ quả của nó 4. Chẩn ñoán chuyển dạ 5. Các thời kỳ của chuyển dạ 6. Các thành tố ảnh hưởng lên kết cục của chuyển dạ 7. Theo dõi chuyển dạ 8. Vấn ñề cần ghi nhớ 9. Test tự lượng giá sau học

ðịnh nghĩa Chuyển dạ là một quá trình, trong ñó xuất hiện các cơn co tử cung của chuyển dạ, gây nên hiện tượng xóa mở cổ tử cung nhằm thực hiện mục tiêu là tống xuất thai nhi ra ngoài qua ngả âm ñạo Như vậy, chuyển dạ Diễn tiến trong thời gian Dưới ñộng lực là cơn co tử cung của chuyển dạ Biểu hiện bằng thay ñổi của cổ tử cung và ngôi thai Thành quả là thai nhi và nhau ñược tống xuất ra ngoài

Hiện tượng chín muồi cổ tử cung Chuẩn bị cần thiết cho chuyển dạ Tử cung mang thai là một khối gồm hàng tỉ sợi cơ trơn, hoàn toàn “trơ” với kích thích cho tới khi có chuyển dạ Cổ tử cung ñược tạo từ sợi cơ trơn, chất nền và collagen Chắc và ñóng kín khi chưa chuyển dạ Trước khi chuyển dạ Tăng tỉ số Est:Prg, có mặt PGE2, men mềm cổ tử cung Gây ly giải collagen và tăng giữ nước Cổ tử cung trở nên mềm, co giãn ñược Mục tiêu là các sản phẩm thụ thai có thể ñi qua cổ tử cung ở thời ñiểm thích hợp

Sự kiện quan trọng nhất của chuyển dạ: Xuất hiện cơn co tử cung chuyển dạ Sự kiện quan trọng nhất của chuyển dạ là xuất hiện sự co của cơ trơn tử cung Có tổ chức và ñịnh hướng, của toàn khối cơ Nhờ các liên kết ñặc biệt protein liên tế bào Dưới tác ñộng của Prostaglandin hoặc Oxytocin Trên thụ thể của chúng ở màng tế bào Kích hoạt xâm nhập Ca++ vào tế bào, tạo phức bộ actin-myosin

Cơ chế hình thành cơn co tử cung chuyển dạ Kết hợp giữa Ca++ xâm nhập qua kênh Ca++ type L

Yếu tố xác ñịnh có chuyển dạ Hiện diện cơn co tử cung của chuyển dạ và hiệu quả Cơ tử cung có thể co thắt ngoài chuyển dạ Các cơn co Braxton-Hicks ðặc ñiểm của cơn co tử cung của chuyển dạ Tự ñộng ðều ñặn Gây ñau Tăng dần về cường ñộ Tăng dần về tần số Có hiệu quả gây xóa hay mở cổ tử cung

ðặc ñiểm của cơn co tử cung của chuyển dạ Hình ảnh cơn co ñầu chuyển dạ và khi ñã tiến triển xa

Kết quả của cơn co tử cung chuyển dạ: Sự thành lập ñoạn dưới của tử cung Tại phần trên của tử cung Khối cơ co và nghỉ chủ ñộng, nhịp nhàng Mục tiêu là tống xuất thai Phần dưới của tử cung Mỏng dần và thụ ñộng Chuyển thành ñoạn dưới tử cung Ở chỗ nối giữa 2 phần, hình thành vòng thắt sinh lý Trong chuyển dạ tắc nghẽn, do các nỗ lực co thắt ñể tống xuất, ñoạn dưới rất mỏng, vòng thắt trở nên quá ñáng tạo thành vòng thắt Bandl bệnh lý

Hình thành vòng thắt là hiện tượng sinh lý Khi chuyển dạ bị tắc nghẽn, nó trở thành vòng Bandl Vòng Bandl trong dọa vỡ tử cung

Thay ñổi ở tử cung do cơn co tử cung chuyển dạ Xóa mở cổ tử cung, thành lập ñoạn dưới tử cung Dưới tác dụng của cơn co, các thành phần của kênh cổ tử cung bị kéo lên phía trên làm cổ tử cung mỏng ñi. Hiện tượng này ñược gọi là hiện tượng xóa cổ tử cung Phần dưới tử cung thụ ñộng, mỏng dần, hòa với các thành phần từ kênh tử cung gây xóa mở và lập ñoạn dưới

Thay ñổi ở tử cung do cơn co tử cung chuyển dạ Mở cổ tử cung không chỉ chịu ảnh hưởng của cơn co ðộng lực của mở cổ tử cung Cơn co tử cung là ñộng lực chính Có tham gia nong cổ tử cung của ñầu ối và ngôi thai

Hệ quả của cơn co tử cung chuyển dạ Dấu hiệu nhận biết chuyển dạ Cơn co tử cung gây xóa mở cổ tử cung, nên dấu hiệu chính của chuyển dạ là Cơn co tử cung của chuyển dạ Thay ñổi ở cổ tử cung Khi cổ tử cung ñã mở Nút niêm dịch bong ra, vài mạch máu nhỏ bị vỡ Hình thành 1 ñiểm yếu là kênh cổ tử cung bị mở rộng Triệu chứng gián tiếp quan sát thấy khi có chuyển dạ ðầu ối ñược thành lập Tống xuất nút niêm dịch lẫn huyết hồng

Nhận biết chuyển dạ Cơn co chuyển dạ1, xóa cổ tử cung2 và lập ñầu ối3 ≥2 cơn co dài >20sec mỗi 10’, ñau Cổ tử cung xóa ≥30% Lập ñầu ối, căng phồng khi TC co

3 thời kỳ của chuyển dạ Xóa mở CTC 1, Sổ thai 2, Sổ nhau và cầm máu 3 1. Thời kỳ xóa mở cổ tử cung ñược tính từ khi bắt ñầu chuyển dạ ñến khi cổ tử cung xóa và mở hoàn toàn 2. Thời kỳ sổ thai ñược tính từ khi cổ tử cung ñã hoàn thành xóa và mở cho ñến khi thai ñược tống xuất ra ngoài 3. Thời kỳ sổ nhau và cầm máu ñược tính từ khi thai ñược tống xuất hoàn toàn

Thời kỳ xóa mở cổ tử cung ñược phân ra 2 pha Pha tiềm thời và pha hoạt ñộng Tiềm thời Dài, bất ñịnh Mềm và xóa Mở

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY