Bước đầu nghiên cứu tình trạng đột biến BRCA1/2 trong ung thư vú bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới tại Bệnh viện K

Bước đầu nghiên cứu tình trạng đột biến BRCA1/2 trong ung thư vú bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới tại Bệnh viện K
  • Mã tin : 1969
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Bước đầu nghiên cứu tình trạng đột biến BRCA1/2 trong ung thư vú bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới tại Bệnh viện K trình bày xác định tình trạng đột biến gen BRCA1/2 và mối liên quan với một số đặc điểm mô bệnh học của ung thư biểu mô vú.

Nội dung Text: Bước đầu nghiên cứu tình trạng đột biến BRCA1/2 trong ung thư vú bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới tại Bệnh viện K

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 521 - THÁNG 12 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN BRCA1/2 TRONG UNG THƯ VÚ BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI TẠI BỆNH VIỆN K Trần Trung Toàn1, Trương Thị Hoàng Lan2, Nông Thị Thùy Linh2, Vương Diệu Linh2, Nguyễn Ngọc Quang2, Tạ Văn Tờ2 TÓM TẮT36 gen BRCA1/2 trong ung thư vú. Mục tiêu: Xác định tình trạng đột biến gen Từ khóa: Ung thư vú; BRCA1/2; Giải trình BRCA1/2 và mối liên quan với một số đặc điểm tự gen thế hệ mới. mô bệnh học (MBH) của ung thư biểu mô vú. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt SUMMARY ngang trên các bệnh nhân ung thư vú nguy cơ cao FIRST STEP TO RESEARCH ON được xét nghiệm đột biến BRCA1/2 bằng kỹ BRCA1/2 MUTATIONS IN BREAST thuật giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) từ CANCER USING NEXT GENERATION 10/2021 đến 6/2022, tại Bệnh viện K. SEQUENCING AT K HOSPITAL Kết quả: Trong số 26 bệnh nhân của nghiên Objectives: Determination of BRCA1/2 gene cứu, 18 (69,2%) trường hợp không có đột biến. mutation status and its association with some histopathological features of breast carcinoma. Đột biến BRCA gây bệnh phát hiện ở 8 trường Materials and method: Cross-sectional hợp bệnh nhân (30,8%); trong đó có 7 bệnh nhân study on high-risk breast cancer patients tested có đột biến BRCA1 (26,9%) và 1 bệnh nhân có for BRCA1/2 mutations by next-generation gene đột biến BRCA2 (3,8%), 1 bệnh nhân có biến thể sequencing (NGS) from 10/2021 to 6/2022, at K ý nghĩa chưa xác định của gen BRCA2. Nhóm hospital. bệnh nhân ung thư vú bộ ba âm tính (TNBC) Results: Of 26 patients, 18 (69,2%) had no chiếm 73,1% các trường hợp nghiên cứu (19 mutation. Deleterious BRCA mutations were identified in 8 patients (30,8%); bệnh nhân), đột biến gây bệnh BRCA phát hiện ở BRCA1mutations were found in 7 patients 6 trường hợp bệnh nhân (31,6%), trong đó chủ (26,9%), and BRCA2 mutations were found in 1 yếu là đột biến gen BRCA1. patients (3,8%), 1 patient has variant uncertain Kết luận: Kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ significance of BRCA2. Triple-negative breast mới có nhiều ưu điểm trong phát hiện đột biến cancer (TNBC) accounted for 73,1% of all patients (19 patients), Deleterious BRCA mutations were identified in 6 patients (31,6%), 1 Nghiên cứu sinh khóa 41 - Trường Đại học Y BRCA1 is most common mutations than Hà Nội BRCA2. 2 Trung tâm giải phẫu bệnh và sinh học phân tử - Conclusions: The next- generation gene sequencing technique has many advantages in Bệnh viện K detecting BRCA1/2 gene mutations in breast Chịu trách nhiệm chính: Trần Trung Toàn cancer. Email: trungtoanhmu89@gmail.com Keywords: Breast cancer; BRCA1/2; Next- Ngày nhận bài: 23.10.2022 generation sequencing Ngày phản biện: 09.11.2022 Ngày duyệt bài: 12.11.2022 255

HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH – TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 10 I. ĐẶT VẤN ĐỀ thành một vấn đề thiết yếu trong việc phòng Ung thư vú (UTV) là loại ung thư (UT) ngừa, phát hiện sớm và điều trị UT có hiệu phổ biến ở phụ nữ Việt Nam cũng như trên quả. thế giới. Theo GLOBOCAN 2020, lần đầu Ở Việt Nam kỹ thuật NGS là một kỹ tiên UTV trở thành loại UT có tỉ lệ mắc cao thuật hiện đại và đem lại nhiều ưu điểm trong nhất trong các loại UT ở cả hai giới, chiếm phân tích đột biến BRCA1/2 so với các kỹ tới 11,7% trong số các loại UT thường gặp thuật giải trình tự gen thế hệ thứ nhất. Hiện và đứng thứ tư trong số 10 bệnh UT gây tử nay, chưa có nhiều công trình nghiên cứu vong nhiều nhất. Trên toàn thế giới, có tình trạng đột biến BRCA1/2 bằng kỹ thuật 2261419 trường hợp UTV mới được chẩn này, đặc biệt trong UTV. Do đó, chúng tôi đoán năm 2020, chiếm 24,5% [5]. tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Bệnh sinh của UTV khá phức tạp dẫn Xác định tình trạng đột biến gen BRCA1/2 đến việc phòng ngừa, phát hiện sớm và điều và mối liên quan với một số đặc điểm mô trị gặp nhiều khó khăn. Các nhà khoa học đã bệnh học của ung thư biểu mô vú. tiến hành rất nhiều nghiên cứu nhằm phát hiện các nguyên nhân và yếu tố nguy cơ gây II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU UTV với mục đích phát hiện sớm, giảm tỉ lệ Đối tượng nghiên cứu tử vong. Một trong những nguyên nhân được Đối tượng nghiên cứu gồm các bệnh nhắc đến nhiều nhất là người bệnh mang đột nhân ung thư biểu mô (UTBM) vú, được xét biến gen BRCA1/2 do di truyền: đây là các nghiệm đột biến BRCA1/2 bằng kỹ thuật gen ức chế khối u chịu trách nhiệm sửa chữa NGS tại Trung tâm Giải phẫu bệnh - Sinh DNA bị hư hỏng để ngăn ngừa sinh u. Việc học phân tử, Bệnh viện K từ tháng 10/2021 xuất hiện đột biến tại các gen này sẽ có thể đến tháng 06/2022. gây ra UT tại cá thể mang đột biến. Khoảng Tiêu chuẩn chọn mẫu 5-10% UTV có đột biến di truyền liên quan - Có thông tin hành chính đầy đủ. đến gen BRCA1 và BRCA2 [2]. Đột biến - Bệnh nhân có đặc điểm mô bệnh học BRCA gây bệnh hoặc các biến thể có khả (MBH) khẳng định là UTBM nguyên phát tại năng gây bệnh (BRCAm) chiếm vai trò chủ vú trên bệnh phẩm phẫu thuật hoặc sinh thiết yếu trong hội chứng ung thư vú - buồng vú và chưa được điều trị trước đó. trứng di truyền (Hereditary breast-ovarian - Các bệnh nhân UTV có nguy cơ cao cancer syndromes - HBOC). Ở các cá thể mang đột biến gen di truyền BRCA1/2 theo mang đột biến BRCA1/2, nguy cơ mắc UTV khuyến cáo của NCCN [3]: ở 70 tuổi là 65% đối với đột biến BRCA1 và + Tiền sử cá nhân mắc UTV ≤ 45 tuổi. 45% đối với đột biến BRCA2 [1]. Xác định + Tiền sử cá nhân mắc UTV bộ ba âm đột biến dòng mầm BRCA1/2 (gBRCA1/2) tính (TNBC) được chẩn đoán ở tuổi ≤ 60. có thể đưa ra hướng dẫn về liệu pháp điều trị + Chẩn đoán UTV ở bất kì độ tuổi nào, quan trọng chẳng hạn như liệu pháp ức chế với: Poly ADP- ribose polymerase (Poly ADP - Nguồn gốc Do Thái Ashkenazi, hoặc ribose polymerase inhibitors - PARPi). Có ít nhất một thành viên thân thiết trong Chính vì vậy, phân tích gen BRCA1/2 để gia đình mắc UTV ở độ tuổi ≤ 50, hoặc ung xác định các biến thể sinh u đang dần trở thư buồng trứng (UTBT), tụy, tiền liệt tuyến 256

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 521 - THÁNG 12 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 nhóm nguy cơ cao hoặc rất cao ở bất kì độ về tiền sử bệnh, tiền sử gia đình bệnh nhân. tuổi nào, hoặc - Thu thập các mẫu mô u vùi nến đạt tiêu Bản thân và ≥ 2 thành viên thân thiết chuẩn của những bệnh nhân UTV. Xác định trong gia đình mắc UTV. típ MBH, độ mô học. + Tiền sử cá nhân bị UTV ở độ tuổi 46- - Các chỉ số trên được đánh giá theo phân 50 và có ít nhất một thành viên thân thiết loại của TCYTTG về bệnh tuyến vú năm trong gia đình (cha mẹ, anh chị em, con, ông, 2019 [9]. bà, cháu, chú, dì, cháu trai, cháu gái hoặc anh - Lấy 10 ml máu để ống chống đông họ) được chẩn đoán mắc bệnh UTV, UTBT, EDTA của bệnh nhân UTV tham gia nghiên tụy hay tiền liệt tuyến ở mọi độ tuổi. cứu. + Tiền sử bản thân mắc bệnh UTV ở mọi - Tách chiết DNA từ mẫu mô hoặc mẫu độ tuổi và một thành viên trong gia đình máu những bệnh nhân nghiên cứu. được chẩn đoán mắc bệnh UTV ở tuổi ≤ 50. - Tiến hành xác định đột biến BRCA1/2 + Chẩn đoán ở bất kỳ độ tuổi nào với từ các mẫu mô hoặc mẫu máu bằng kỹ thuật UTV ở nam giới. NGS. - Có đủ tiêu bản, khối nến để làm xét - Phân tích tỉ lệ đột biến và các dạng đột nghiệm MBH, hóa mô miễn dịch (HMMD). biến gen BRCA1/2 trên bệnh nhân UTV. - Được làm xét nghiệm BRCA1/2 bằng Đồng thời lập kế hoạch vấn di truyền cho kỹ thuật NGS (mẫu máu hoặc mẫu mô) những bệnh nhân có đột biến gây hại - Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. (pathogenic). Tiêu chuẩn loại trừ: - Đối chiếu tình trạng đột biến gen - Mẫu mô không đủ xét nghiệm MBH và BRCA1/2 với một số đặc điểm MBH của các HMMD bệnh nhân UTV. - Không có mẫu máu và mẫu mô không Công cụ nghiên cứu và kĩ thuật thu đủ chất lượng DNA để phân tích bằng kỹ thập số liệu: thuật NGS. * Chuyển đúc cắt nhuộm HE thường qui Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu bằng máy. mô tả cắt ngang. + Xác định típ MBH của UTV theo phân Cỡ mẫu loại MBH của TCYTTG năm 2019 [9]. + Áp dụng phương pháp chọn mẫu toàn * Kĩ thuật nhuộm HMMD được thực hiện thể không xác suất. tự động trên máy BenchMark Ultra + Cỡ mẫu: 26 trường hợp được chẩn (Ventana). đoán UTBM vú có nguy cơ cao, được xét + Nhuộm HMMD : ER, PR, Her-2, Ki67 nghiệm đột biến BRCA1/2 bằng kỹ thuật đối với các trường hợp UTBM vú. NGS tại Trung tâm Giải phẫu bệnh - Sinh + Đánh giá kết quả HMMD theo hướng học phân tử, Bệnh viện K từ tháng 10/2021 dẫn của Hiệp hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ đến tháng 06/2022. (American Society of Clinical Oncology – Quy trình nghiên cứu: ASCO) và hiệp hội các nhà Giải phẫu bệnh - Lựa chọn và thu thập các thông tin lâm Hoa Kỳ (College of American Pathologists - sàng những bệnh nhân UTV đạt tiêu chuẩn CAP) năm 2018 [9]. theo mẫu bệnh án nghiên cứu. Lấy thông tin * Quy trình xét nghiệm đột biến 257

HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH – TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 10 BRCA1/2 bằng kỹ thuật NGS: tính và tiến hành giải trình tự đồng thời các Các bước quy trình NGS sử dụng kit gen mục tiêu trên hệ thống giải trình tự thế BRCAaccuTestTM PLUS và hệ thống hệ mới NGS. Phân tích dữ liệu giải trình tự Illumina MiSeqDx tuân theo quy trình của để xác đinh đột biến trên các gen mục tiêu. hãng NGeneBio Co., Ltd 82. Phân tích kết - Diễn giải kết quả và báo cáo: quả đột biến dựa trên phần mềm Phát hiện các biến thể thông qua dữ liệu NgeneAnalySysTM v.1.4 (CE-IVD) của NGS sử dụng NGeneAnalySysTM Software. hãng NgeneBio. Các đoạn đọc là kết quả của quá trình giải - Chuẩn bị mẫu: Tách chiết DNA bộ trình tự sẽ được so sánh với trình tự gen gen từ máu toàn phần đựng trong chất chống BRCA1, BRCA2 chuẩn để tìm ra các biến thể đông EDTA hoặc mô u (FFPE). Định lượng (variants). Những điểm sai khác này sẽ được và kiểm tra chất lượng của DNA bộ gen đã so sánh với cơ sở dữ liệu của phần mềm phân tách chiết bằng bộ QIAamp® DNA Blood tích để đánh giá xem liệu những điểm sai Mini Kit đối với mẫu máu và sử dụng kit khác trên vùng exon và vùng liền kề exon- GeneRead™ DNA FFPE Kit đối với mẫu intron của gen BRCA1 và BRCA2 có dẫn tới mô. việc sai khác trên trình tự amino acid từ đó Sử dụng RNase trong quá trình tách chiết có thể phát hiện ra những đột biến liên quan DNA. Sử dụng TapeStation 4200 (Agilent tới việc làm tăng nguy cơ bị UT. Technologies) để kiểm tra độ toàn vẹn của Phân loại biến thể đột biến BRCA1/2 theo DNA (DIN). hướng dẫn của hiệp hội bệnh học phân tử và Sử dụng Qubit 4.0 để xác định nồng độ di truyền y học Hoa Kỳ [8]: DNA thu được. BRCAaccu Test TM PLUS Các trường hợp xác định có đột biến sử dụng 10 - 30 ng DNA bộ gen chất lượng trong nghiên cứu là các trường hợp có biến cao cho mỗi phản ứng khuếch đại gen BRCA. thể đột biến BRCA1/2 gây bệnh hay gây hại - Chuẩn bị thư viện sử dụng (pathogenic/like pathogenic). BRCAaccuTestTM PLUS: Đạo đức nghiên cứu: Đề tài được thực - Bước 1: PCR I – Khuếch đại BRCA1 hiện tuân theo các vấn đề đạo đức được và BRCA2. thông qua bởi hội đồng y đức Bệnh viện K. - Bước 2 : PCR I – Tinh sạch. Xử lí số liệu: theo phương pháp thống kê - Bước 3 : END REPAIR (chỉnh sửa đầu y học trên phần mềm SPSS 16.0. mút) - Bước 4: Gắn adapter III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Bước 5: Tinh sạch DNA đã gắn adapter Đặc điểm bệnh nhân - Bước 6: PCR II – Khuếch đại thư viện Trong 26 bệnh nhân UTV của nghiên - Bước 7: PCR II – Tinh sạch cứu, tất cả đều là nữ và tất cả các bệnh nhân - Kiểm tra thư viện đều

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 521 - THÁNG 12 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 Bảng 1. Các đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân Đặc điểm Số lượng bệnh nhân (n=26) Tỷ lệ (%) Tuổi

HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH – TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 10 Tình trạng đột biến BRCA1/2 Bảng 3. Tỷ lệ phát hiện biến thể gây bệnh của BRCA1/2 trong ung thư vú Đột biến Không đột biến Loại mẫu Tổng n % n % Mẫu mô 2 33,3% 4 66,7% 6 Mẫu máu 6 30% 14 70% 20 Tổng 8 30,8 % 18 69,2% 26 Bảng 3 cho thấy thông tin về số lượng các loại mẫu xét nghiệm trong nghiên cứu, có 6 trường hợp xét nghiệm bằng mẫu mô (phát hiện đột biến somatic) và 20 trường hợp xét nghiệm bằng mẫu máu (phát hiện đột biến germline). Tỷ lệ biến thể đột biến gây bệnh của BRCA1/2 chiếm 30,8% các trường hợp UTV trong nghiên cứu; tỷ lệ phát hiện đột biến trong mẫu máu là 30 % các trường hợp xét nghiệm, trong mẫu mô là 33,3% các trường hợp. Bảng 4. Đặc điểm các trường hợp đột biến BRCA1/2 Nucleotide thay Loại đột biến: Phân Gen đột Amino acid thay Biến thể STT đổi (HGVS Germline (G)/ nhóm biến đôỉ đột biến Format) Somatic (S) HMMD 1 BRCA2 c.1701_1703del p.T568del G VUS Her+ 2 BRCA1 c.66dup p.E23RfsTer18 S Pathogenic TNBC 3 BRCA1 c.4997dup p.Y1666Ter S Pathogenic HR+/Her2+ 4 BRCA1 c.4997dup p.Y1666Ter G Pathogenic HR+/Her2- 5 BRCA1 c.5251C>T p.R1751Ter G Pathogenic TNBC 6 BRCA1 c.3461T>G p.L1154Ter G Pathogenic TNBC 7 BRCA1 c.5251C>T p.R1751Ter G Pathogenic TNBC 8 BRCA2 c.4478_4481del p.E1493VfsTer10 G Pathogenic TNBC 9 BRCA1 c.1016del p.K339RfsTer2 G Pathogenic TNBC VUS: Variant of uncertain or unknown 5/6 trường hợp (chiếm 83,3%) là đột biến significance. BRCA1, chỉ có 1 trường hợp là đột biến Tỷ lệ đột biến gây bệnh (pathogenic) BRCA2. BRCA1/2 trong nghiên cứu chiếm 30,8% (8 trường hợp), trong đó đột biến BRCA1 IV. BÀN LUẬN chiếm chủ yếu (7 trường hợp, chiếm 26,9%), Tại Việt Nam, kỹ thuật NGS trong xét đột biến BRCA2 gặp ở 1 trường hợp (chiếm nghiệm đột biến BRCA1/2 là một kỹ thuật 3,8%), có một trường hợp biến thể đột biến mới, hiện đại, chưa được áp dụng rộng rãi tại thuộc nhóm ý nghĩa chưa xác định (VUS), các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện công chiếm 3,8%. Trong các trường hợp đột biến lập. Hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu về tỷ BRCA1/2 có tới 6 trường hợp thuộc nhóm đột biến BRCA1/2 trong quần thể bệnh nhân TNBC, như vậy tỷ lệ đột biến BRCA1/2 UTV Việt Nam bằng kỹ thuật NGS. Nghiên trong nhóm bệnh nhân TNBC của nghiên cứu của chúng tôi là một trong những nghiên cứu (n=19 bệnh nhân) là 31,6%. Trong đó 260

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 521 - THÁNG 12 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 cứu đầu tiên về tình trạng đột biến BRCA1/2 Abulkhair và cộng sự (2018) [7]. Trong số 7 trong UTV bằng kỹ thuật NGS. trường hợp đột biến BRCA1 trong nghiên Về đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh cứu của chúng tôi: có 2 trường hợp cùng Trong nghiên cứu của chúng tôi, tất cả các mang biến thể c.4997dup (Amino acid thay bệnh nhân đều < 60 tuổi, và nhóm bệnh nhân đôỉ là p.Y1666Ter), 2 trường hợp cùng mang chiếm tỷ lệ cao nhất là ≤ 45 tuổi (chiếm biến thể c.5251C>T (Amino acid thay đôỉ là 70,6%). Vì trong nghiên cứu tập trung vào p.R1751Ter); 3 trường hợp còn lại đột biến nhóm đối tượng bệnh nhân UTV có nguy cơ có các biến thể là: c.66dup, c.3461T>G và cao mang đột biến BRCA1/2 di truyền, theo c.1016del. Một trường hợp đột biến BRCA2 khuyến cáo của NCCN [3]. gây bệnh trong nghiên cứu của chúng tôi là Típ MBH hay gặp nhất trong nghiên cứu BRCA2 (c.4478_4481del). Ngoài ra trong là UTBM xâm nhập NST (chiếm 73,1%), nghiên cứu của chúng tôi còn có 1 trường tương tự như nghiên cứu của Omalkhair hợp đột biến BRCA2 mang biến thể ý nghĩa Abulkhair và cộng sự (2018) với nhóm chưa xác định (VUS) là c.1701_1703del. UTBM xâm nhập NST chiếm 93,2% [7], Nghiên cứu của chúng tôi có 19 trường nghiên cứu của Hikmat Abdel-Razeq và hợp thuộc nhóm TNBC, trong đó có 6 bệnh cộng sự (2018) với UTBM xâm nhập NST nhân có đột biến gây bệnh gen BRCA1/2 chiếm 91% [6]. (chiếm 31,6%), trong đó chủ yếu là đột biến Trong nghiên cứu của chúng tôi độ mô gen BRCA1 (5/6 trường hợp, chiếm 83,3%), học 3 chiếm chủ yếu (69,2%), tương tự chỉ có một trường hợp đột biến gen BRCA2. nghiên cứu của Hikmat Abdel-Razeq và Kết quả của chúng tôi cao hơn so với nghiên cộng sự (2018) [6]. cứu của Fumie Fujisawa và cộng sự (2020) Về phân nhóm theo HMMD. Trong trên các bệnh nhân Nhật Bản trên 65 bệnh nghiên cứu của chúng tôi nhóm TNBC phổ nhân TNBC, có tỷ lệ đột biến gây bệnh gen biến nhất chiếm 73,1% (19 trường hợp). Đây BRCA1/2 là 20% [4]. Tương tự như nghiên cũng là nhóm nguy cơ cao đối với sàng lọc cứu của Omalkhair Abulkhair và cộng sự đột biến BRCA1/2 di truyền, nhất là đối với (2018) với 35/126 trường hợp TNBC (chiếm các bệnh nhân < 60 tuổi. 27,8%) có đột biến BRCA1/2, trong đó đột Về tình trạng đột biến BRCA1/2 biến BRCA1 chiếm chủ yếu 31/35 trường Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ đột hợp (chiếm 88,6%) [7]. biến gây bệnh là 30,8%, cao hơn nghiên cứu của tác giả Omalkhair Abulkhair và cộng sự V. KẾT LUẬN (2018) trên quần thể các bệnh nhân UTV Tỷ lệ đột biến gây bệnh BRCA1/2 trong nguy cơ cao ở Saudi Arabia [7]. Sự khác biệt nhóm bệnh nhân UTV nguy cơ cao chiếm tỷ có thể do quần thể nghiên cứu khác nhau và lệ 30,8%. Nhóm TNBC là nhóm thường gặp, số lượng mẫu còn hạn chế trong nghiên cứu với tỷ lệ đột biến BRCA1/2 là 31,6%, trong của chúng tôi. đó đột biến gen BRCA1 phổ biến hơn gen Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ đột BRCA2. Kỹ thuật NGS có nhiều ưu điểm biến BRCA1 (chiếm 87,5% các trường hợp trong phát hiện đột biến gen BRCA1/2 trong đột biến) phổ biến hơn đột biến BRCA2. UTV. Tương tự nghiên cứu của Omalkhair 261

HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH – TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 10 VI. KHUYẾN NGHỊ with triple‐negative breast cancer: A single Kỹ thuật NGS là một kỹ thuật xét nghiệm institute retrospective study. Molecular and mới, hiện đại, giá thành còn khá cao, nghiên clinical oncology. 14: 96, 2021 cứu của chúng tôi bước đầu đánh giá trên số 5. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN lượng bệnh nhân còn hạn chế. Cần nghiên estimates of incidence and mortality cứu đánh giá thêm trên quần thể bệnh nhân worldwide for 36 cancers in 185 countries - với cỡ mẫu lớn hơn trong tương lai. Sung - - CA: A Cancer Journal for Clinicians - Wiley Online Library. Accessed March 22, TÀI LIỆU THAM KHẢO 2021. 1. Antoniou A, Pharoah PDP, Narod S, et al. https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/d Average risks of breast and ovarian cancer oi/full/10.3322/caac.21660 associated with BRCA1 or BRCA2 6. Hikmat Abdel-Razeq, Amal Al-Omari, mutations detected in case Series unselected Farah Zahran et al. Germline for family history: a combined analysis of 22 BRCA1/BRCA2 mutations among high risk studies. Am J Hum Genet. 2003;72(5):1117- breast cancer patients in Jordan. BMC 1130. doi:10.1086/375033 Cancer (2018) 18:152 2. Collaborative Group on Hormonal 7. Omalkhair Abulkhair, Mohammed Al Factors in Breast Cancer. Familial breast Balwi, Ola Makram et al. Prevalence of cancer: collaborative reanalysis of individual BRCA1 and BRCA2 Mutations Among data from 52 epidemiological studies High-Risk Saudi Patients With Breast including 58,209 women with breast cancer Cancer. J Glob Oncol (2018), 4:1-9. doi: and 101,986 women without the disease. 10.1200/JGO.18.00066. Lancet Lond Engl. 2001;358(9291):1389- 8. Richards, S., Aziz, N., Bale et al (2015). 1399. doi:10.1016/S0140-6736(01)06524-2 Standards and guidelines for the 3. Daly MB, Pal T, Berry MP, et al. interpretation of sequence variants: a joint Genetic/Familial High-Risk Assessment: consensus recommendation of the American Breast, Ovarian, and Pancreatic, Version College of Medical Genetics and Genomics 2.2021, NCCN Clinical Practice Guidelines and the Association for Molecular Pathology. in Oncology. J Natl Compr Cancer Netw Genetics in Medicine, 17(5), 405–423 JNCCN. 2021;19(1):77-102. 9. WHO Classification of Tumours Editorial doi:10.6004/jnccn.2021.0001 Board. Breast Tumours. International 4. Fumie Fujisawa, Yasuhiro Tamaki, Agency for Research on Cancer; 2019. Tazuko inoue et al. Prevalence of BRCA1 https://publications.iarc.fr/581. and BRCA2 mutations in Japanese patients 262

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/buoc-dau-nghien-cuu-tinh-trang-dot-bien-brca1-2-trong-ung-thu-vu-bang-ky-thuat-giai-trinh-tu-gen-the-2604473.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY