MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi chích rạch áp xe vùng hàm mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi chích rạch áp xe vùng hàm mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin: 857
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi chích rạch áp xe vùng hàm mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhi sau chích áp xe vùng hàm mặt tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 90 trẻ chích rạch áp xe vùng hàm mặt tại Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi chích rạch áp xe vùng hàm mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 17 - Số 5/2022 DOI:… Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi chích rạch áp xe vùng hàm mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương Clinical and subclinical characteristics of pediatric patients with maxillary sinus abscess at the National Children's Hospital Lê Thị Thu Hải*, *Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Nguyễn Thị Hồng Minh**, **Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Đỗ Mạnh Hùng*** ***Bệnh viện Nhi Trung ương Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhi sau chích áp xe vùng hàm mặt tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 90 trẻ chích rạch áp xe vùng hàm mặt tại Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả: Tỷ lệ nam/nữ = 1,3 lần, độ tuổi trẻ chủ yếu phải chích áp xe là độ tuổi từ 5-11 tuổi chiếm tỷ lệ 30%. Tỷ lệ ở thành phố chiếm tỷ lệ cao chiếm 74,4%. Chủ yếu vùng phải chích áp xe chiếm tỷ lệ cao ở bệnh nhi là vùng mang tai chiếm tỷ lệ 25,5%, tiếp theo là vùng bên họng 18,9%. Tỷ lệ bệnh nhi sốt khi vào viện chiếm tỷ lệ 96,7% sau khi chích tỷ lệ này giảm còn 85,6% và ra viện là 0%. Độ đau nhiều chiếm tỷ lệ lên đến 50%, tiếp theo là đau rất nhiều 25,6%. Kết quả nuôi cấy ghi nhận vi khuẩn hiếu khí có 31 mẫu (65,9%), vi khuẩn kị khí có 5 mẫu (10,6%) và hỗn hợp có 11 mẫu (25,2%). Kết luận: Độ tuổi trẻ hay gặp từ 5-11 tuổi, chủ yếu là áp xe vùng mang tai. Vi khuẩn kị khí chiếm 35,7%. Sau khi chích rạch, các triệu chứng tại chỗ và toàn thân đều hết khi xuất viện. Từ khóa: Áp xe, hàm mặt. Summary Objective: To describe clinical, subclinical features of patients after maxillofacial abscess incision at Vietnam National Children’s Hospital (VNCH). Subject and method: A desciptive cross-sectional study was conducted on 90 patients with maxillofacial abscess incision at Department of Odonto - Stomatology, Vietnam National Children’s Hospital. Result: The rate of male/female = 1.3 times, the most common age group was from 5-11 years, accounting for 30%. Patients at urban accounted for higher rate of 74.4%. Parotid abscess accounted for highest percentage of 25.5%, followed by peritonsillar abscess with 18.9%. Patients with fever at admission, post-incision and discharge accounted for 96.7%, 85.6% and 0%, respectively. Severe pain made up 50%, followed by very severe pain with 25.6%. The bacterial culture revealed 31 aerobic samples (65.9%), 5 anaerobic samples (10.6%) and 11 mixture samples (25.2%). Conclusion: The most common age group was 5-11 years, most of the cases presented with parotid abscess. The bacterial culture revealed 35.7% including anaerobic and mixture sample. There were no local and systemic symptoms at hospital discharge. Keywords: Abscess, maxillofacial. Ngày nhận bài: 24/2/2022, ngày chấp nhận đăng: 15/4/2022 Người phản hồi: Lê Thị Thu Hải, Email: lethuhai3009@gmail.com - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 135

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No5/2022 DOI: …. 1. Đặt vấn đề Tiêu chuẩn loại trừ Có nhiều nguyên nhân gây áp xe ở các vị trí khác Bố, mẹ, người chăm sóc hoặc bệnh nhi không nhau của khu vực hàm mặt. Ở người lớn nguyên nhân của đồng ý tham gia nghiên cứu. các nhiễm trùng vùng cổ sâu chủ yếu là do răng, nhưng ở Địa điểm nghiên cứu: Tại Khoa Răng Hàm Mặt, trẻ em thì bệnh sinh chủ yếu từ viêm họng, viêm amydal, Bệnh viện Nhi Trung ương viêm tai, viêm hạch mủ, viêm mủ tuyến mang tai do sỏi, Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01 năm 2021 đến do chấn thương… [1]. Tại Việt Nam, một số nghiên cứu tháng 06 năm 2021. cho thấy có đến 90% trẻ em mắc bệnh răng miệng, viêm tai mũi họng, viêm amydal [2]. Do vậy, áp xe hàm mặt ở 2.2. Phương pháp trẻ em là bệnh có tỷ lệ mắc cao. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, Mặt khác, trẻ sau chích rạch dẫn lưu áp xe thường mẫu thuận tiện. khó khăn trong việc ăn, uống và nói do đó chăm sóc Nội dung và biến số nghiên cứu điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các biến chứng tại chỗ dẫn lưu và toàn thân như Các biến số về thông tin hành chính đối tượng nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên nghiên cứu. cứu nào đánh giá đặc điểm bệnh nhi sau chích rạch áp Các biến số về đặc điểm nhân khẩu học: Tuổi, giới xe. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Mô tả đặc trẻ, độ tuổi. điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhi sau chích áp xe Các biến số về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng vùng hàm mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương” nhằm khi điều trị bệnh nhi áp xe vùng hàm mặt: mục tiêu: Tìm hiểu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng Vị trí áp xe vùng hàm mặt. cao chất lượng chăm sóc bệnh nhi sau chích rạch áp xe. Tiền sử nhiễm trùng, áp xe vùng hàm mặt. 2. Đối tượng và phương pháp Quá trình điều trị trước khi vào viện, các triệu chứng. Triệu chứng toàn thân - tại chỗ, mức độ đau… khi 2.1. Đối tượng nhập viện, khi xuất viện (thường 7-10 ngày sau điều trị). Bệnh nhi mắc áp xe vùng hàm mặt được chích Các biến chứng (viêm tấy lan tỏa, nhiễm trùng tháo mủ và người chăm sóc bệnh nhi tại Khoa Răng huyết….). Hàm Mặt bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đặc điểm cận lâm sàng: Kết quả cấy khuẩn (chủng Tiêu chuẩn lựa chọn vi khuẩn). Đánh giá mức độ đau của bệnh nhi dựa trên thang Bệnh nhi được được chích tháo mủ áp xe vùng hàm điểm đau, thời gian dùng thuốc giảm đau, thời gian có mặt, có đủ xét nghiệm cơ bản, có xét nghiệm vi khuẩn, thể ăn uống và trở lại với sinh hoạt bình thường như kháng sinh đồ và được ghi chép đầy đủ, rõ ràng. trước phẫu thuật. Người chăm sóc bệnh nhi là đại diện hợp pháp 2.3. Xử lý số liệu của bệnh nhi như cha, mẹ bệnh nhi, đồng ý cùng trẻ tham gia vào nghiên cứu. Thu thập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0 và các thuật toán thống kê. 3. Kết quả Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học bệnh nhi Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % Nam 51 56,7 Giới tính trẻ Nữ 39 43,3 136

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 17 - Số 5/2022 DOI:… Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học bệnh nhi (Tiếp theo) Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % < 12 tháng 6 6,7 12-36 tháng 22 24,4 Độ tuổi trẻ 37-60 tháng 11 12,2 5-11 tuổi 27 30,0 > 11 tuổi 24 26,7 Nông thôn 23 25,6 Khu vực sống Thành thị 67 74,4 Mẹ 80 89,0 Bố 3 3,3 Người CST Bà 2 2,2 Ông 1 1,1 Khác 4 4,4 Nhận xét: Thấy tỷ lệ nam chiếm 56,7% và nữ là 43,3% (nam/nữ = 1,3 lần), độ tuổi trẻ chủ yếu phải chích áp xe là độ tuổi từ 5-11 tuổi chiếm tỷ lệ 30%. Tỷ lệ ở thành phố chiếm tỷ lệ cao chiếm 74,4%. Về đặc điểm người chăm sóc trẻ chủ yếu vẫn là mẹ chiếm tỷ lệ 89%. Biểu đồ 1. Vị trí áp xe vùng hàm, mặt Nhận xét: Chủ yếu vùng phải chích áp xe chiếm tỷ lệ cao ở bệnh nhi là vùng mang tai chiếm tỷ lệ 25,5%, tiếp theo là vùng bên họng 18,9%. Bảng 2. Đặc điểm toàn thân bệnh nhân (n = 90) Nhập viện Sau chích Ra viện Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Có 87 96,7 77 85,6 0 0 Sốt Không 3 3,3 13 14,4 90 100 Có 82 91,1 69 76,7 17 18,9 Mạch nhanh Không 8 8,9 21 23,3 73 81,1 137

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No5/2022 DOI: …. Bảng 2. Đặc điểm toàn thân bệnh nhân (n = 90) (Tiếp theo) Nhập viện Sau chích Ra viện Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Có 73 81,1 58 64,4 6 6,7 Hơi thở hôi Không 17 18,9 32 35,6 84 93,3 Có 41 45,6 32 35,6 12 13,3 Khác (nuốt, nói khó.) Không 49 54,4 58 64,4 78 86,7 Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhi sốt khi vào viện chiếm tỷ lệ 96,7% sau khi chích tỷ lệ này giảm còn 85,6% và ra viện là 0%. Về mạch tỷ lệ vào viện và ra chích rạch có tỷ lệ lần lượt là 91,1% và 76,7%, khi xuất viện tỷ lệ chỉ còn 18,9%. Đặc điểm hơi thở hôi có tỷ lệ khi vào viện và sau chích rạch lần lượt là 81,1% và 64,4%, khi xuất viện tỷ lệ chỉ còn 6,7%. Bảng 3. Đặc điểm tại chỗ (n = 90) Nhập viện Sau chích Ra viện Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Có 90 100 82 91,1 16 17,8 Sưng Không 0 0 8 8,9 74 82,2 Có 84 93,3 76 84,4 3 3,3 Nóng Không 6 6,7 14 15,6 87 87,7 Có 87 96,7 73 81,1 11 12,2 Đỏ Không 3 3,3 17 18,9 79 87,8 Có 90 100 90 100 43 47,8 Đau Không 0 0 0 0 47 52,2 Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhi sưng khi vào viện chiếm tỷ lệ 100% sau khi chích tỷ lệ này giảm còn 91,1% và ra viện là 17,8%. Đặc điểm đỏ có tỷ lệ vào viện và sau chích rạch có tỷ lệ lần lượt là 96,7% và 81,1%, khi xuất viện tỷ lệ chỉ còn 12,2%. Đặc điểm đau khi vào viện chiếm tỷ lệ 100% và ra viện là 47,8%. Bảng 4. Đánh giá mức độ đau (n = 90) Nhập viện Sau chích Ra viện Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Không đau 0 0 0 0 47 52,2 Đau ít 3 3,3 4 4,4 23 25,6 Đau vừa 15 16,7 27 30,0 16 17,8 Đau nhiều 45 50,0 35 38,9 4 4,4 Đau rất nhiều 23 25,6 24 26,7 0 0 Đau không chịu được 4 4,4 0 0 0 0 Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân vào viện với mức độ đau nhiều chiếm tỷ lệ lên đến 50%, tiếp theo là đau rất nhiều 25,6%, có 4 trường hợp chiếm 4,4% là đau không chịu được. Sau khi điều trị thì tỷ lệ này giảm lần lượt là 38,9% với đau nhiều, và 0% với đau không chịu được. 138

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 17 - Số 5/2022 DOI:… trú khi họ có đủ điều kiện về kinh tế và bệnh nặng cấp Bảng 5. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn (n = 47) thiết phải lên tuyến trên. Người chăm sóc trẻ chủ yếu Cấy vi khuẩn Số lượng Tỷ lệ % vẫn là mẹ chiếm tỷ lệ 89%. Điều này phù hợp điều kiện Hiếu khí 31 65,9 thực tế khi khảo sát tại bệnh viện nhi. Kị khí 5 10,6 Trong tất cả 90 bệnh nhi được tuyển chọn vào Hỗn hợp 11 25,5 nghiên cứu, khảo sát các vị trí áp xe khiến trẻ phải tiến hành rạch/chích thì vùng phải chích áp xe chiếm tỷ lệ Nhận xét: Trong nghiên cứu có 47 bệnh nhi cao là vùng mang tai chiếm tỷ lệ 25,5%, tiếp theo là (52,2%) thực hiện nuôi cấy vi khuẩn. Kết quả nuôi cấy vùng bên họng 18,9%. Các vùng khác đều có tỷ lệ < ghi nhận vi khuẩn hiếu khí có 31 mẫu (65,9%), vi khuẩn 15%. Vị trí áp xe vùng mang tai và thành bên họng là kị khí có 5 mẫu (10,6%) và hỗn hợp có 11 mẫu (25,2%). những viêm nhiễm thường do nhiễm khuẩn tuyến Bảng 6. Đánh giá biến chứng (n = 90) mang tai, viêm họng, viêm Amydal. Còn các vị trí khác có thể áp xe phần mềm đơn thuần hoặc do răng. Do Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % vậy nghiên cứu của chúng tôi khác với kết quả nghiên Không biến chứng 83 92,2 cứu của Dương M (2021) khi tiến hành nghiên cứu về Viêm tấy lan tỏa vùng mặt 6 6,7 nhiễm trùng vùng đầu-mặt-cổ trên 147 bệnh nhân tại Nhiễm trùng huyết 1 1,1 Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi trung ương thì cho kết quả là 101 (68,9%) bệnh nhân nhiễm trùng da-mô Nhận xét: Không có biến chứng chiếm tỷ lệ cao mềm và 46 (31,1%) bệnh nhân nhiễm trùng do răng. 92,2%, chỉ có 1 trường hợp bị nhiễm trùng huyết. Kết quả có đôi chút khác biệt khi tác giả khảo sát cả 4. Bàn luận vùng đầu và cổ, mặt khác cỡ mẫu nghiên cứu của tác giả cũng cao hơn rất nhiều với cỡ mẫu trong nghiên Qua nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 90 trẻ vào cứu của chúng tôi. Nhưng nhìn chung tỷ lệ trẻ nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị chích áp xe vùng trùng da- mô mềm vẫn là chủ yếu dẫn tới chích rạch áp hàm mặt chúng tôi thu được kết quả về một số đặc xe. điểm nhân khẩu học của bệnh nhi như sau: Đặc điểm tại chỗ là đặc điểm khiến trẻ phải nhập Giới tính: Tỷ lệ trẻ nam chiếm tỷ lệ là 56,7% và cao viện. Trong nghiên cứu thấy dấu hiệu của viêm nhiễm hơn nữ giới là 43,2% (tỷ lệ nam/nữa = 1,3 lần). So sánh tại chỗ đều có tỷ lệ cao, đều hơn 90% là nguyên nhân kết quả của chúng tôi tương đương với một số tác giả làm trẻ đau và khó chịu. Kết quả Bảng 3 về đặc điểm tại trong và ngoài nước [3], [4], [5]. Theo nghiên cứu của chỗ bệnh nhi khi nhập viện và sau khi chích áp xe cho Dương M (2021) cũng tại Bệnh viện Nhi Trung ương kết quả đều có tỷ lệ giảm sau khi được điều trị. Tỷ lệ cũng có tỷ lệ nam/nữ = 1,5. Kết quả này phản ánh sự bệnh nhi bị sưng khi vào viện chiếm tỷ lệ 100% sau khi chênh lệch giới tính ngày càng rõ nét. Các nghiên cứu chích tỷ lệ này giảm còn 91,1% và ra viện là 17,8%. Tỷ lệ bệnh ở nhi khoa đều cho kết quả tỷ lệ giới nam cao nóng tại chỗ khi vào viện và sau chích rạch có tỷ lệ lần lượt hơn nữ. là 93,3% và 84,4% khi xuất viện tỷ lệ chỉ còn 3,3%. Đặc Tuổi: Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm tuổi điểm đỏ có tỷ lệ vào viện và sau chích rạch có tỷ lệ lần lượt hay gặp nhất là độ tuổi từ 5-11 và > 11 tuổi chiếm tỷ lệ là 96,7% và 81,1% khi xuất viện tỷ lệ chỉ còn 12,2%. Đặc 56,7%, tiếp theo là nhóm 12-36 tháng chiếm 24,4%. Tỷ điểm đau khi vào viện chiếm tỷ lệ 100% và ra viện là lệ bệnh nhân ở thành thị cao hơn ở nông thôn. Điều 47,8%. Kết quả này tương tự nghiên cứu Fomete B (2015). này có thể giải thích là do tốc độ đô thị hóa nhanh nên Do sưng và đau là 2 triệu chứng chủ yếu của hiện tượng các bệnh cũng có xu hướng tăng cao ở thành thị. Mặt viêm nên tần suất được ghi nhận rất cao trong nghiên khác mức sống cùng với trình độ nhận thức cũng được cứu. Kết quả này cũng tương đương với Nguyễn Quang nâng cao và giao thông thuận lợi nên nhu cầu khám, Thanh và nghiên cứu của Razafindrabe JBA (2007). chữa bệnh của người dân thành thị cũng theo đó mà Kết quả Bảng 4 về đánh giá mức độ đau của bệnh tăng lên. Đối người dân nông thôn chỉ đến điều trị nội nhi cho thấy tỷ lệ bệnh nhân vào viện với mức độ đau 139

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.17 - No5/2022 DOI: …. nhiều chiếm tỷ lệ lên đến 50%, tiếp theo là đau rất do có biểu hiện nhiễm trùng huyết; có 2 trường hợp tái nhiều 25,6%, có 4 trường hợp chiếm 4,4% là đau không phát sau khi ra viện. chịu được. Sau khi điều trị thì tỷ lệ này giảm lần lượt là 38,9% với đau nhiều, và 0% với đau không chịu được. 5. Kết luận Triệu chứng toàn thân của áp xe khá nghèo nàn, 100% Độ tuổi trẻ hay gặp từ 5 - 11 tuổi, chủ yếu là áp xe trường hợp đến khám có sức khỏe toàn thân tốt, vùng mang tai. Vi khuẩn kị khí chiếm 35,7%. Sau khi không trường hợp nào thấy có hạch cổ trên lâm sàng. trích rạch, các triệu chứng tại chỗ và toàn thân đều hết Điều này cũng có thể giải thích được kết quả sau điều khi xuất viện. trị trích rạch áp xe đạt kết quả tốt khá cao. Trong nghiên cứu có 47 bệnh nhi (52,2%) thực Tài liệu tham khảo hiện nuôi cấy vi khuẩn. Kết quả nuôi cấy ghi nhận vi 1. Bộ Y tế (2015) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số khuẩn hiếu khí có 31 mẫu (65,9%), vi khuẩn kị khí có 5 bệnh về răng hàm mặt ban hành kèm theo Quyết định mẫu (10,6%) và hỗn hợp có 11 mẫu (25,2%) và phần số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. lớn bệnh nhân đã sử dụng thuốc trước khi nhập viện. 2. Bộ Y tế (2001) Sổ tay thực hành y tế học đường. Nhà Kết quả định danh ghi nhận có sự hiện diện của vi xuất bản Y học, Hà Nội. khuẩn kị khí trên 27,3% mẫu nuôi cấy, vấn đề này cần 3. Trương Nhựt Khuê, Nguyễn Thanh Quang (2017) được quan tâm khi sử dụng kháng sinh điều trị cho Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương nhân viêm nhiễm vùng hàm mặt do răng tại Bệnh viện đương với Dương M (2021) và Nguyễn Quang Thanh Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ. Tạp chí Y học thực (2017), các tác giả đều có kết quả tương đồng. hành (1054), số 8/2017, tr. 248-251. Về kết quả điều trị sau chích rạch áp xe vùng hàm 4. Duong M (2021) Kết quả điều trị nhiễm trùng vùng mặt tương tự với nghiên cứu của Dương M (2021) cũng đầu-mặt-cổ trên 147 bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm tại Khoa RHM - Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy Mặt, Bệnh viện Nhi trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và 85/147 bệnh nhân sau khi chích mủ đều đáp ứng tốt Thực hành Nhi khoa. 5, 1 (tháng 2 2021). với điều trị, không có trường hợp nào có biến chứng. 5. Fomete B, Agbara R, Osunde DO, Ononiwu C. N. (2015) Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mộng Bình (2015) Cervicofacial infection in a Nigerian tertiary health cũng có tỷ lệ điều trị khỏi 180/182 trường hợp có áp xe institution: A retrospective analysis of 77 cases. Korean vùng đầu mặt cổ. Đánh giá biến chứng sau chích áp xe Assoc Oral Maxillofac Surg 41: 293-298. cho thấy kết quả tốt, không có biến chứng chiếm tỷ lệ cao 92,2%, có 6 trường hợp bị viêm tấy lan tỏa vùng 6. Fereydoun P, Nima D, Mohadese A, Zahra M (2013) mặt và chỉ có 1 trường hợp bị nhiễm trùng huyết. Theo Pattern of odontogenic infections at a Tertiary Hospital nghiên cứu của tác giả Dương M (2021) cũng tại Khoa in Tehran, Iran: A 10-year retrospective study of 310 RHM - Bệnh viện Nhi Trung ương cho kết quả tương tự patients. Journal of Dentistry Tehran University of có 146/147 bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, 1 bệnh Medical Sciences 10(4): 320-228. nhân được chuyển sang Trung tâm các Bệnh nhiệt đới 140

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-lam-sang-can-lam-sang-cua-benh-nhi-chich-rach-ap-xe-vung-ham-mat-tai-benh-vien-nhi-trung-u-2560114.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY