MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm lâm sàng của thai phụ sẩy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân mang gen Methylenetetrahydrofolate reductase bệnh lý

Đặc điểm lâm sàng của thai phụ sẩy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân mang gen Methylenetetrahydrofolate reductase bệnh lý
  • Mã tin: 1586
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Nguyên nhân sẩy thai liên tiếp rất phức tạp và khó xác định, trong đó đa hình đơn gen MTHFR bệnh lý (C677T, A1298C) là một nguyên nhân mới cần tìm hiểu. Nghiên cứu nhằm: Xác định mối liên quan giữa MTHFR và bệnh lý sảy thai liên tiếp; Mô tả đặc điểm lâm sàng của những thai phụ có tiền sử sảy thai liên tiếp mang gen MTHFR (C677T và A1298C) bệnh lý.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng của thai phụ sẩy thai liên tiếp không rõ nguyên nhân mang gen Methylenetetrahydrofolate reductase bệnh lý

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 508 - THÁNG 11 - SỐ 2 - 2021 nhóm 1 cao hơn đáng kể so với nhóm 2 tại các 2. Uma Hariharan và Vinoth Natarajan (2017), thời điểm 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ và 24 giờ sau "Rectus Sheath Block and Transversus Abdominis Plane Block for Pain Relief after Cesarean Section". phẫu thuật. 3. Zhirajr Mokini Poturljan (2011), Ultrasound Nhóm 2 có tỉ lệ rất hài lòng và hài lòng lần Blocks for the Anterior Abdominal Wall Principles lượt là 90% và 10%, nhóm 1 lần lượt tương ứng and Implementation for Adult and Pediatric là 80% và 20%, p < 0,05. Surgery. 2011 Edition. 4. P. Hebbard (2015), "TAP block nomenclature", Tỷ lệ nôn ở nhóm 1 chiếm 20% cao hơn Anaesthesia, 70(1), tr. 112-3. nhiều so với nhóm 2 chỉ chiếm 4%, p < 0,05. 5. C. Pehora, A. M. Pearson, A. Kaushal và các Các chỉ số lâm sàng liên quan đến tuần hoàn cộng sự. (2017), "Dexamethasone as an trong giới hạn bình thường và tương đương nhau adjuvant to peripheral nerve block", Cochrane Database Syst Rev, 11(11), tr. Cd011770. giữa hai nhóm ở các thời điểm 1 giờ, 2 giờ ,4 giờ 6. A. Zorrilla-Vaca và J. Li (2018), "Dexamethasone nghiên cứu. Injected Perineurally is More Effective than Nhịp tim, HA trung bình lúc 8 giờ, 12 giờ, 16 Administered Intravenously for Peripheral Nerve giờ và 24 giờ sau phẫu thuật ở nhóm 1 cao hơn Blocks: A Meta-Analysis of Randomized Controlled đáng kể so với bệnh nhân nhóm 2 (p

vietnam medical journal n02 - NOVEMBER - 2021 carrying group had earlier miscarriage time in the cho là nguy cơ gây STLT, đặc biệt là các trường history 8.47 weeks. MTHFR C677T polymorphism gene hợp STLT không rõ nguyên nhân6. was increased the risk of miscarriage symptoms in the first trimester (abdominal pain: OR=5.6, 95%CI: 1.1- Tại Việt Nam, trong thời gian gần đây, nhiều 28.6, p=0.038, vaginal bleeding: OR=3.6, 95%CI: bệnh viện và các trung tâm xét nghiệm đã bắt 1.0-12.5, p=0.043). Conclusion: MTHFR C677T gene đầu triển khai việc xét nghiệm một vài gen gây polymorphism is associated with increased risk of rối loạn đông máu ở những bệnh nhân STLT. URPL in Vietnamese women and miscarriage Nghiên cứu của chúng tôi nhằm 2 mục tiêu: (1) symptoms in the first trimester. Xác định tỷ lệ mang đa hình đơn gen MTHFR Key words: MTHFR C677T, MTHFR A1298C, polymorphism, Unexplained recurrent pregnancy loss trong quần thể thai phụ nữ có tiền sử STLT tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và (2) Mô tả đặc điểm I. ĐẶT VẤN ĐỀ lâm sàng của những trường hợp STLT có liên Sẩy thai liên tiếp (STLT) là tình trạng sẩy thai quan đến gen MTHFR tự nhiên từ 2 lần liên tiếp trở lên, gặp ở quần thể thai nghén với tỷ lệ 1-5%1. Cơ chế bệnh sinh của II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU bệnh vẫn chưa được biết rõ, nhiều nguyên nhân 1. Đối tượng nghiên cứu với sự tham gia của các yếu tố di truyền, miễn - Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm bệnh: lựa dịch, môi trường, nội tiết2. Có khoảng hơn 50% chọn những thai phụ mới có thai từ 5 tuần trở các trường hợp không tìm thấy nguyên nhân lên thoả mãn các tiêu chuẩn: (1) có tiền sử sẩy bằng các xét nghiệm hiện có1. thai từ 2 lần liên tiếp trở lên, (2) không tìm thấy Một trong những nguyên nhân gây sẩy thai nguyên nhân gây STLT bằng các xét nghiệm và STLT là rối loạn đông máu, thực chất là tình hiện có, (3) đồng ý tham gia nghiên cứu. (Các trạng tăng đông quá mức. Khi mang thai, cơ thể xét nghiệm sàng lọc nguyên nhân sảy thai gồm người phụ nữ ở trong trạng thái tăng đông nhẹ có: 3 kháng thể kháng phospholipid; xét nghiệm do việc tăng hoạt động của các yếu tố đông máu T3, T4, TSH và nhiễm sắc đồ 2 vợ chồng, siêu và sự ức chế hoạt động của các yếu tố chống âm đầu dò âm đạo hoặc kết quả chụp buồng tử đông máu, đây được coi là quá trình tăng đông cung soi buồng tử cung trước đó nếu có đều sinh lý và sẽ giúp ích trong việc làm tổ và phát được chấp nhận). triển của thai nhi. Tuy nhiên, khi quá trình tăng - Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm chứng: lựa đông máu diễn ra quá mạnh mẽ, hay gặp trong chọn các thai phụ thoả mãn các tiêu chuẩn: (1) các trường hợp rối loạn đông máu liên quan đến không có tiền sử STLT, (2) đã có ít nhất 01 lần các gen đông máu, dẫn tới việc hình thành huyết sinh con sống, (3) đồng ý tham gia nghiên cứu. khối trong lòng mạch. Vị trí thường gặp huyết - Tiêu chuẩn loại trừ: loại trừ một trong khối chính là các động/tĩnh mạch của bánh rau, các trường hợp sau: (1) thai phụ mắc các bệnh dẫn tới hạn chế lượng máu và chất dinh dưỡng lý mạn tính nặng, (2) các trường hợp STLT đã đến cung cấp cho thai, điều này sẽ dẫn đến các tìm thấy nguyên nhân khác, (3) không đủ dữ liệu biến chứng thai kỳ như sẩy thai, thai lưu, thai nghiên cứu. chậm phát triển trong tử cung, đẻ non3. 2. Phương pháp nghiên cứu Các bệnh lý rối loạn đông máu thường gặp Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu bệnh – nhất là đột biến gen trội yếu tố V Leiden, yếu tố chứng (case – control study). V R2, đột biến gen prothrombin F II G20210A và Cách tiến hành nghiên cứu: đa hình đơn gen methylenetetra - Bước 1: Lựa chọn nhóm nghiên cứu: Những hydrofolateredutase C677T (MTHFR), đa hình thai phụ có tiền sử STLT được làm các xét đơn gen MTHFR A1298C, đa hình đơn gen nghiệm chẩn đoán nguyên nhân gây sẩy thai. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1). Đa số Những trường hợp tìm thấy nguyên nhân (bất các rối loạn này thường gặp hơn ở người da thường nhiễm sắc thể, bất thường tử cung, hội trắng. Ngược lại với người châu Á, đa hình đơn chứng Antiphospholipid, lupus, các rối loạn miễn gen MTHFR là thường gặp hơn cả 4. Các đa hình dịch khác, rối loạn nội tiết, rối loạn đông máu đã đơn gen MTHFR C677T và A1298C khi xuất hiện được chẩn đoán) được loại khỏi nghiên cứu. làm cho hoạt động của enzyme MTHFR giảm đi. Những thai phụ STLT không tìm thấy nguyên Dạng đồng hợp tử MTHFR 677TT và 1298CC nhân bằng các xét nghiệm đã nêu được lấy vào được chứng minh là nguyên nhân gây tăng nhóm bệnh. Những thai phụ không có tiền sử homocysteine trong máu, làm tăng nguy cơ hình STLT thoả mãn tiêu chuẩn lựa chọn nhóm chứng thành huyết khối trong lòng mạch lên 3 lần5. Đa được lấy vào nhóm chứng. hình đơn gen MTHFR C677T và A1298C được - Bước 2: Các thai phụ thuộc cả 2 nhóm 120

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 508 - THÁNG 11 - SỐ 2 - 2021 nghiên cứu được hỏi tiền sử, khám, siêu âm, làm Nội, bắt đầu từ tháng 1/2019 đến hết tháng xét nghiệm xác định kiểu gen của MTHFR 677, 8/2019. MTHFR 1298. Kiểu gen MTHFR 677 và MTHFR 3. Đạo đức nghiên cứu. Đề tài được hội 1298 được xác định bằng phương pháp ARMS- đồng khoa học bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thông PCR tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh qua quyết định số 880QĐ/PS- TTDT CDT viện Phụ Sản Hà Nội. 25/6/2018. Các thông tin của bệnh nhân được - Bước 3: Làm sạch số liệu, phân tích và đưa giữ kín và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. ra kết quả nghiên cứu dựa trên những thông tin thu được. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Xử lý số liệu: số liệu được quản lý trên Từ tháng 1/2019 đến tháng 8/2019, nghiên phần mềm SPSS 20.0. Sử dụng các phương pháp cứu thu nhận được tổng số 103 thai phụ (73 thai thống kê trong y học (t test, test Chi bình phụ có tiền sử sẩy thai liên tiếp (bao gồm 43 thai phương) để so sánh giữa các trung bình, tỷ lệ. phụ STLT không rõ nguyên nhân (STLTKRNN) Tính toán tỷ số OR và khoảng tin cậy 95%CI của thuộc nhóm bệnh và 30 thai phụ STLT đã tìm gen MTHFR C677T, MTHFR A1298C với tình thấy nguyên nhân), 30 thai phụ khoẻ mạnh trạng STLT KRNN. thuộc nhóm chứng). Cả nhóm bệnh và nhóm - Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Nghiên chứng đều không có sự khác biệt về tuổi, chiều cứu được thực hiện tại Bệnh viện Phụ Sản Hà cao, cân nặng và chỉ số khối cơ thể (BMI). Bảng 1: Tỷ lệ kiểu gen trong nghiên cứu MTHFR C677T MTHFR A1298C TT CT CC CC CA AA Nhóm bệnh 14(32,6%) 15(32,8%) 14(32,6%) 5(11,7%) 17(39,5%) 21(48,8%) Nhóm chứng 3(10%) 11(36,7%) 16(53,3%) 3(10%) 11(36,7%) 16(53,3%) p 0,049 0,943 Kết quả nghiên cứu cho thấy MTHFR C677T có liên quan đến bệnh lý STLT không rõ nguyên nhân, còn MTHFR A1298C thì không có mối liên quan. Bảng 2. Liên quan giữa các đa hình đơn gen và STLT KRNN Kiểu gen OR 95%CI p TT với CT + CC 3,256 1,024 – 10,35 0,028 MTHFR C677T TT + CT với CC 2,367 0,907 – 6,182 0,065 Alen T với alen C 2,529 1,253 – 5,108 0,009 CC với CA + AA 1,184 0,261 – 5,382 1 MTHFR CC + CA với AA 1,197 0,471 – 3,046 0,813 A1298C Alen C với alen A 1,158 0,562 – 2,385 0,718 Alen T và kiểu gen TT tại vị trí 677 trên gen MTHFR có liên quan đến sảy thai liên tiếp. Bảng 3. Số lần sẩy thai trung bình của nhóm bệnh n Trung bình (lần) ( X ± SD) p Cả nhóm bệnh 43 2,91 ± 1,2 Mang gen MTHFR bệnh lý 39 2,97 ± 1,22 Không mang gen MTHFR bệnh lý 4 2,28 ± 0,5 0,05 Nhóm STLT KRNN mang gen MTHFR xu hướng bệnh lý (677TT, 677CT, 1298CC, 1298CA) có số lần sẩy thai trung bình là 2,97 lần, cao hơn nhóm STLT KRNN không mang gen MTHFR 677 CC và 1298 AA (2,28 lần) với p =0,05. Bảng 4. Thời điểm thai sẩy trong tiền sử của nhóm bệnh n Trung bình (tuần) ( X ± SD) p Cả nhóm bệnh 43 8,61 ± 2,1 Mang gen MTHFR 39 8,47 ± 2,0 Không mang gen MTHFR 4 9,95 ± 3,2 0,194 Không có sự khác biệt về thời điểm thai sẩy trong tiền sử giữa nhóm STLT KRNN mang gen MTHFR xu hướng bệnh lý với nhóm không mang gen. Bảng 5. Liên quan của MTHFR và một số triệu chứng lâm sàng MTHFR C677T MTHFR A1298C Đặc điểm OR (95%CI) p OR (95%CI) p Đau bụng 5,6 (1,1-28,6) 0,038 0,94 (0,25-3,55) 1 121

vietnam medical journal n02 - NOVEMBER - 2021 Ra máu âm đạo 3,6 (1-12,3) 0,043 0,74 (0,19-2,91) 0,736 Sẩy thai trước 8 tuần 1,44 (0,52-4) 0,327 0,36 (0,01-1,63) 0,281 Sẩy thai sau 12 tuần 0,81 (0,25-2,6) 0,772 0,94 (0,25-3,55) 1 Đái tháo đường thai kỳ, 1,83 (0,16-21,1) 0,543 0,95 (0,17-5,31) 1 tiền sản giật MTHFR C677T làm tăng nguy cơ xuất hiện triệu chứng: đau bụng, ra máu âm đạo lên 5,6 lần và 3,6 lần. IV. BÀN LUẬN cứu cho rằng MTHFR A1298C không liên quan Chứng huyết khối di truyền đã được chứng đến tình trạng STLT. Nghiên cứu của chúng tôi minh có liên quan đến các biến chứng sản khoa cũng có đồng quan điểm với một số tác giả khác khác nhau như: sẩy thai liên tiếp, thai chết lưu, khi chỉ ra rằng MTHFR A1298C không liên quan thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non, đến tình trạng STLT. Một nghiên cứu khác chỉ ra tiền sản giật, rau bong non. Khoảng 66% số phụ rằng những phụ nữ mang cả 2 đa hình đơn gen nữ STLT được tìm thấy có huyết khối kèm theo 7. này làm tăng nguy cơ sẩy thai lên 4,996 lần Enzyme MTHFR là một enzyme điều hoà chính (95%CI: 1,65-12,129). Như vậy, bước đầu có trong chu trình chuyển hoá folate và thể nhận định rằng: đa hình đơn gen MTHFR homocysteine. Các đa hình đơn gen bệnh lý của C677T có liên quan đến tình trạng STLT KRNN gen MTHFR làm gỉảm hoạt tính của enzyme trong nghiên cứu này. MTHFR. Kiểu gen đồng hợp tử MTHFR 677TT Các nghiên cứu về STLT và đa hình đơn gen làm hoạt tính của enzyme MTHFR giảm xuống MTHFR trước đây đều chưa đề cập đến các đặc còn khoảng 30-40% bình thường; với kiểu gen dị điểm lâm sàng của những bệnh nhân STLT mang hợp tử 677CT và đồng hợp tử 1298CC, hoạt tính gen MTHFR xu hướng bệnh lý. Nghiên cứu của của enzyme còn 60-70% bình thường8,9. Khi hoạt chúng tôi nhận thấy nhóm STLT mang gen tính của MTHFR giảm này làm tăng nồng độ MTHFR xu hướng bệnh lý và nhóm không mang homocysteine trong máu, dẫn đến tăng nguy cơ gen không có sự khác biệt về thời điểm thai sẩy hình thành các cục máu đông trong lòng mạch, trong tiền sử nhưng nhóm mang gen có số lần làm gián đoạn tuần hoàn tại tử cung – rau, tăng sẩy thai trong tiền sử là 2,97 lần nhiều hơn so nguy cơ sẩy thai. Quá trình này diễn ra liên tục với nhóm không mang gen là 2,28 lần (p=0,05). không ngừng nên hậu quả là dẫn đến tình trạng Nhóm STLT mang gen có thời điểm thai sẩy STLT. Hoạt tính của enzyme MTHFR càng giảm trong tiền sử trung bình là 8,47 tuần, không khác thì nồng độ homocysteine trong máu càng cao, biệt so với STLT không mang gen bệnh lý. nguy cơ gây ra bệnh lý càng tăng8. Nồng độ Đa hình đơn gen MTHFR C677T làm tăng homocystein trong máu cao đã được chứng minh nguy cơ xuất hiện các triệu chứng của doạ sẩy là nguy cơ gây ra nhiều bệnh lý khác như bệnh thai trong 3 tháng đầu (tăng nguy cơ xuất hiện mạch vành, dị tật ống thần kinh ở trẻ, tiền sản triệu chứng đau bụng lên 5,6 lần, p=0,038, tăng giật, nhiều bệnh lý ung thư khác5 và làm tăng nguy cơ xuất hiện triệu chứng ra máu âm đạo nguy cơ sẩy thai liên tiếp. lên 3,6 lần, p=0,043), điều này có thể do việc Trong nghiên cứu này, với 43 phụ nữ thuộc gia tăng sự hình thành các cục máu đông trong nhóm bệnh và 30 phụ nữ thuộc nhóm chứng lòng mạch, dẫn tới thiếu máu bánh rau, từ đó không có sự khác biệt về tuổi, cân nặng, chiều làm sản sinh các chất như bradylkinine, cao và chỉ số khối cơ thể, chúng tôi nhận thấy prostaglandin vào máu, dẫn tới triệu chứng lâm kiểu gen đồng hợp tử MTHFR 677TT làm tăng sàng đau bụng và ra máu. Khi đánh giá mối liên nguy cơ STLT KRNN lên 3,256 lần (95%CI: 1,02- quan với các yếu tố khác, chúng tôi nhận thấy 10,35, p=0,028), alen T của đa hình đơn gen đa hình đơn gen MTHFR C677T/A1298C không MTHFR C677T làm tăng nguy cơ STLT KRNN lên làm gia tăng tình trạng sẩy thai trước 8 tuần, 2,529 lần (95%CI: 1,25-5,1, p=0,009). Chen tình trạng sẩy thai sau 12 tuần, và không làm (2016) cũng nhận thấy MTHFR 677TT làm tăng tăng tỷ lệ xuất hiện đái tháo đường, tiền sản giật nguy cơ STLT ở phụ nữ Trung Quốc lên 2,36 lần. sớm trong thai kỳ (dựa trên những thai kỳ trước Nguy cơ này ở phụ nữ châu Á là 1,61 lần theo đó). Trong khi đó, các tác giả khác lại cho rằng Rai6. Vai trò của đa hình đơn gen MTHFR đa hình đơn gen MTHFR C677T làm tăng nguy A1298C với bệnh lý STLT còn nhiều tranh cãi. Có cơ xuất hiện tiền sản giật trong thai kỳ lên 2,2 nhiều nghiên cứu ủng hộ quan điểm MTHFR lần. Có thể do cỡ mẫu nghiên cứu của chúng tôi A1298C liên quan đến bệnh lý STLT mặc dù mức chưa đủ lớn, nên kết quả nghiên cứu có thể còn độ liên quan không chặt chẽ bằng MTHFR chưa thật sự chính xác. Để đảm bảo kết quả tin C677T. Nhưng đồng thời cũng có nhiều nghiên cậy, khoa học hơn cần có một nghiên cứu tiếp 122

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 508 - THÁNG 11 - SỐ 2 - 2021 tục với cỡ mẫu lớn hơn nữa. 3. Đỗ Tiến Dũng. Huyết khối và sảy thai liên tiếp. Tạp chí Y học lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai. 2010; V. KẾT LUẬN vol. 50, pp. 12-16. Đa hình đơn gen MTHFR C677T làm tăng 4. Barut MU, Bozkurt M, Kahraman M. Thrombophilia and Recurrent Pregnancy Loss: The nguy cơ STLT KRNN. Nhóm STLT KRNN mang Enigma Continues. Medical Science Monitor 2018; gen MTHFR có xu hướng bệnh lý có số lần sẩy vol. 24, pp. 4288-4294. thai trong tiền sử trung bình là 2,97 lần, cao hơn 5. SC Liew; ED Gupta, "Methylenetetrahydrofolate nhóm không mang gen 2,28 lần (p=0,05), thời reductase (MTHFR) C677T polymorphism: Epidemiology, metabolism and the associated điểm thai sẩy trung bình trong tiền sử của nhóm diseases," European Journal of Medical Genetics. mang gen là 8,47 tuần. 2015; vol. 58, pp. 1-10. MTHFR C677T làm tăng nguy cơ xuất hiện 6. Vandana Rai. Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Polymorphism and Recurrent triệu chứng doạ sẩy thai trong 3 tháng đầu (tăng Pregnancy Loss Risk in Asian Population: A Meta- nguy cơ đau bụng 5,6 lần (p=0,038), tăng nguy analysis. Indian Journal of Clinical Biochemistry. cơ ra máu âm đạo 3,6 lần (p=0,043)). 2016; vol. 31, no. 4, pp. 402-413. 7. Tranquilli AL, Saccucci F, Giannubilo SR. TÀI LIỆU THAM KHẢO Unexplained fetal loss: the fetal side of 1. Practice Committee of the American Society thrombophilia. Fertility and Sterility 2010; vol. 94, for Reproductive Medicine. Evaluation and no. 378-380. treatment of recurrent pregnancy loss: a 8. Liew S, Gupta E. Methylenetetrahydrofolate committee opinion. Fertility and Sterility. 2012; vol. reductase (MTHFR) C677T polymorphism: 98, (5), pp. 1103-1111. Epidemiology, metabolism and the associated 2. Balasubramaniam, Kotalawala, diseases. European Journal of Medical Genetics. Amarasekara. Analysis of 2015; vol. 58, pp. 1-10, 2015. Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) 9 Ananth C, Peltier M, Marco C, et al. Polymorphisms (C677t & A1298c) in Recurrent Associations between 2 polymorphisms in the Pregnancy Loss (RPL). Nessa Journal of methylenetetrahydrofolate reductase gene and Gynecology.2017; vol. 1, no. 4, pp. 1-26, 2017. placental abruption. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2007; vol. 197, no. 4, p. 385. ĐA HÌNH ĐƠN NUCLEOTIDE RS2856718 CỦA GEN HLA-DQ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN Mạc Thị Tịnh1,2, Nguyễn Trọng Tuệ1, Hồ Cẩm Tú1, Nguyễn Hoàng Việt1, Nguyễn Thu Thúy1 TÓM TẮT gan và 93 người khỏe mạnh. Kết quả đã xác định được tỷ lệ kiểu gen GG, AG, AA ở nhóm bệnh là 31 Ung thư gan nguyên phát là bệnh ung thư phổ 39,8%, 46,2%, 14% và nhóm chứng là 30,1%, biến và có tỉ lệ tử vong cao. Gen HLA-DQ mã hóa các 53,8%, 16,1%. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa SNP chuỗi polypeptid của phân tử MHC lớp II tham gia rs2856718 với nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan hoạt hóa tế bào trình diện kháng nguyên trong đáp cũng như với một số yếu tố nguy cơ khác. ứng miễn dịch. Đa hình đơn nucleotide (SNP) Từ khóa: SNP, rs2856718, HLA-DQ, ung thư biểu rs2856718 của gen HLA-DQ có thể liên quan tới nhiễm mô tế bào gan. virus viêm gan B mãn tính và nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm SUMMARY mục tiêu xác định sự phân bố của SNP rs2856718, đồng thời đánh giá mối liên quan giữa SNP này với SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Kỹ thuật RS2856718 IN HLA-DQ GENE ON RT-PCR được sử dụng để xác định kiểu gen SNP HEPATOCELLULAR CARCINOMA PATIENTS rs2856718 trên 93 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào Primary liver cancer is a common cancer with a high mortality rate. The HLA-DQ gene encodes polypeptide chains of MHC class II molecules involved 1Trung tâm Nghiên cứu Gene - Protein, Trường Đại in the activation of antigen-presenting cells in the học Y Hà Nội immune response. The single nucleotide 2Trường Đại học Y Hải Phòng polymorphism (SNP) rs2856718 of HLA-DQ gene may Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thu Thúy be associated with chronic hepatitis B virus infection Email: nguyenthuthuy@hmu.edu.vn and hepatocellular carcinoma (HCC). This study was Ngày nhận bài: 9.8.2021 aimed to determine the distribution of SNP rs2856718, Ngày phản biện khoa học: 8.10.2021 and to evaluate the association between this SNP and Ngày duyệt bài: 15.10.2021 the risk of HCC. RT-PCR technique was used to 123

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-lam-sang-cua-thai-phu-say-thai-lien-tiep-khong-ro-nguyen-nhan-mang-gen-methylenetetrahydrof-2503516.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY