MangYTe

Tài liệu y khoa

Đái tháo đường thai kỳ tăng tỷ lệ mang liên cầu khuẩn nhóm B

Đái tháo đường thai kỳ tăng tỷ lệ mang liên cầu khuẩn nhóm B
  • Mã tin: 1637
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày xác định tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và liên quan đến nguy cơ mang liên cầu khuẩn nhóm B tại thời điểm 35 - 37 tuần. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ, tiến cứu trên 1.574 sản phụ quản lý thai kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City từ 01/2019 - 01/2020.

Nội dung Text: Đái tháo đường thai kỳ tăng tỷ lệ mang liên cầu khuẩn nhóm B

NGHIÊN CỨU SẢN KHOA Đái tháo đường thai kỳ tăng tỷ lệ mang liên cầu khuẩn nhóm B Phùng Thị Lý1, Nguyễn Thu Hoài1, Nguyễn Thị Hương Linh1, Nguyễn Thị Tân Sinh1 1 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City doi:10.46755/vjog.2021.2.1192 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Phùng Thị Lý, email: phunglyhn@gmail.com Nhận bài (received): 29/6/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 10/9/2021 Tóm tắt Mục tiêu: Xác định tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và liên quan đến nguy cơ mang liên cầu khuẩn nhóm B tại thời điểm 35 - 37 tuần. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ, tiến cứu trên 1.574 sản phụ quản lý thai kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City từ 01/2019 - 01/2020. Sàng lọc và chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ bằng nghiệm pháp dung nạp 75 gram glucose - 2 giờ tại thời điểm 24 - 28 tuần, liên cầu khuẩn nhóm B được xét nghiệm bằng mẫu dịch âm đạo khi thai 35 - 37 tuần. Tất cả thai phụ được quản lý đến kết thúc thai kỳ. Kết quả: Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ là 6,2% (98/1.574), nhóm đái tháo đường thai kỳ có tỷ lệ mang liên cầu khuẩn nhóm B tại thời điểm 35 - 37 tuần cao hơn nhóm không bị đái tháo đường, 34,7% so với 16,3%, p < 0,0001. Sản phụ bị đái tháo đường thai kỳ kèm mang liên cầu khuẩn nhóm B tăng nguy cơ sinh non (OR 4,9; 95%CI: 1,8 - 13,3), mổ lấy thai (OR 4,1; 95%CI: 1,7 - 9,9), tăng nguy cơ trẻ sơ sinh cần nhập Đơn vị chăm sóc tích cực (OR 2,9; 95%CI: 1,0 - 8,6) và nguy cơ hạ đường huyết sơ sinh (OR 3,2; 95%CI: 1,1 - 9,3). Tuy nhiên, chưa phát hiện liên quan đến tỷ lệ nhiễm trùng sơ sinh sớm, tỷ lệ trẻ sơ sinh ngạt. Kết luận: Đái tháo đường thai kỳ tăng tỷ lệ mang liên cầu khuẩn nhóm B tại thời điểm 35 - 37 tuần thai kỳ. Từ khoá: Đái tháo đường thai kỳ, liên cầu khuẩn nhóm B, thai nghén nguy cơ cao. Gestational diabetes increased prevalence of group B streptococcus colonization during pregnancy Phung Thi Ly1, Nguyen Thu Hoai­1, Nguyen Thi Huong Linh1, Nguyen Thi Tan Sinh1 1 Vinmec International Hospital Abstract Objectives: To determine the prevalence of gestation diabetes and the risk of maternal group B streptococcus colonization at 35 - 37 weeks of pregnancy. Materials and Methods: A prospective cohort study carried on 1,574 pregnant women followed-up at Vinmec International Hospital from January 2019 to January 2020. Screening and diagnosis of gestational diabetes by two - hour 75 gram oral glucose tolerance test at 24 - 28 weeks gestation. group B streptococcus were detected based on culture, isolation and identification of bacteria from the vagina samples at 35 - 37 weeks gestation. Pregnancy outcomes were were collected. Results: The prevalence of gestational diabetes was 6.2% (98/1,574), gestational diabetic women have higher carriage rates of group B streptococcus at 35 - 37 weeks of pregnacy than non-diabetic pregnant women, 34.7% versus 16.3%, p < 0.0001. Gestational diabetic women with group B streptococcus colonization were also associated with an increased risk of preterm delivery (OR 4.9; 95%CI: 1.8 - 13.3) and cesarean section (OR 4.1; 95%CI: 1.7 - 9.9), increased risk of neonates requiring follow-up at Neonatal intensive care unit (OR 2.9; 95%CI: 1.0 - 8.6) and neonatal hypoglycemia (OR 3.2; 95%CI: 1.1 – 9.3). However, pregnant diabetic women with group B streptococcus colonization was not found to increase the risk of early neonatal sepsis, neonates with abnormal Apgar scores. Conclusion: Gestational diabetes increased prevalence of group B streptococcus colonization at 35 - 37 weeks of pregnancy. Keyword: Gestational diabetes, group B streptococcus, high risk pregnancy. 54 Phùng Thị Lý và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):54-60. doi:10.46755/vjog.2021.2.1192

1. ĐẶT VẤN ĐỀ - 2 giờ tại thời điểm 24 - 28 tuần thai kỳ. Đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) là tình trạng tăng - Xét nghiệm sàng lọc GBS tại thời điểm 35 - 37 tuần glucose huyết tương được phát hiện lần đầu trong thai thai kỳ. kỳ [1]. Định nghĩa này gồm 2 nhóm, ĐTĐ mang thai, là - Đồng ý tham gia nghiên cứu. những trường hợp đã có rối loạn dung nạp glucose trước Tiêu chuẩn loại: mang thai chưa được phát hiện, và nhóm ĐTĐTK. ĐTĐTK Các trường hợp ĐTĐ đã chẩn đoán trước mang thai, liên quan đến chức năng tuyến tuỵ không cân bằng được đang mắc các bệnh lý như Basedow, suy giáp, suy gan, với hiện tượng đề kháng insulin do thay đổi sinh lý trong suy thận, sử dụng corticoid, thuốc hạ huyết áp. Các thai kỳ. Tỷ lệ hiện mắc ĐTĐTK trên toàn thế giới tương trường hợp thai dị dạng chấm dứt thai kỳ và các trường đối dao động, liên quan đến đặc điểm mỗi quần thể và hợp mất đấu theo dõi. tiêu chuẩn chẩn đoán áp dụng. Theo tiêu chuẩn chẩn 2.2. Phương pháp nghiên cứu đoán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ ĐTĐTK từ Thiết kế nghiên cứu đoàn hệ, tiến cứu. 2,2 - 37,9% [2]. Sử dụng tiêu chuẩn sàng lọc và chẩn Mẫu xác định dựa vào ước lượng tỷ lệ với sai số loại đoán của Hiệp hội quốc tế Nghiên cứu đái tháo đường 1, α = 0,05, độ chính xác mong muốn e = 0,02. Tỷ lệ thai trong thai kỳ (IADPSG) năm 2010, tỷ lệ ĐTĐTK hiện nay phụ ĐTĐTK dựa vào nghiên cứu tại bệnh viện Phụ sản ước tính khoảng 17% [3]. Tỷ lệ ĐTĐTK tại Việt Nam theo Nhi Đà Nẵng năm 2016 là 15,6 [6]. Ước tính 10% mất dấu, các nghiên cứu tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh xác định mẫu tối thiểu đạt được là 1390 đối tượng. viện Phụ sản Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai trong giai Nghiên cứu lấy mẫu toàn bộ trong thời gian từ đoạn 2002 - 2010 vào khoảng 5,7 - 7,8% [1]. Tuy nhiên, 01/2019 - 01/2020. các nghiên cứu gần đây có tỷ lệ ĐTĐTK tăng lên trong 2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu khoảng 15,2 - 37,4% [4–7]. Tăng tỷ lệ ĐTĐTK ở Việt Nam Tiếp cận sàng lọc ĐTĐTK: cũng tương đồng với xu hướng tăng tỷ lệ ĐTĐTK được Tất cả sản phụ được đăng ký quản lý thai kỳ. Chẩn báo cáo hiện nay. đoán ĐTĐTK dựa vào nghiệm pháp dung nạp 75 gram Bộ Y tế cũng đã ban hành Hướng dẫn quốc gia về “Dự glucose - 2 giờ tại thời điểm 24 - 28 tuần theo “Hướng phòng và kiểm soát đái tháo đường thai kỳ” [1], điều này dẫn quốc gia dự phòng và kiểm soát đái tháo đường thai cho thấy bệnh lý này đang được chú trọng quan tâm hiện kỳ”, của Bộ Y Tế [1]. Các bước tiến hành gồm: nay. ĐTĐTK không được chẩn đoán và kiểm soát liên quan - Sinh hoạt bình thường 3 ngày trước khi làm nghiệm đến tăng nguy cơ các kết quả thai kỳ bất lợi ở cả mẹ và trẻ pháp. sơ sinh [1], [8], trong đó có nguy cơ mắc các bệnh lý nhiễm - Nhịn đói tối thiểu 8 giờ. trùng gồm cả viêm âm đạo [9]. Liên cầu khuẩn nhóm B - Định lượng glucose máu đói. (Group B Streptococcus, Streptococcus agalactiae - GBS) - Uống 75 gram glucose trong 5 phút, sau đó nghỉ là tác nhân gây nhiễm trùng thường gặp trong thai kỳ, GBS ngơi, không ăn uống thêm. thường được tìm thấy ở đường tiêu hóa, tiết niệu - sinh - Định lượng glucose sau uống glucose 1 giờ và 2 giờ. dục. Tỷ lệ phụ nữ mang GBS từ 5 - 40%, đa số không có - Chẩn đoán ĐTĐTK khi có từ 1 tiêu chuẩn sau: triệu chứng [10]. Trong thai kỳ, tỷ lệ mang GBS khoảng + Glucose máu đói: ≥ 92 mg/dl (≥ 5,1 mmol/l). 18% [11] và có bằng chứng tăng lên ở nhóm sản phụ bị + Glucose máu sau 1 giờ: ≥ 180 mg/dl (≥ 10,0 mmol/l). ĐTĐ [12], [13]. Tại Việt Nam, tỷ lệ thai phụ mang GBS vào + Glucose máu sau 2 giờ: ≥ 153 mg/dl (≥ 8,5 mmol/l). khoảng 4,5 - 18% [14–20]. Tuy nhiên, chưa có nhiều dữ Những trường hợp ĐTĐTK được phối hợp cùng liệu công bố về tỷ lệ GBS trên sản phụ ĐTĐTK. chuyên gia Nội tiết - Đái tháo đường để quản lý, theo dõi. Sàng lọc và dự phòng lây nhiễm GBS trước sinh đã Các thai kỳ không bị ĐTĐ được quản lý thường quy. có tác động tích cực trong kiểm soát ảnh hưởng của Sàng lọc GBS và dự phòng lây nhiễm trước sinh: GBS đến thai kỳ. Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec - GBS được xác định dựa vào mẫu dịch lấy 1/3 ngoài Times City đã triển khai sàng lọc mang GBS trong thai âm đạo tại thời điểm 35 - 37 tuần thai kỳ. Nuôi cấy phân kỳ theo cách tiếp cận thường quy cho mọi trường hợp. lập, định danh GBS và kháng sinh đồ thực hiện bằng Tỷ lệ mang GBS phát hiện năm 2019 là 17,3%, tuy nhiên, hệ thống tự động Vitek® 2-COMPACT theo tiêu chuẩn chưa có nhiều dữ liệu báo cáo tỷ lệ mang GBS trên nhóm M100 của Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Xét nghiệm [21]. ĐTĐTK và tác động đến kết quả thai kỳ. Để cung cấp - Những thai phụ mang GBS theo dõi sinh đường âm thêm dữ liệu liên quan đến ĐTĐTK và mang GBS trong đạo, vỡ ối được điều trị dự phòng lây nhiễm trước sinh thai kỳ, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu xác bằng Cefazolin, trước khi chuyển dạ và ít nhất ≥ 4 giờ định tỷ lệ ĐTĐTK và liên quan giữa ĐTĐTK và nguy cơ trước sinh [22]. mang GBS tại thời điểm 35 - 37 tuần. Theo dõi kết quả thai kỳ và các tiêu chí đánh giá: Các thai phụ được theo dõi đến kết thúc thai kỳ, các biến 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU số chính nghiên cứu gồm: 2.1. Đối tượng nghiên cứu - Xác định nguy cơ mang GBS trên sản phụ ĐTĐTK: Tiêu chuẩn chọn: + Tỷ lệ sản phụ bị ĐTĐTK, tỷ lệ mang GBS thời điểm - Tất cả sản phụ quản lý và kết thúc thai kỳ tại Khoa 35 - 37 tuần thai kỳ ở nhóm ĐTĐTK và không bị ĐTĐTK. Sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. + Xác định nguy cơ mang GBS trên nhóm sản phụ - Thực hiện nghiệm pháp dung nạp 75 gram glucose ĐTĐTK. Phùng Thị Lý và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):54-60. doi:10.46755/vjog.2021.2.1192 55

- Kết quả thai kỳ: tỷ lệ sinh non, thai to, tỷ lệ rỉ ối, vỡ ối thường và nhóm ĐTĐTK, ĐTĐTK kèm mang GBS để xác non, tỷ lệ mổ lấy thai, tỷ lệ nhiễm trùng hậu sản, hạ đường định các nguy cơ kết quả thai kỳ bất lợi. máu trẻ sơ sinh, nhiễm trùng sơ sinh và tỷ lệ trẻ sơ sinh Sử dụng tỷ suất chênh (OR) để đo lường liên quan giữa cần nhập Đơn vị Chăm sóc sơ sinh tích cực (NICU). ĐTĐTK và mang GSB (yếu tố phơi nhiễm) và tỷ lệ các kết 2.4. Phương pháp xử lý số liệu quả thai kỳ bất lợi. Mức ý nghĩa thống kê chọn p < 0,05. Xác định tỷ lệ ĐTĐTK và tỷ lệ mang GBS kèm khoảng Các phần mềm xử lý số liệu sử dụng gồm Microsoft@ tin cậy. So sánh kết quả thai kỳ giữa nhóm thai kỳ bình Excel 16.27 và Medcalc 20.0. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong thời gian nghiên cứu, 1.588 trường hợp phù hợp tiêu chuẩn chọn, loại 14 trường hợp không đủ dữ liệu kết quả thai kỳ, mẫu phân tích còn 1.574 trường hợp. Bảng 1. Tỷ lệ ĐTĐTK. Số lượng (n) Tỷ lệ (%) ĐTĐTK 98 6,2 Thai kỳ không bị ĐTĐTK 1.476 93,8 Tổng 1.574 100,0 Ước lượng khoảng tin cậy 95% tỷ lệ ĐTĐTK: 6,2% (95% CI: 5,1 - 7,6) Tỷ lệ sản phụ bị ĐTĐTK là 6,2% (95% CI: 5,1 - 7,6%). Bảng 2. Tỷ lệ mang GBS ở thời điểm 35 - 37 tuần trên thai phụ ĐTĐTK. GBS (+), n (%) GBS (-), n (%) Tổng, n (%) ĐTĐTK 34 (34,7) 64 (65,3) 98 (100,0) Thai kỳ không bị ĐTĐTK 241 (16,3) 1.235 (83,7) 1.476 (100,0) Nguy cơ mang GBS OR = 5,3 (95% CI: 3,4 - 8,3), p < 0,0001 Tỷ lệ sản phụ mang GBS ở nhóm ĐTĐTK là 34,7%, cao hơn so với nhóm không bị ĐTĐTK là 16,3%. ĐTĐTK tăng nguy cơ mang GBS, (OR 5,3, 95%CI: 3,4 - 8,3), p < 0,0001. Bảng 3. Kết quả thai kỳ. Kết quả thai kỳ ĐTĐTK, n (%) Bình thường, n (%) p Tuổi thai kết thúc thai kỳ: < 37 tuần 10 (10,2) 64 (4,3) 0,007 ≥ 37 tuần 88 (89,8) 1.412 (95,7) - Phương pháp sinh: Sinh thường 28 (28,6) 640 (43,4) - Sinh thủ thuật 0 (0,0) 11 (0,7) - Mổ lấy thai 70 (71,4) 825 (55,9) 0,003 Trọng lượng thai trung bình: 3.175,0 ± 438,3 3.130,9 ± 326,8 0,342 Phân nhóm trọng lượng thai (gram)(*): < 2.500 5 (5,1) 27 (1,8) 0,023 2.500 – 3.500 80 (80,8) 1.314 (87,6) 0,050 > 3.500 14 (14,1) 159 (10,6) 0,278 Chỉ số Apgar (1 điểm) : (*) >7 94 (94,9) 1.437 (95,8) - ≤7 5 (5,1) 63 (4,2) 0,630 Chỉ số Apgar (5 điểm) : (*) >7 99 (100,0) 1.498 (99,9) - ≤7 0 (0,0) 2 (0,1) 0,753 (*) Mẫu gồm 1.599 trẻ sơ sinh. 56 Phùng Thị Lý và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):54-60. doi:10.46755/vjog.2021.2.1192

Sản phụ ĐTĐTK có tỷ lệ sinh non cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không bị ĐTĐTK, 10,2% so với 4,3%, p = 0,007. Bảng 4. Kết quả thai kỳ bất lợi trên nhóm sản phụ bị ĐTĐTK mang GBS. Kết quả thai kỳ Bình thường, GBS (+), ĐTĐTK, GBS (+)/ ĐTĐTK, n (%) n (%) n (%) n(%) Mẹ: (n= 1.235) (n = 241) (n = 64) (n = 34) Rỉ ối, vỡ ối non 233 (18,9) 57 (23,7) 16 (25,0) 12 (35,2) Sinh non 42 (3,4) 22 (9,1) 5 (7,8) 5 (14,7) Mổ lấy thai 657 (53,2) 168 (69,7) 42 (65,6) 28 (82,4) Nhiễm trùng hậu 5 (0,4) 3 (1,2) 1 (1,6) 0 (0,0) sản Trẻ sơ sinh: (n= 1.253) (n = 247) (n = 64) (n = 35) Apgar 1 phút ≤ 7 50 (4,0) 13 (5,3) 3 (4,7) 2 (5,7) Nhập NICU 53 (4,2) 13 (5,3) 5 (7,7) 4 (11,4) Nhiễm trùng sơ sinh 51 (4,1) 12 (4,9) 3 (4,7) 3 (8,6) sớm Hạ đường huyết 49 (3,9) 11 (4,5) 6 (9,4) 4 (11,4) Tử vong 1 (0,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) Sản phụ bị ĐTĐTK mang liên cầu khuẩn nhóm B có tỷ lệ rỉ ối, vỡ ối non là 35,2%, tỷ lệ mổ lấy thai 82,4%, tỷ lệ sinh non 14,7% và 11,4% trẻ sơ sinh cần nhập NICU theo dõi. Bảng 5. Nguy cơ các kết qủa thai kỳ bất lợi trên sản phụ ĐTĐTK mang GBS. Nhóm bình OR (95% CI) Kết quả thai kỳ bất lợi thường, n (%) GBS (+) ĐTĐTK GBS (+)/ĐTĐTK Mẹ: Rỉ ối, vỡ ối non 233 (18,9) 1,3 (1,0 - 1,9) (*) 1,4 (0,8 - 2,6) 2,3 (1,4 - 4,8)(*) Sinh non 42 (3,4) 2,9 (1,7 - 4,9)(*) 2,4 (0,9 - 6,3) 4,9 (1,8 - 13,3)(*) Mổ lấy thai 657 (53,2) 2,0 (1,5 - 2,7)(**) 1,7 (1,0 - 2,8)(*) 4,1 (1,7 - 9,9)(*) Nhiễm trùng hậu 5 (0,4) 2,1 (0,4 - 10,7) 3,9 (0,4 - 33,9) 3,2 (0,2 - 59,8) sản Trẻ sơ sinh: Apgar 1 phút ≤ 7 50 (4,0) 1,3 (0,7 - 2,5) 1,2 (0,4 - 4,1) 1,5 (0,3 - 6,2) Nhập NICU 53 (4,2) 1,3 (0,6 - 2,3) 1,9 (0,7 - 5,0) 2,9 (1,0 - 8,6)(*) Nhiễm trùng sơ sinh 51 (4,1) 1,2 (0,6 - 2,3) 1,2 (0,4 - 3,8) 2,2 (0,7 - 7,5) Hạ đường huyết 49 (3,9) 1,1 (0,6 - 2,2) 2,5 (1,0 - 6,1) (*) 3,2 (1,1 - 9,3)(*) (*) p < 0,05, (**) p < 0,0001. 5,1 - 7,6). Tỷ lệ này xác định theo mô hình tầm soát đại So với thai kỳ bình thường, sản phụ ĐTĐTK mang trà từ 24 - 28 tuần thai kỳ theo Hướng dẫn quốc gia về GBS tăng nguy cơ sinh non 4,9 lần (OR 4,9; 95%CI: 1,8 - Dự phòng và kiểm soát đái tháo đường thai kỳ ban hành 13,3, p < 0,05). năm 2018. Tỷ lệ ĐTĐTK trong nghiên cứu chúng tôi nằm Nguy cơ mổ lấy thai tăng 1,7 lần ở sản phụ ĐTĐTK trong khoảng dao động chung từ 2,2 - 37,9% [2], nhưng (OR 1,7; 95%CI: 1,0 - 2,8, p < 0,05), và tăng lên 4,1 lần (OR tương đối thấp khi so với hiện trạng ĐTĐTK chung, 18,6% 4,1; 95%CI: 1,7 - 9,9, p < 0,05) nếu kém theo mang GBS. tại bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2012 [7], 20,4% ĐTĐTK kèm mang GBS cũng tăng nguy cơ trẻ sơ sinh (tiêu chuẩn IADPSG) và 24,3% (tiêu chuẩn WHO) tại bệnh cần nhập NICU, nguy cơ hạ đường huyết, nhưng không viện Hùng Vương năm 2013, mẫu 35.000 trường hợp [4], liên quan đến nhiễm trùng sơ sinh sớm và chỉ số Apgar tỷ lệ 15,2% tại bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng năm 2016 1 phút dưới 7 điểm. [6] và 36,8% trong 400 trường hợp tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2015 [5]. Mặc dù các nghiên cứu này 4. BÀN LUẬN không đồng bộ về quy mô nhưng đa số tiếp cận sàng 4.1. Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và nguy cơ mang GBS lọc và chẩn đoán bằng nghiệm pháp dung nạp 75 gram Từ 01/2019 đến 01/2020, chúng tôi phát hiện được glucose - 2 giờ. Đây là tiếp cận được IADPSG và WHO 98/1.574 trường hợp ĐTĐTK, chiếm tỷ lệ 6,2% (95%CI: khuyến cáo [1]. Tỷ lệ ĐTĐTK tuỳ thuộc vào từng quần thể Phùng Thị Lý và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):54-60. doi:10.46755/vjog.2021.2.1192 57

và cách sàng lọc đại trà hay chỉ nhóm nguy cơ cao. Một đến tăng nguy cơ sinh non. Nghiên cứu chúng tôi cho nghiên cứu tại Việt Nam có tỷ lệ ĐTĐTK ở nhóm nguy cơ thấy GBS tăng nguy cơ ối vỡ non 1,3 lần (95%CI: 1,0 - 1,9) cao lên đến 44,9%, trong khi nhóm nguy cơ thấp là 29,8% và tăng 2,3 lần (95%CI: 1,4 - 4,8) nếu ĐTĐTK mang GBS. [23], tuy nhiên, một nghiên cứu sàng lọc đại trà có tỷ lệ Sự kết hợp giữa ối vỡ trên thai non tháng và tăng nguy ĐTĐTK chỉ 5,23% [24], tương tự nghiên cứu chúng tôi. cơ mang GBS cần được lưu ý trong thực hành lâm sàng. Trong nghiên cứu chúng tôi, tỷ lệ sản phụ mang GBS Nhóm tăng nguy cơ mang GBS cần dự phòng lây nhiễm ở nhóm ĐTĐTK là 34,7%, cao hơn nhóm không bị ĐTĐTK, trước sinh khi ối vỡ ≤ 37 tuần [28] và nên kết thúc thai kỳ 16,3%. ĐTĐTK tăng nguy cơ mang GBS ở thời điểm 35 ở trường hợp ối vỡ non kèm mang GBS. - 37 tuần 5,3 lần (OR 5,3; 95%CI: 3,4 - 8,3), p < 0,0001 Chúng tôi không tìm thấy liên quan giữa ĐTĐTK và (Bảng 2). Chúng tôi phát hiện 275 sản phụ mang GBS, tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng trên 3.500 gram, nhưng tỷ lệ 17,3% (95%CI: 15,3 - 19,5), phù hợp với tỷ lệ mang tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng dưới 2.500 gram ở nhóm GBS chung hiện nay, khoảng 18% [11]. Các nghiên cứu ĐTĐTK là 5,1%, cao hơn so với nhóm thai kỳ không bị trong nước có tỷ lệ mang GBS trong thai kỳ tương tự. ĐTĐTK, 1,8%, (p = 0,023). Tỷ lệ trẻ sơ sinh có trọng lượng Loạt nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương có tỷ thấp hơn 2.500 gram liên quan đến tỷ lệ sinh non cao hơn lệ mang GBS từ 11,54 - 19,1% [20],[25]. Tại Bệnh viện Phụ ở nhóm ĐTĐTK. sản Hà Nội, nghiên cứu năm 2014 có tỷ lệ mang GBS là Ngoài ra, chúng tôi phát hiện tỷ lệ mổ lấy thai ở nhóm 13,2% [16], tỷ lệ này tại Bệnh viện Bạch Mai là 15,8% [26]. ĐTĐTK cao hơn nhóm thai kỳ bình thường, 71,4% so với Tương tự, hai nghiên cứu tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2006 55,9%, p = 0,003. Nguy cơ mổ lấy thai tăng 1,7 lần ở nhóm và 2007 có tỷ lệ mang GBS là 17% và 18,1% [14],[18]. ĐTĐTK (OR 1,7; 95%CI: 1,0 - 2,8, p < 0,05), tăng 4,1 lần Chúng tôi chưa tìm thấy các nghiên cứu trong nước về tỷ nếu ĐTĐTK mang GBS, (OR 4,1; 95%CI: 1,7 - 9,9, p < 0,05). lệ mang GBS trên nhóm ĐTĐTK. Tuy nhiên, bằng chứng Một số nghiên cứu trong nước giai đoạn 2011 - 2017 ủng hộ ĐTĐTK tăng nguy cơ mang GBS. Một nghiên cứu có tỷ lệ mổ lấy thai trên nhóm mang GBS khoảng 20,7 năm 2019 có cỡ mẫu 60.029 thai phụ có tỷ lệ mang GBS - 35,5% [19], [16], [26]. Mặc dù ĐTĐTK, mang GBS không kèm ĐTĐ cao hơn nhóm không mang GBS, 3,5% so với phải là yếu tố quyết định phương pháp kết thúc thai kỳ, 2,8%, p < 0,001, và tăng lên 15,6% ở nhóm nhiễm GBS, p nhưng tỷ lệ mổ lấy thai trong nghiên cứu này tương đối < 0,01. Hiệu chỉnh các yếu tố liên quan cho thấy ĐTĐTK cao. Chúng tôi chưa đi sâu phân tích chỉ định mổ lấy thai, tăng nguy cơ mang GBS 1,12 lần (aRR 1,12; 95%CI: 1,01 nhưng nhìn chung tỷ lệ mổ lấy thai ở nhóm ĐTĐTK khá - 1,23, p = 0,03) [12]. Một nghiên cứu tại Iran có tỷ lệ thai cao hiện nay, tỷ lệ này tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương phụ mang GBS trực tràng ở nhóm ĐTĐTK cao hơn nhóm trên nhóm ĐTĐTK là 76,38%, trong đó 46,30% chỉ định không bị ĐTĐ, 16% và 2,3% [13]. Một nghiên cứu hồi cứu liên quan ĐTĐTK [29]. Một nghiên cứu khác có tỷ lệ mổ trong 10 năm tại Bệnh viện Đại học Tsukuba cũng cho lấy thai trên nhóm ĐTĐTK là 60% [24]. Một số ý kiến cho thấy phụ nữ bị ĐTĐTK có tỷ lệ mang GBS cao hơn thai rằng bên cạnh thai kỳ nguy cơ cao liên quan đến ĐTĐ thì kỳ bình thường (16,8% so với 12,1%; RR = 1,38; 95%CI: liệu chẩn đoán ĐTĐTK có thể ảnh hưởng đến chỉ định 1,04 - 1,84) [27]. mổ lấy thai. Như vậy, bằng chứng từ nghiên cứu chúng tôi khẳng Nghiên cứu chúng tôi cho thấy ĐTĐTK và mang GBS định ĐTĐTK là một yếu tố nguy cơ mang GBS trong thai không liên quan đến nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh sớm kỳ. Sàng lọc GBS hiện nay được khuyến cáo triển khai và Apgar 1 phút dưới 7 điểm. Như vậy, thai kỳ mang GBS thường quy, tuy nhiên, trong một số điều kiện, ít nhất được điều trị dự phòng lây nhiễm trước sinh không liên triển khai ở nhóm nguy cơ cao và ĐTĐTK là đối tượng quan đến nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh sớm kể cả trên cần được chú trọng. nhóm ĐTĐTK, mặc dù OR có khoảng tin cây 95% có xu 4.2. Kết quả thai kỳ ở sản phụ đái tháo đường thai kỳ hướng tăng nguy cơ (OR 2,2; 95%CI: 0,7 - 7,5) nhưng p < mang liên cầu khuẩn nhóm B 0,05. Theo chúng tôi, điều trị dự phòng lây nhiễm trước Kết quả thai kỳ được trình bày ở bảng 3, sản phụ sinh đúng khuyến cáo và xử lý phù hợp có thể là chìa ĐTĐTK có tỷ lệ sinh non cao hơn so với nhóm không khoá quan trọng để giảm tỷ lệ nhiễm trùng sơ sinh. bị ĐTĐTK, 10,2% và 4,3%, p = 0,007. Nhóm thai kỳ bình Nghiên cứu phát hiện ĐTĐTK kèm mang GBS tăng nguy thường có tỷ lệ sinh non là 3,4%, tăng lên 7,8% ở nhóm cơ trẻ sơ sinh cần nhập NICU (OR 2,9; 95%CI: 1,0 - 8,6, ĐTĐTK (OR 2,4 (0,9 - 6,3, p > 0,05), và tăng lên 14,5% ở p < 0,05) và nguy cơ hạ đường huyết (OR 3,2; 95%CI: nhóm ĐTĐTK kèm mang GBS, (OR 4,9; 95%CI: 1,8 - 13,3, 1,1 - 9,3, p < 0,05). Nhập NICU có thể liên quan đến tỷ lệ p < 0,05). Liên quan đến tăng nguy cơ sinh non ở nhóm sinh non cao hơn trong nghiên cứu chúng tôi. Tuy nhiên, ĐTĐTK và mang GBS, chúng tôi cũng phát hiện ở nhóm tỷ lệ hạ đường huyết sơ sinh ở nhóm ĐTĐTK và mang này và cả nhóm mang GBS, đều tăng nguy cơ rỉ ối, vỡ ối GBS lên đến 11,4%, nhóm ĐTĐTK là 9,4% trong khi thai non. Mang GBS làm tăng nguy cơ ối vỡ [19], [26]. Nhiễm kỳ bình thường chỉ có 3,9%. Tỷ lệ này theo nghiên cứu khuẩn âm đạo liên quan đến sinh non và vỡ ối, do những của Vũ Văn Tâm ở nhóm ĐTĐTK kiểm soát tốt là 7,2% và tác động cơ học tại chỗ và phản ứng viêm, mà sản phẩm nhóm không kiểm soát tốt lên đến 28,0% [23], đây cũng của quá trình này là Prostaglandin có vai trò trong chuyển là biến chứng phổ biến nhất ở các trường hợp ĐTĐTK dạ. Bên cạnh đó, kháng nguyên C5a Peptidase của GBS trên cả 2 nhóm. Thống kê tại bệnh viện Hùng Vương có tác động phân cắt, bất hoạt C5a của bạch cầu trung có tỷ lệ hạ đường huyết trẻ sơ sinh ở nhóm ĐTĐTK là tính và liên kết với fibronectin. Fibronectin có liên quan 14,02% trong khi nhóm thai kỳ bình thường chỉ có 0,7%. 58 Phùng Thị Lý và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):54-60. doi:10.46755/vjog.2021.2.1192

Hạn chế nghiên cứu chúng tôi chưa phân tích theo các 5. Phương NTM, Tâm VV. Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và nhóm kiểm soát ĐTĐTK, nhưng, chúng tôi nhận thấy một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ngay cả khi được quản lý phù hợp, thai kỳ ĐTĐ vẫn tồn năm 2015. Tạp chí Phụ Sản. 2016;14(4):41–46. tại những nguy cơ kết quả thai kỳ bất lợi không thể triệt 6. Vinh TĐ, Mai TTQ, Phượng TTB. Khảo sát tình hình đái tiêu hoàn toàn. Hạ đường huyết sơ sinh là một yếu tố cần tháo đường trong thai kỳ tại bệnh viện phụ Sản - Nhi Đà lưu ý ở nhóm ĐTĐTK và nguy cơ này có thể tăng lên nếu Nẵng năm 2016. Tạp chí Phụ Sản. 2017;15(3):88–92. kèm theo mang GBS. Theo chúng tôi, nguy cơ sinh non 7. Trang NT, Hà ĐQ. Tỷ lệ mắc đái tháo đường thai nghén tăng lên khi mang GBS có thể làm trầm trọng thêm biến ở thai phụ quản lý thai tại bệnh viện phụ sản Trung Ương chứng này trong thai kỳ. năm 2012 và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Phụ Sản. Như vậy, mặc dù ĐTĐTK kèm theo mang GBS không 2013;13(1):34–38. tăng nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh nhưng tăng tỷ lệ sinh 8. Wang M, Hu R-Y, Gong W-W, Pan J, Fei F-R, Wang H, et non kéo theo trọng lượng trẻ sơ sinh thấp, tăng tỷ lệ cần al. Trends in prevalence of gestational diabetes mellitus chăm sóc NICU. Nguy cơ hạ đường huyết trẻ sơ sinh ở in Zhejiang Province, China, 2016–2018. Nutr Metab các sản phụ ĐTĐTK trầm trọng hơn nếu kèm theo sinh (Lond) [Internet]. 2021 Dec [cited 2021 Jun 24];18(1):12. non do mang GBS là những vấn đề nổi bật chúng tôi phát Available from: https://nutritionandmetabolism. hiện được. Với những phát hiện trong nghiên cứu này, biomedcentral.com/articles/10.1186/s12986-020- chúng tôi hy vọng sẽ góp phần tích cực trong công tác 00539-8 quản lý thai kỳ nói chung và đặc biệt trên nhóm thai kỳ 8. The HAPO Study Cooperative Research Group. ĐTĐTK và mang GBS. Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) Study: Associations With Neonatal Anthropometrics. 5. KẾT LUẬN Diabetes [Internet]. 2009 Feb 1 [cited 2021 Jun 24];58(2):453– - Tỷ lệ sản phụ ĐTĐTK là 6,2%, đái tháo đường thai kỳ 9. Available from: http://diabetes.diabetesjournals.org/cgi/ có tỷ lệ mang liên cầu khuẩn nhóm B tại thời điểm 35 - 37 doi/10.2337/db08-1112 tuần cao hơn nhóm không bị đái tháo đường, 34,7% so 9. Marschalek J, Farr A, Kiss H, Hagmann M, Göbl CS, với 16,3%, (OR 5,3; 95%CI: 3,4 - 8,3, p < 0,0001) Trofaier M-L, et al. Risk of vaginal infections at early - Sản phụ ĐTĐTK kèm mang GBS liên quan đến tăng gestation in patients with diabetic conditions during nguy cơ sinh non (OR 4,9; 95%CI: 1,8 - 13,3, p < 0,05), pregnancy: A retrospective cohort study. Fredricks DN, nguy cơ mổ lấy thai (OR 4,1; 95%CI: 1,7 - 9,9, p < 0,05), editor. PLoS ONE [Internet]. 2016 May 11 [cited 2020 Sep 6]; nguy cơ trẻ sơ sinh cần nhập NICU (OR 2,9; 95%CI: 1,0 11(5):e0155182. Available from: https://dx.plos.org/10.1371/ - 8,6, p < 0,05) và nguy cơ hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh journal.pone.0155182 (OR 3,2; 95%CI: 1,1 - 9,3, p < 0,05). Nghiên cứu chưa tìm 10. Dan L. Longo, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, thấy liên quan giữa ĐTĐTK mang GBS với nguy cơ nhiễm Stephen L. Hauser, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo. trùng sơ sinh sớm, nguy cơ trẻ sơ sinh có chỉ số Apgar 1 Infectious Diseases: Streptococcal/Enterococcal phút dưới 7 điểm. Infections, Diphtheria, and Other Infections Caused by Corynebacteria and Related Species. In: Harrison’s TÀI LIỆU THAM KHẢO principle of internal medicine. 18th ed. New York: 1. Bộ Y tế. Hướng dẫn quốc gia dự phòng và kiểm soát McGraw-Hill; 2012. p. 592–603. đái tháo đường thai kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định 11. Russell NJ, Seale AC, O’Driscoll M, O’Sullivan C, số 6173 /QĐ-BYT ngày 12 /10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y Bianchi-Jassir F, Gonzalez-Guarin J, et al. Maternal tế). Bộ Y tế. 2018. Colonization With Group B Streptococcus and Serotype 2. Bilous RW, Jacklin PB, Maresh MJ, Sacks DA. Resolving Distribution Worldwide: Systematic Review and Meta- the gestational diabetes diagnosis conundrum: The Need analyses. Clinical Infectious Diseases [Internet]. 2017 for a Randomized Controlled Trial of Treatment. Dia Care Nov 6 [cited 2020 Feb 25];65(suppl_2):S100–11. [Internet]. 2021 Apr [cited 2021 Jun 24];44(4):858–64. Available from: https://academic.oup.com/cid/ Available from: http://care.diabetesjournals.org/lookup/ article/65/suppl_2/S100/4589589 doi/10.2337/dc20-2941 12. Edwards JM, Watson N, Focht C, Wynn C, Todd 3. Guariguata L, Linnenkamp U, Beagley J, Whiting CA, Walter EB, et al. Group B Streptococcus (GBS) DR, Cho NH. Global estimates of the prevalence of Colonization and Disease among Pregnant Women: hyperglycaemia in pregnancy. Diabetes Research and A Historical Cohort Study. Infectious Diseases in Clinical Practice [Internet]. 2014 Feb [cited 2021 Jun Obstetrics and Gynecology [Internet]. 2019 Feb 3 [cited 24];103(2):176–85. Available from: https://linkinghub. 2020 Aug 17];2019:1–6. Available from: https://www. elsevier.com/retrieve/pii/S0168822713003860 hindawi.com/journals/idog/2019/5430493/ 4. Tran TS, Hirst JE, Do Mat, Morris JM, Jeffery HE. Early 13. Akhlaghi F, Hamedi A, Nasab MN. Comparison of prediction of gestational diabetes mellitus in Vietnam: Group B Streptococcal Colonization in the Pregnant Clinical impact of currently recommended diagnostic Diabetic and Non-Diabetic Women. :6. criteria. Diabetes Care [Internet]. 2013 Mar 1 [cited 14. Đỗ Khoa Nam, Nguyễn Duy Tài. Tỷ lệ nhiễm 2021 Jun 24];36(3):618–24. Available from: http://care. streptococcus nhóm B âm đạo trực tràng của các thai diabetesjournals.org/cgi/doi/10.2337/dc12-1418 phụ và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Phùng Thị Lý và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):54-60. doi:10.46755/vjog.2021.2.1192 59

Minh. 2006;11(1):209–13. Group B Streptococcal Early Onset Disease in Newborns. 15. Hồ Ngọc Sơn, Vũ Thị Nhung. Streptococcus nhóm B Obstetrics & Gynecology. 2020;135(2):e51–72. âm đạo - trực tràng ở phụ nữ mang thai 35 - 37 tuần và 29. Phương VM, Tâm LTT, Nguyệt ĐTM. Nhận xét thái một số yếu tố liên quan. Thời sự Y học: chuyên đề sức độ xử trí sản khoa ở thai phụ đái tháo đường thai kỳ khoẻ sinh sản. 2017;17(1):9–13. tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Tạp chí Phụ Sản. 16. Lê Thị Mai Phương. Nghiên cứu nhiễm liên cầu khuẩn 2015;13(1):34–38 nhóm B và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có thai từ 34-36 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. In Trường Đại học Y Hà Nội; 2014. 17. Nguyễn Thị Châu Anh. Nghiên cứu tình hình nhiễm Streptococcus agalactiae ở phụ nữ mang thai đến khám và theo dõi tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. In Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; 2020. 18. Nguyễn Thị Vĩnh Thành, Ngô Thị Kim Phụng. Tỷ lệ thai phụ nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B tại bệnh viện Từ Dũ (6/2006- 6/2007). Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh. 2007;13(1):82–6. 19. Trần Quang Hiệp. Nghiên cứu một số đặc điểm của viêm âm đạo do liên cầu khuẩn nhóm B ở những thai phụ khám thai và điều trị tại khoa Phụ Sản- Bệnh viện Bạch Mai từ 1/6/2010 đến 31/5/2011. In Đại học Y Hà Nội; 2011. 20. Nguyễn Vũ Thuỷ. Nghiên cứu về liên cầu nhóm B ở các phụ nữ viêm âm đạo tại bệnh viện Phụ sản Trung ương thừ tháng 9 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017. In Đại học Y Hà Nội; 2017. 21. Clinical and Laboratory Standards Institute. M100: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 30th Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylyania 19087 USA 2020. 2020; 22. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease. Recommendations and Reports. 2010;November 19, 2010 / Vol. 59 / No. RR-10. 23. Tâm VV, Dũng LV. Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ ở phụ nữ có yếu tố nguy cao và mức độ ảnh hưởng tới thai phụ, thai nhi ở bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng. Tạp chí Phụ Sản. 2017;14(4):41–46. 24. Sơn PM. Đánh giá kết quả sàng lọc và điều trị bệnh lý đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng. Tạp chí Phụ Sản. 2014;12(3):46–68. 25. Phan Thị Kim Dung. Nghiên cứu nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B ở phụ nữ có thai từ 28 tuần tại bệnh viện Phụ sản trung ương. In Đại học Y Hà Nội; 2013. 26. Nguyễn Thị Thêm. Nghiên cứu về nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B âm đạo ở thai phụ 3 tháng cuối thai kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai. In Đại học Y Hà Nội; 2017. 27. Obata-Yasuoka M, Hamada H, Yoshikawa H. Impaired glucose tolerance during pregnancy: Possible risk factor for vaginal/anorectal colonization by Group B Streptococcus: GBS colonization in GDM/DM. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research [Internet]. 2012 Sep [cited 2021 Jun 24];38(9):1233–1233. Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1447-0756.2012.01885.x 28. American College of Obstetricians and Gynecologics 0. ACOG committee opinion: Prevention of 60 Phùng Thị Lý và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):54-60.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dai-thao-duong-thai-ky-tang-ty-le-mang-lien-cau-khuan-nhom-b-2519314.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY