Developmental assessment status of young children in agrarian families of telangana state, India

Developmental assessment status of young children in agrarian families of telangana state, India
  • Mã tin : 427
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
The objective was Developmental assessment status of Children in Agrarian families. A sample consisted of 150 couples (fathers and mothers) i.e. 300 parents having children below 5 yrs, Selected randomly. Results concluded that With regard to Physical & Motor Development46% were in average developmental status, 30% exhibited good developmental status and only 24% showed poor developmental status.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY