MangYTe

Tài liệu y khoa

Dược Lâm Sàng Tập 1: Các Nguyên Lý Cơ Bản – Hoàng Thị Kim Huyền

Dược Lâm Sàng Tập 1: Các Nguyên Lý Cơ Bản – Hoàng Thị Kim Huyền
  • Mã tin: 5790
  • Ngày đăng: 16/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Dược lâm sàng tập 1 - Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng” do GS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền và GS. TS. J.R.B.J Brouwers chủ biên

Dược lâm sàng tập 1 – Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị” do GS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền và GS. TS. J.R.B.J Brouwers chủ biên được biên soạn trong khuôn khổ dự án với sự hợp tác của Việt Nam và Hà Lan trong khuôn khổ dự án NPT-VNM-240 (Dự án Nuffic). Kết cấu toàn bộ cuốn sách và tên các chương do các chuyên gia Hà Lan đề xuất. Các chương được viết đồng thời bởi tác giả của 2 phía: Hà Lan và Việt Nam, trong đó kết cấu các phần trong mỗi chương do chuyên gia Hà Lan đưa ra còn nội dung được các tác giả Việt Nam biên soạn dựa trên các sách đào tạo Dược lâm sàng của Anh, Mỹ hiện đang sử dụng; phần sử dụng thuốc trong điều trị chú trọng đưa các khuyến điều trị theo TCYTTG và Bộ Y tế Việt Nam.

Sách được chia làm 2 tập. Ở Tập 1: Những nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng (12 chương). Phần này bao gồm 2 khối kiến thức:
+ Những kiến thức liên quan đến sử dụng thuốc hợp lý như: phương pháp thiết kế thử nghiệm lâm sàng, các thông số dược động học, tương tác và tương kỵ, lựa chọn đường dùng thuốc, sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt.
+ Những kiến thức nền cần cho chăm sóc dược như: phản ứng có hại của thuốc và cảnh giác dược, dược dịch tễ học, cân nhắc nguy cơ lợi ích, kinh tế dược, hoá sinh lâm sàng.

Đây là tài liệu đào tạo dược sỹ lâm sàng, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các dược sĩ đang làm việc trong lĩnh vực dược bệnh viện, dược sĩ tư vấn tại nhà thuốc.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/duoc-lam-sang-tap-1-cac-nguyen-ly-co-ban-hoang-thi-kim-huyen/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY