MangYTe

Tài liệu y khoa

Gapenski Tài chính Y tế: Giới thiệu về kế toán và quản lý tài chính, ấn bản 2021

Gapenski Tài chính Y tế: Giới thiệu về kế toán và quản lý tài chính, ấn bản 2021
  • Mã tin: 11618
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Nghiên cứu tác nghiệp: Cách tiếp cận thực tế, Phiên bản 2

Bệnh lây truyền qua đường tình dục – Những tiến bộ trong sự hiểu biết và quản lý, ấn bản 2020

Tự lượng giá và Ôn thi nội Tim mạch, 2019

Quản lý Nhiễm trùng trong Phẫu thuật Chỉnh hình: Hướng dẫn Thực hành 2021

Bradley và Daroff Thần kinh học trong thực hành lâm sàng, ấn bản 2021

Các khái niệm cơ bản của cả kế toán và quản lý tài chính được đề cập trong cuốn sách tài chính y tế bán chạy nhất này. Thông qua các giải thích rõ ràng, nhiều ví dụ và các vấn đề thực hành thực tế, nó cung cấp cho các nhà quản lý tương lai cơ sở để họ đưa ra các quyết định đúng đắn về tài chính cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe của họ.

Ấn bản được cập nhật kỹ lưỡng này nhấn mạnh hơn vào thị trường duy nhất cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các ví dụ bổ sung từ các cơ sở không nhập viện, bao gồm các cơ sở y tế, phòng khám, cơ quan y tế tại nhà, viện dưỡng lão và các tổ chức chăm sóc được quản lý.

Nội dung thay đổi cụ thể bao gồm:

Thảo luận mở rộng về bảo hiểm y tế, xuất toán y tế và tác động của cải cách chăm sóc sức khỏe đối với hành vi của nhà cung cấp.
Bản trình bày mới về tài liệu kế toán quản lý theo sự tiến triển hợp lý hơn của các khái niệm, nhấn mạnh mức độ phân tích (tổ chức, bộ phận, dịch vụ) hơn là các kỹ thuật. trong ba phương pháp chi phí theo dòng dịch vụ: tỷ lệ chi phí/hiệu quả, đơn vị giá trị tương đối và chi phí dựa trên hoạt động. Thêm vào đó, giới thiệu về chi phí dựa trên hoạt động theo thời gian, một phương pháp tính chi phí ở cấp độ bệnh nhân. Cập nhật các định dạng kế toán tài chính phù hợp với hướng dẫn mới nhất của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ. Tăng mức độ phù hợp của chu kỳ doanh thu

Ấn bản này cũng có bố cục thân thiện với người dùng hơn và bổ sung các vấn đề thực hành cuối chương.

Các nguồn sinh viên trực tuyến bao gồm: Một chương về tài trợ cho thuê và định giá doanh nghiệp (trước đây đã có trong cuốn sách); một chương về phân phối cho chủ sở hữu: tiền thưởng, cổ tức và mua lại

TRÍCH DẪN__
Gapenski’s healthcare finance : an introduction to accounting and financial management
Kristin Leanne Reiter, Paula H. Song, Louis C. Gapenski,
Year:
2021
Edition:
Seventh
Language:
english
Pages:
815
ISBN 10:
1640551867
ISBN 13:
9781640551862

Tải sách: Định dạng pdf, 815 Trang, kích thước 9 MB, Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD PDF<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/gapenski-tai-chinh-y-te-gioi-thieu-ve-ke-toan-va-quan-ly-tai-chinh-an-ban-2021/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY