Hiệu quả sử dụng kính vạn hoa làm giảm sự chú ý của trẻ khi được lấy máu tĩnh mạch

Hiệu quả sử dụng kính vạn hoa làm giảm sự chú ý của trẻ khi được lấy máu tĩnh mạch
  • Mã tin : 245
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết đánh giá mức độ đau, lo lắng khi lấy máu tĩnh mạch giữa nhóm trẻ được nhìn kính vạn hoa so với nhóm trẻ được chăm sóc thường quy. Đánh giá mức độ hài lòng ở người thân của nhóm trẻ được nhìn KVH so với người thân của nhóm trẻ được chăm sóc thường quy.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/hieu-qua-su-dung-kinh-van-hoa-lam-giam-su-chu-y-cua-tre-khi-duoc-lay-mau-tinh-mach-2211990.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY