Hiểu về Các Báo cáo Khoa học, Lâm sàng

Hiểu về Các Báo cáo Khoa học, Lâm sàng
  • Mã tin : 11548
  • Ngày đăng : 03/04/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409

Chủ đề mới nổi và tranh cãi trong sơ sinh, 2020

Davidson Câu hỏi trắc nghiệm tự ôn thi Nội khoa 1e

Thực hành ung thư học thần kinh dựa trên bằng chứng 2021

Điện thế gợi lâm sàng – Hướng dẫn minh họa, ấn bản 2020

MRI trọng số khuếch tán của não, đầu, cổ, và cột sống, ấn bản 2021

Trong bản thứ hai, cuốn sách này sẽ giúp làm sáng tỏ quá trình thực hành dựa trên bằng chứng, trong đó yêu cầu các bác sĩ lâm sàng đánh giá và tổng hợp thông tin từ các tạp chí mà họ đọc. Hiểu Giấy tờ lâm sàng, ấn bản thứ 2 sử dụng các giấy tờ thực tế để minh họa làm thế nào để hiểu và đánh giá nghiên cứu được công bố, nhưng vượt ra ngoài phạm vi này để cung cấp một lời giải thích của một loạt các chủ đề quan trọng liên quan đến nghiên cứu.
+ Bao gồm mọi thứ cần thiết để hiểu một bài nghiên cứu lâm sàng.
+ Ví dụ minh họa và bảng biểu, tóm tắt và sử dụng xuất bản từ các tài liệu nghiên cứu lâm sàng.
+ Phong cách tiếp cận rõ ràng, sống động.
+ Phiên bản mới đã được cải thiện rõ rệt và mở rộng để bao gồm, ví dụ, tài liệu mới về quy mô đo lường, tổng quan hệ thống, viết một bài báo, phần mềm thống kê và phản biện .

TÓM TẮT
Understanding Clinical Papers
David Bowers, Allan House, David Owens
Price: $45.48
Paperback: 244 pages
Publisher: Wiley; 2 edition
Language: English
ISBN-10: 0470091304
ISBN-13: 978-0470091302

Định dạng Ebook: PDF – 244 TRANG – 4 MB- mangyte.vn

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY