MangYTe

Tài liệu y khoa

Hướng dẫn về Dữ liệu Y tế: Học từ Dữ liệu để Cải tiến, ấn bản 2, 2022

Hướng dẫn về Dữ liệu Y tế: Học từ Dữ liệu để Cải tiến, ấn bản 2, 2022
  • Mã tin: 11625
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Chẩn đoán hình ảnh cho phẫu thuật lồng ngực: Cẩm nang dành cho bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ X quang

McGraw-Hill Hướng dẫn viết bài báo khoa học bỏ túi

[PDF] Sinh Lý Học Y Khoa – Tập 1 – GS. Phạm Đình Lựu | ĐHYD TPHCM

Hướng dẫn Các kiến thức và kỹ năng căn bản về Cấp cứu, Phiên bản 2

Vander Giáo trình sinh lý học người, Phiên bản 15

Hiện đã được xuất bản lần thứ hai, Hướng dẫn về Dữ liệu Chăm sóc Sức khỏe: Học từ Dữ liệu để Cải tiến cung cấp một kế hoạch chi tiết thiết thực về việc sử dụng dữ liệu có sẵn để cải tiến kết quả chăm sóc sức khỏe. Trong cuốn sách, một nhóm các tác giả nổi tiếng khám phá cách các nhà thực hành chăm sóc sức khỏe, nhà nghiên cứu và các chuyên gia khác có thể tự tin lập kế hoạch và thực hiện các cải tiến và thay đổi về chăm sóc sức khỏe, tất cả trong khi đảm bảo những thay đổi đó thực sự tạo thành một sự cải tiến.

Cuốn sách này là nguồn tài liệu đồng hành hoàn hảo với Hướng dẫn Cải tiến: Phương pháp Tiếp cận Thực tế để Nâng cao Hiệu quả Hoạt động của Tổ chức, Ấn bản thứ hai và cung cấp các cuộc thảo luận đầy đủ về cách sử dụng dữ liệu để kiểm tra, thích ứng, thực hiện và mở rộng quy mô thay đổi tích cực trong tổ chức.

Hướng dẫn Dữ liệu Chăm sóc Sức khỏe: Học hỏi từ Dữ liệu để cải tiến, Ấn bản thứ hai cung cấp:

Các chiến lược dễ sử dụng để học hỏi dễ dàng hơn từ dữ liệu chăm sóc sức khỏe hiện có
Hướng dẫn rõ ràng về biểu đồ hữu ích nhất cho các loại dữ liệu khác nhau được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe
Phương pháp từng bước để sử dụng dữ liệu tổng hợp cao để cải tiến
Ví dụ về việc sử dụng dữ liệu mức độ bệnh nhân trong chăm sóc
Nhiều phương pháp để sử dụng dữ liệu phản hồi của bệnh nhân và các phản hồi khác
Một cách tốt hơn rất nhiều để xem dữ liệu cho lãnh đạo điều hành
Các giải pháp để làm việc với dữ liệu sự kiện hiếm, tính thời vụ và các vấn đề khó chịu khác
Sử dụng các phương pháp cải tiến với dữ liệu dịch bệnh
Nghiên cứu điển hình cải tiến sử dụng dữ liệu để học tập
Tài nguyên phải đọc cho những người cam kết cải tiến chăm sóc sức khỏe bao gồm các chuyên gia y tế đồng minh trong tất cả các khía cạnh chăm sóc sức khỏe, bác sĩ, nhà quản lý, lãnh đạo chăm sóc sức khỏe và nhà nghiên cứu.

TRÍCH DẪN__
the HEALTH CARE DATA GUIDE : learning from data for improvement.
LLOYD P MURRAY SANDRA PROVOST
Year:
2022
Edition:
2
Publisher:
JOHN WILEY & SONS
Language:
English
Pages:
649
ISBN 10:
1119690137
ISBN 13:
9781119690139

Tải sách: Định dạng PDF, 33 MB, 649 trang, Ngôn ngữ: Tiếng Anh

>>>DOWNLOAD EBOOK <<<

Thư viện MEDIPHARM

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/huong-dan-ve-du-lieu-y-te-hoc-tu-du-lieu-de-cai-tien-an-ban-2-2022/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY