Lange Trường hợp lâm sàng nội khoa 5e

Lange Trường hợp lâm sàng nội khoa 5e
  • Mã tin : 11236
  • Ngày đăng : 29/03/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409

Atlas Giải phẫu người bỏ túi, phiên bản sửa đổi 2022

Chẩn đoán hình ảnh các bệnh truyền nhiễm và viêm. Tập 2. Đầu và cổ. Ấn bản 2022

Phẫu Thuật Nội Soi Điều Trị Tràn Khí Màng Phổi Tự Phát

MRI, Từ điển Thuật Ngữ Từ A Đến Z

Thuyên tắc phổi – Từ cấp tính đến các biến chứng mãn tính, 2020

NÂNG CẤP KỸ NĂNG TƯ DUY CỦA BẠN VÀ CẢI THIỆN CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
Kinh nghiệm với các trường hợp lâm sàng là chìa khóa để làm chủ nghệ thuật và khoa học y học và cuối cùng là cung cấp cho bệnh nhân sự chăm sóc lâm sàng có thẩm quyền.
Case Files®: Internal Medicine cung cấp 60 trường hợp thực tế minh họa các khái niệm thiết yếu trong Nội khoa. Mỗi trường hợp bao gồm một thảo luận dễ hiểu tương quan với các khái niệm chính, định nghĩa về thuật ngữ chính, ngọc trai lâm sàng và câu hỏi ôn tập theo kiểu hội đồng để củng cố việc học của bạn.
Với Case Files®, bạn sẽ học thay vì ghi nhớ.
• Tìm hiểu từ 60 trường hợp năng suất cao, mỗi trường hợp có câu hỏi kiểu bảng và được tổ chức thuận tiện bằng chẩn đoán liên quan
• Làm chủ các khái niệm chính với ngọc trai lâm sàng
• Tăng cường kiến thức của bạn với 25 câu hỏi thử thách tích hợp mới
• Đánh bóng cách tiếp cận của bạn để giải quyết vấn đề lâm sàng và chăm sóc bệnh nhân
• Hoàn hảo cho sinh viên y khoa và sinh viên trợ lý bác sĩ.

Thông tin về các Tác giả
Eugene C. Toy, MD (Houston, TX) là một bác sĩ gia đình và bác sĩ phụ khoa được chứng nhận kép và là Trợ lý Trưởng cho các Chương trình Giáo dục; Giáo sư và Phó Chủ tịch Giáo dục Y khoa, Khoa Phụ sản, Đại học Y Texas ở Houston.

John T. Patlan, Jr., MD (Houston, TX) là Trợ lý Giáo sư, Khoa Nội tổng quát, tại Trung tâm Ung thư MD Anderson.

Mark T. Warner, MD (Houston, TX) là Trợ lý Giáo sư, Khoa Y học Hồi sức, tại Đại học Y Texas ở Houston.

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Internal Medicine 5th edition
Author(s): Eugene Toy, John Patlan, Mark T. Warner
Series: LANGE Case Files
Publisher: McGraw-Hill
Year: 2017 Edition: 5
Language: English Pages 607
ISBN: 0071843353

Tải sách: Định dạng sách: PDF, Số trang: 607 trang, Kích thước: 17 MB

>>>CLICK TO DOWNLOAD EBOOK<<<

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY