sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Mối liên quan giữa Ferritin huyết thanh và đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Mối liên quan giữa Ferritin huyết thanh và đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
  • Mã tin : 1655
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bằng chứng từ các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh: quá tải sắt toàn thân có thể góp phần gây ra chuyển hóa glucose bất thường qua trung gian tình trạng stress oxy hóa và đề kháng Insullin. Nghiên cứu ở Việt Nam về dự trữ sắt đầu thai kỳ và nguy cơ đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) hiện rất ít. Bài viết trình bày xác định mối liên quan giữa nồng độ Ferritin huyết thanh và đái tháo đường thai kỳ.

Nội dung Text: Mối liên quan giữa Ferritin huyết thanh và đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 MỐI LIÊN QUAN GIỮA FERRITIN HUYẾT THANH VÀ ĐÁI THÁO ĐƢỜNG THAI KỲ Ở THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thanh Thảo1, Nguyễn Thị Hồng Thắm2, Trần Nhật Thăng2,3 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Bằng chứng từ các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh: quá tải sắt toàn thân có thể góp phần gây ra chuyển hóa glucose bất thường qua trung gian tình trạng stress oxy hóa và đề kháng Insullin. Nghiên cứu ở Việt Nam về dự trữ sắt đầu thai kỳ và nguy cơ đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) hiện rất ít. Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa nồng độ Ferritin huyết thanh và đái tháo đường thai kỳ. Đối tượng - Phương pháp: Nghiên cứu bệnh - chứng bao gồm 232 thai phụ có ĐTĐTK - bệnh và 464 thai phụ không có ĐTĐTK – chứng; khám thại tại khoa Phụ Sản bệnh viện ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh, được thực hiện OGTT ở 24-28 tuần và xét nghiệm Ferritin huyết thanh thường quy theo phác đồ bệnh viện ở 10-14 tuần. Sử dụng hồi quy Logistic ước tính OR giữa Ferritin và ĐTĐTK. Kết quả: Nhóm bệnh có độ tuổi cao hơn (30,47±4,27 so với 29,55±4,29) và có BMI cao hơn (22,09±2,76 so với 20,97±2,71) so với nhóm chứng. Nồng độ Ferritin huyết thanh đầu thai kỳ ở nhóm bệnh cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (trung vị: 92,5 (90,5) so với 81,86 (81,05) ng/mL, p=0,02). Ferritin tăng làm tăng tỉ số chênh ĐTĐTK OR=1,024 (KTC 95%: 1,001-1,04). OR qua các ngũ phân vị Ferritin: 1,47 (KTC 95%: 0,97-2,22), 1,34 (KTC 95%: 0,97- 1,86), 1,38 (KTC 95%: 1,001-1,88) và 1,55 (KTC 95%: 1,06-2,27). Kết luận: Nghiên cứu cho thấy tăng nồng độ Ferritin huyết thanh đầu thai kỳ có liên quan với tăng nguy cơ ĐTĐTK. Từ khóa: Ferritin huyết thanh, ĐTĐTK, dự trữ sắt ABSTRACT THE ASSOCIATION BETWEEN SERUM FERRITIN LEVEL AND GESTATIONAL DIABETES IN PREGNANT WOMEN IN UNIVERSITY MEDICAL CENTER HCMC Tran Thi Thanh Thao, Nguyen Thi Hong Tham, Tran Nhat Thang * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 26 - No 1 - 2022: 125-132 Background: Evidences from experimental studies have demonstrated that overload/higher systemic iron can contribute to abnormal glucose metabolism mediated by oxidative stress and insulin resistance. In Vietnam, studies on iron store in early pregnancy and subsequent gestational diabetes mellitus (GDM) risk are sparse. Objective: To determine the association between serum ferritin and gestational diabetes. Methods: A case–control study of 232 GDM cases and 464 non-GDM controls was carried out at the Department of Obstetrics and Gynecology, University Medical Center HCMC, performed OGTT at 24-28 weeks and routine serum ferritin measurement according to the hospital protocol at 10-14 weeks. Logistic regression was used to estimate the OR of serum ferritin associated with GDM. Results: Case group was older (Mean±SD:30.47±4.27 compared with 29.55±4.29) and had higher BMI (Mean±SD:22.09±2.76 compared with 20.97±2.71 kg/m2) than control group. Plasma concentration of ferritin in 1Bệnh viện Đa khoa T}m Anh TP. Hồ Chí Minh 2Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 3Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc: TS.BS. Trần Nhật Thăng ĐT: 0906030441 Email: thang.tn@umc.edu.vn Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa 125

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học early pregnancy was significantly higher in GDM case group than in control group (Median (IQR): 92.5 (90.5) compared with 81.86 (81.05) ng/mL, p=0.023). Ferritin was positively and significantly associated with GDM risk, OR=1.024 (95%CI: 1.001-1.04). ORs across increasing quintiles of ferritin: 1.47 (95%CI: 0.97-2.22), 1.34 (95%CI: 0.97- 1.86), 1.38 (95%CI: 1.001-1.88) and 1.55 (95%CI: 1.06-2.27). Conclusion: These findings suggest that increased serum ferritin levels in early pregnancy are associated with an increased risk of GDM. Key words: serum ferritin, gestational diabetes mellitus, iron stores ĐẶT VẤN ĐỀ suốt thai kỳ(7). Tuy nhiên không phải mọi nơi trên thế giới đều đồng thuận với việc bổ sung sắt Đ{i th{o đường thai kỳ (ĐTĐTK) l| tình thường quy trong thai kỳ, khi những bằng trạng đ{i th{o đường do thai kỳ gây ra, liên chứng gần đ}y cho thấy không có sự chắc chắn quan đến sự đề kháng insulin ngoại vi tăng cao về kết cục có lợi khi bổ sung sắt thường quy(8). trong thai kỳ m| không được bù trừ tốt. Theo Bổ sung sắt dự phòng thường quy cần được xem báo cáo mới nhất của Hiệp hội Đ{i th{o đường xét. Có nên bổ sung sắt thường quy trong thai kỳ Hoa Kỳ, tỉ lệ lưu h|nh của bệnh đã tăng lên v| bất kể dự trữ sắt? ảnh hưởng đến 15%-20% tổng số thai kỳ(1); con số n|y l| 20,9% v|o năm 2017 tại Việt Nam. Vấn Do đó, chúng tôi tiến h|nh đề tài nghiên cứu: đề quan trọng nhất của ĐTĐTK l| khả năng g}y “Mối tương quan giữa nồng độ Ferritin huyết ra các kết cục sản khoa bất lợi cho cả mẹ và con(2). thanh v| Đ{i th{o đường thai kỳ ở thai phụ khám thai tại bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Sắt là một khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể Chí Minh” với mong muốn làm sáng tỏ mối chúng ta vận chuyển và giải phóng oxy đến tất quan hệ giữa dự trữ sắt trong cơ thể v| ĐTĐTK. cả các tế b|o nhưng đồng thời sắt cũng l| chất Trong bối cảnh bổ sung sắt trong thai kỳ thường xúc tác sản xuất các gốc hydroxyl từ Hydro quy như hiện nay, điều này sẽ cung cấp một số peroxide, các gốc tự do gây hại. Khi tồn tại quá bằng chứng cho sự an toàn của việc bổ sung sắt mức trong tế bào và mô, sắt phá vỡ sự cân bằng trong thai kỳ về mặt phát triển ĐTĐTK. oxy hóa - khử và xúc tác sự hình thành ROS (Reactive Oxygen Species), dẫn đến stress oxy Mục tiêu hóa(3). Stress oxy hóa được cho là một yếu tố góp X{c định mối liên quan giữa nồng độ Ferritin phần gây ra hiện tượng đề kháng insulin, bệnh huyết thanh v| Đ{i th{o đường thai kỳ. Đ{i th{o đường(4). Ty thể l| nơi chính sản xuất ra ĐỐI TƢỢNG– PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU các gốc tự do liên quan quá trình stress oxy hóa. Đối tƣợng nghiên cứu Mang thai là yếu tố nguy cơ l|m tăng stress oxy Thai phụ đến khám thai tại khoa Phụ Sản hóa vì nhau thai giàu ty thể. Ferritin là một bệnh viện Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh, protein lưu trữ sắt chính yếu, phản ánh gián tiếp được thực hiện OGTT (ở thời điểm thai 24-28 được nguồn dự trữ sắt trong cơ thể. Ngày càng tuần) trong năm 2020-2021. có nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa tăng Ferritin huyết thanh và sự phát triển của Tiêu chuẩn chọn vào ĐTĐTK, nhưng mối liên quan chưa đủ mạnh(5). Thai phụ từ 18 tuổi trở lên, khám và theo dõi Thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ đã được thai kỳ tại khoa Phụ Sản bệnh viện Đại học Y chứng minh l| có liên quan đến nhiều kết cục Dược TP Hồ Chí Minh sản khoa bất lợi cho cả mẹ và con(6). Theo khuyến Thai phụ được thực hiện nghiệm pháp dung c{o năm 2016 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nạp glucose 75gr đường uống ở thời điểm thai và Bộ Y tế Việt Nam, phụ nữ mang thai cần bổ 24-28 tuần. sung từ 30-60 mg sắt nguyên tố mỗi ngày trong Thai phụ đồng ý tham gia nghiên cứu. 126 Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nhóm bệnh: là thai phụ có kết quả OGTT- - Nhóm bệnh: chọn tất cả c{c trường hợp có 75gr dương tính. kết quả OGTT dương tính đến khi đủ mẫu. Nhóm chứng: là thai phụ có kết quả OGTT- - Nhóm chứng: lựa chọn ngẫu nhiên một ca 75gr âm tính vào cùng ngày thực hiện xét có kết quả OGTT }m tính. Trong trường hợp nghiệm với ca bệnh được chọn. không có ca chứng phù hợp chúng tôi sẽ tiếp tục Tiêu chuẩn loại trừ chọn ca chứng vào ngày hôm sau (±3 ngày). Các thai phụ được chẩn đo{n đ{i th{o Bước 2: Mời thai phụ tham gia nghiên cứu: đường trước đó (type bất kì). Bệnh nh}n được giải thích rõ về mục tiêu và phương ph{p nghiên cứu, việc tham gia hoặc từ Hồ sơ kh{m thai không có định lượng chối tham gia không ảnh hưởng tới quá trình Ferritin tại thời điểm 10-14 tuần và/hoặc không điều trị của bệnh nhân, hoàn toàn tự nguyên đầy đủ thông tin cho bảng thu thập số liệu. đồng ý tham gia nghiên cứu thể hiện bằng văn Thai phụ có tình trạng viêm nhiễm cấp tính bản như viêm đường hô hấp, nhiễm trùng tiết Bước 3: Phỏng vấn và thu thập số liệu: niệu…tại thời điểm xét nghiệm Ferritin. Nghiên cứu viên phỏng vấn thai phụ bằng các Thai phụ đang mắc các bệnh: lupus, bệnh lý câu hỏi đóng v| thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh ác tính, loạn trương lực cơ, tổn thương thận cấp án theo bảng thu thập số liệu thông qua hệ hoặc bệnh thận mạn. thống lưu trữ hồ sơ điện tử của bệnh viện. Phƣơng pháp nghiên cứu Bước 4: Nhập và làm sạch số liệu. Loại bỏ các Thiết kế nghiên cứu trường hợp không thỏa yêu cầu nghiên cứu, Bệnh – chứng. không thu thập đủ số liệu. Cỡ mẫu Bước 5: Hoàn tất và báo cáo nghiên cứu. Công thức so sánh 2 tỉ lệ: Phương pháp xử lý và phân tích số liệu Nhập liệu bằng phần mềm Excel. Xử lý số liệu bằng phần mềm R. Số liệu được mô tả dưới dạng tỉ lệ phần trăm, trung bình và trung vị cho từng biến số nghiên cứu trong mỗi nhóm bệnh và chứng. Theo nghiên cứu của Cheng Y năm 2020(9), ta Tìm các yếu tố liên quan ĐTĐTK bằng hồi có: P1=0,48, P2=0,61. quy tuyến tính, hồi quy Logistic đơn biến v| đa Áp dụng công thức: cỡ mẫu nghiên cứu là biến (Ferritin huyết thanh là biến liên tục và biến N=456. Cỡ mẫu tối thiểu chúng tôi chọn là 684 phân nhóm theo bách phân vị). trường hợp, với tỉ lệ bệnh: chứng = 1:2, ta tính Ý nghĩa thống kê được x{c định khi p

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học Yếu tố liên quan: dịch tễ, tiền căn, cận lâm Đặc điểm Bệnh Chứng P (N=232) (N=464) value sàng. Ferritin (Trung vị) 92,5 (90,5) 81,86 (81,05) 0,023 Y đức Bổ sung sắt (%) 232(100) 464(100) Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng Các yếu tố dịch tễ, tiền căn, l}m s|ng v| cận Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Đại học Y lâm sàng của đối tượng nghiên cứu được thể Dược TP. HCM, số: 862/HĐĐĐ-ĐHYD, ng|y hiện trong Bảng 1. Nhìn chung: những thai phụ 12/11/2020. ở nhóm bệnh có độ tuổi trung bình, BMI ở cả 2 KẾT QUẢ thời điểm (đầu thai kỳ và cuối TCN2) cao hơn so Đặc điểm đối tƣợng nghiên cứu với nhóm chứng. Nồng độ Ferritin huyết thanh Từ 8/2020 đến 05/2021 tại khoa Phụ Sản, đầu thai kỳ ở nhóm thai phụ có ĐTĐTK cao hơn bệnh viện ĐH Y Dược TP. HCM có hơn 1000 có ý nghĩa thống kê so với nhóm không có trường hợp thai phụ đủ 18 tuổi, khám thai và ĐTĐTK (92,5 (90,5) so với 81,86 (81,05), p=0,023). được thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose Đặc điểm tiền căn liên quan nguy cơ cao ĐTĐTK 75gr đường uống ở tuổi thai 24-28 tuần, chúng không khác biệt giữa hai nhóm. Tất cả thai phụ tôi chọn vào 232 ca bệnh và 464 ca chứng thỏa đều được chỉ định bổ sung sắt trong thai kỳ. tiêu chuẩn v| đồng ý tham gia nghiên cứu. Mối liên quan giữa Ferritin huyết thanh và Bảng 1: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu ĐTĐTK Đặc điểm Bệnh Chứng P Sử dụng phương ph{p hồi quy tuyến tính (N=232) (N=464) value đơn biến, hệ số tương quan r tìm được cho thấy Tuổi (Trung bình) 30,47 (4,27) 29,55 (4,29) 0,007 nồng độ Ferritin huyết thanh đầu thai kỳ có Địa chỉ tương quan tuyến tính thuận với các giá trị TP. HCM (%) 113 (48,7) 241 (51,9) 0,469 đường huyết trong nghiệm pháp. Mối tương Nghề nghiệp (%) Công nhân viên 168 (72,4) 333 (71,8) quan thể hiện ở cả ba chỉ số đường huyết nhưng 0,726 mức độ tương quan kém (r=0,11-0,14), (Hình 1). Nội trợ 38 (16,4) 70 (15,1) Khác 26 (11,2) 61 (13,1) Chúng tôi thực hiện ph}n tích đa biến bằng Dân tộc hồi quy Logistic, với các biến số tuổi mẹ, BMI Kinh (%) 232 (100) 464 (100) TCN1, Ferritin huyết thanh. Kết quả cho thấy cả Phương thức thụ thai ba yếu tố đều liên quan nguy cơ ĐTĐTK có ý Tự nhiên (%) 232 (100) 464 (100) nghĩa thống kê, tuổi mẹ tăng 1 tuổi sẽ l|m tăng Số lần sinh Con rạ (%) 91 (39,2) 180 (38,8) 0,978 tỷ số chênh ĐTĐTK 4,5% (OR=1,045, p=0,032), Tiền căn ĐTĐTK 1(0,43%) 0(0%) 1 BMI càng lớn (càng thừa cân, béo phì) thì càng Tiền căn gia đình ĐTĐ 3(1,3%) 1(0,002%) 0,62 tăng nguy cơ mắc ĐTĐTK (OR =1,142, p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 (Bảng 3, Hình 2). Bảng 3: Mối liên quan giữa Ferritin và ĐTĐTK * * Ferritin (ng/mL) AUC OR (KTC 95%) P OR (KTC 95%) P Tăng mỗi 10 đơn vị 0,55 1,024 (1,01 - 1,04) 0,01 1,021 (1,01 – 1,04) 0,04 Q1 (46) 0,53 1,47 (0,97 - 2,22) 0,07 1,54 (0,97 - 2,45) 0,07 Q2 (72) 0,53 1,34 (0,97 - 1,86) 0,08 1,38 (0,95 - 1,97) 0,09 Q3 (104,09) 0,54 1,38 (1,001 - 1,89) 0,04 1,41 (0,99 - 2,01) 0,05 Q4 (150,47) 0,54 1,55 (1,06 - 2,27) 0,02 1,42 (0,94 - 2,16) 0,09 OR* P*: hiệu chỉnh cho tuổi và BMI TNC1 Hình 1: Tương quan giữa Ferritin và các chỉ số đường huyết Hình 2: Ngũ phân vị Ferritin và tỷ lệ ĐTĐTK Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa 129

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học BÀN LUẬN hợp có nồng độ Ferritin huyết thanh tăng cao cần đ{nh gi{ có hay không có tình trạng quá tải Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận tuổi sắt kèm theo. Ferritin tăng đi kèm tình trạng quá trung bình của c{c đối tượng tham gia là tải sắt thường gặp trong các bệnh lý tạo hồng 30,1±4,36, tuổi mang thai của thai phụ ngày càng cầu không hiệu quả (Thalassemia), truyền sắt cao, mang thai lần đầu ngày càng muộn. Có sự hoặc truyền m{u thường xuyên, và Việt Nam là khác biệt về độ tuổi trung bình giữa nhóm bệnh một trong những quốc gia có tình trạng bệnh lý và nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (p=0,007). hồng cầu chiếm tỉ lệ cao trên thế giới(12). Hơn nữa Trong nghiên cứu này, số trường hợp có tiền căn tất cà thai phụ đều được chỉ định bổ sung sắt ĐTĐTK ở thai kỳ trước, tiền căn gia đình có ngay từ lần kh{m thai đầu tiên. Điều này góp người thân trực hệ mắc ĐTĐ có tỉ lệ rất thấp. phần làm cho dự trữ sắt trong dân số nghiên cứu Điều này một phần được lý giải do quy trình của chúng tôi cao hơn so với các dân số khác. khám thai ở Khoa Phụ Sản bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM thực hiện tầm so{t ĐTĐTK theo Chúng tôi tìm thấy mối tương quan tuyến chiến lược tầm soát một bước. Những thai phụ tính thuận giữa nồng độ Ferritin và các chỉ số nguy cơ cao ĐTĐTK như tiền căn có ĐTĐTK ở đường huyết trong OGTT, Ferritin càng cao thì thai kỳ trước, tiền căn sinh con to ≥4000gr, tiền đường huyết c|ng cao. Nhưng mối tương n|y căn gia đình có người thân trực hệ mắc ĐTĐ hầu không có ý nghĩa l}m s|ng do mức độ tương như đã được tầm soát từ TCN1 v| được quản lý quan rất kém (r=0,14, p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 tuổi mẹ và BMI TCN1, mối liên quan giữa thực hiện OGTT ở 24-28 tuần v| định lượng Ferritin v| ĐTĐTK không có ý nghĩa thống kê Ferritin huyết thanh ở 10-14 tuần; chúng tôi rút (Bảng 3). Kết quả n|y tương đồng với tác giả ra được những kết luận sau: Amir FN (2013): nồng độ Ferritin >80ng/mL làm Trung vị Ferritin huyết thanh ở đầu thai kỳ tăng Odd ĐTĐTK lên 2,4 lần nhưng lại không có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê với p=0,1(15). Tuy nhiên kết quả v| không có ĐTĐTK: l| 92,5 (90,5) và 81,86 xét nghiệm định lượng Ferritin huyết thanh (81,05), p=0,023. trong nghiên cứu này được thực hiện cùng thời Nồng đồ Ferritin huyết thanh có mối tương điểm thực hiện OGTT, do đó Ferritin huyết quan tuyến tính thuận với cả ba chỉ số đường thanh chỉ có thể phản ánh trữ lượng sắt tại thời huyết trong OGTT-75gr, hệ số tương quan r từ điểm nửa sau thai kỳ. Thai kỳ có thể là tình trạng 0,12-0,14 (p

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học 8. Brannon PM, Taylor CL (2017). Iron Supplementation during 13. Zein S, Rachidi S, Awada S, et al (2015). High iron level in early Pregnancy and Infancy: Uncertainties and Implications for pregnancy increased glucose intolerance. J Trace Elem Med Biol, Research and Policy. Nutrients, 9:12. 30:220-5. 9. Cheng Y, Li T, He M, et al (2020). The association of elevated 14. Fernández-Cao JC, Aranda N, Ribot B, et al (2017). Elevated iron serum ferritin concentration in early pregnancy with gestational status and risk of gestational diabetes mellitus: A systematic diabetes mellitus: a prospective observational study. Eur J Clin review and meta-analysis. Matern Child Nutr, 13:4. Nutr, 74(5):741-748. 15. Amiri FN, Basirat Z, Omidvar S, et al (2013). Comparison of the 10. Soheilykhah S, Mojibian M, Jannati Moghadam M (2017). Serum serum iron, ferritin levels and total iron-binding capacity ferritin concentration in early pregnancy and risk of subsequent between pregnant women with and without gestational development of gestational diabetes: A prospective study. Int J diabetes. J Nat Sci Biol Med, 4(2):302-5. Reprod Biomed, 15(3):155-160. 16. Lymperaki E, Tsikopoulos A, Makedou K, et al (2015). Impact of 11. Bowers KA, Olsen SF, Bao W, et al (2016). Plasma iron and folic acid supplementation on oxidative stress during Concentrations of Ferritin in Early Pregnancy Are Associated pregnancy. J Obstet Gynaecol, 35(8):803-6. with Risk of Gestational Diabetes Mellitus in Women in the Danish National Birth Cohort. J Nutr, 146(9):1756-61. Ngày nhận bài báo: 16/12/2021 12. Palmer WC, Zaver HB, Ghoz HM (2020). How I Approach Patients With Elevated Serum Ferritin. Am J Gastroenterol, Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/02/2022 115(9):1353-1355. Ngày bài báo được đăng: 15/03/2022 132 Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/moi-lien-quan-giua-ferritin-huyet-thanh-va-dai-thao-duong-thai-ky-o-thai-phu-tai-benh-vien-dai-hoc-y-2528213.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY