Nghiên cứu các yếu tố liên quan ở bệnh nhân trầm cảm sau sinh

Nghiên cứu các yếu tố liên quan ở bệnh nhân trầm cảm sau sinh
  • Mã tin : 1683
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết trình bày việc tìm hiểu đặc điểm các yếu tố liên quan ở bệnh nhân trầm cảm sau sinh. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích về đặc điểm các yếu tố liên quan ở 31 bệnh nhân trầm cảm sau sinh được điều trị tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103.

Nội dung Text: Nghiên cứu các yếu tố liên quan ở bệnh nhân trầm cảm sau sinh

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2022 (2011). Health-related Quality of Life among sống bệnh nhân tăng huyết áp. Phẫu thuật lồng Hypertensive patients Compared with General ngực và tim mạch Việt Nam, 12, 37-42. Population Norms. J. Med. Sci. 11(2), 84-89. 8. Tran Kien N, Phuong Hoa N, Minh Duc D, 6. Gavin W. Lambert, Dagmara Hering, Murray Wens J (2021). Health-related quality of life and D, et al (2012). Health-Related Quality of Life associated factors among patients with type II After Renal Denervation in Patients With diabetes mellitus: A study in the family medicine Treatment-Resistant Hypertension. Hypertension, center (FMC) of Agricultural General Hospital in 1479-1484. Hanoi, Vietnam. Health Psychol Open. 2021 Feb 7. Nguyễn Hoàng Định (2016). Chất lượng cuộc 23;8(1):2055102921996172. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN TRẦM CẢM SAU SINH Đinh Việt Hùng1, Phạm Ngọc Thảo1 TÓM TẮT stillbirth (9.68%), preterm birth less than 37 weeks (22.58%) and they experienced physical/mental 22 Mục tiêu: Tìm hiểu đặc điểm các yếu tố liên quan violence (35.48%) were at higher risk for postpartum ở bệnh nhân trầm cảm sau sinh. Phương pháp depression than in normal conditions. Conclusion: nghiên cứu: Phân tích về đặc điểm các yếu tố liên Factors such as age group, family support, child's sex, quan ở 31 bệnh nhân trầm cảm sau sinh được điều trị maternity history, birth pattern and violence are tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103. Kết quả closely related to postpartum depression. nghiên cứu: Phụ nữ nhóm tuổi dưới 25, không nhận Keywords: Related factors, Postpartum depression. được hỗ trợ của gia đình trong quá trình mang thai và sau sinh thì nguy cơ bị trầm cảm cao gấp 2 lần so với I. ĐẶT VẤN ĐỀ phụ nữ có sự hỗ trợ của gia đình và nhóm tuổi trên 25. Gia đình có người chồng thích con trai thì nguy cơ Trầm cảm là bệnh lý thường gặp trong thực bị trầm cảm sau sinh cao hơn so chồng không quan hành lâm sàng tâm thần, bệnh đặc trưng bởi tâm giới tính. Những thai phụ có tiền sử thai chết lưu triệu chứng mất ngủ, mệt mỏi, mất năng lượng, (9,68%), sinh non dưới 37 tuần (22,58%) và họ bị buồn chán, bi quan và có hành vi tự sát. Theo Tổ bạo lực về thể xác/tinh thần (35,48%) thì nguy cơ bị chức Y tế thế giới đến năm 2030, trầm cảm sẽ là trầm cảm sau sinh cao hơn ở điều kiện bình thường. Kết luận: Các yếu tố nhóm tuổi, sự hỗ trợ của gia nguyên nhân đứng thứ nhất về gánh nặng bệnh đình, giới tính của đứa con, tiền sử thai sản, hình thức tật cho y tế toàn cầu. Phụ nữ mang thai và sinh sinh đẻ và bạo lực có liên quan chặt chẽ tới trầm cảm con có nguy cơ mắc trầm cảm cao với tỷ lệ trầm sau sinh. cảm sau sinh là 13,0%. Trầm cảm sau sinh nếu Từ khóa: Các yếu tố liên quan, Trầm cảm sau sinh. không được chẩn đoán và điều trị ảnh hưởng SUMMARY đến sự phát triển về tinh thần và tính cách của trẻ trong tương lai, bệnh nhân còn có ý tưởng tự RESEARCH OF RELATED FACTORS IN sát, hành vi tự sát và thậm chí đe dọa tính mạng POSTPARTUM DEPRESSION Objective: To learn about the characteristics of con của họ. Hậu quả của trầm cảm sau sinh để related factors in postpartum depression patients. lại rất nhiều kể cả về kinh tế lẫn chất lượng cuộc Methods: Analysis of the characteristics of related sống, đặc biệt là người con của họ. Ở Việt Nam factors in 31 postpartum depression patients treated đã có một số nghiên cứu về trầm cảm sau sinh at the Department of Psychiatry, 103 Military Hospital. tập trung vào quần thể cộng đồng…chưa có Research results: Women under 25 years old, with nghiên cứu nào đi sâu vào nghiên cứu các yếu tố no family supporting during pregnancy and postpartum are twice as likely to suffer from nguy cơ gây trầm cảm sau sinh để đưa ra các depression than women with family supporting and biện pháp phòng chống. Vì vậy chúng tôi tiến the age group over 25. Women in families with hành nghiên cứu đặc điểm yếu tố liên quan ở husband who prefer sons are more likely to suffer bệnh nhân trầm cảm sau sinh. from postpartum depression than husband who don't care about sex. Pregnant women with a history of II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng 1Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu gồm 31 bệnh nhân đáp ứng đầy đủ Chịu trách nhiệm chính: Đinh Việt Hùng tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn trầm cảm sau sinh Email: bshunga6@gmail.com theo ICD-10 điều trị nội trú tại Khoa Tâm thần- Ngày nhận bài: 01.01.2022 Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 5/2018 đến Ngày phản biện khoa học: 24.2.2022 tháng 5/2021. Ngày duyệt bài: 01.3.2022 80

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 2.2. Phương pháp nghiên cứu. Sử dụng của Carlson D.L. (2011) chỉ ra rằng tuổi mang phương pháp nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt thai lần đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến trầm ngang, phân tích đánh giá từng trường hợp cụ cảm sau sinh do phụ nữ sinh lần đầu thiếu kinh thể, các triệu chứng lâm sàng được đánh giá nghiệm và điều kiện kinh tế chưa ổn định, thêm trong ngày đầu bệnh nhân vào viện. vào đó còn có nhiều yếu tố như sự hỗ trợ của 2.3. Phân tích số liệu. Phân tích số liệu chồng/bạn tình và gia đình [2]. được tiến hành trên phần mềm phân tích số liệu Bảng 3.3. Tuổi người chồng ở bệnh nhân SPSS 22.0. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê nghiên cứu được xác định cho các kiểm định với mức p < 0,05. Chỉ số thống kê Số lượng Tỷ lệ Tuổi người chồng (n) (%) III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN < 20 tuổi 1 3,23 Bảng 3.1. Đặc điểm về tuổi ở bệnh nhân 21-30 tuổi 24 77,42 nghiên cứu 31-40 tuổi 6 19,35 Chỉ số thống kê Sô lượng Tỷ lệ Tuổi trung bình 27,61 ± 5,47 Nhóm tuổi (n) (%) Bảng 3.3 cho thấy trong nhóm yếu tố ảnh < 20 tuổi 1 3,23 hưởng tới trầm cảm sau sinh tuổi của người 20-25 tuổi 15 48,39 chồng giữu vai trò quan trọng, nhóm tuổi từ 21- 26-30 tuổi 9 29,04 30 chiếm cao nhất với 77,42% và tuổi trung bình > 30 tuổi 6 19,35 27,61 ± 5,47. Ở Việt Nam mối quan hệ phụ hệ, Tuổi trung bình 25,37 ± 5,75 người đàn ông sẽ làm chủ gia đình, là điểm tựa Bảng 3.1 cho thấy tuổi trung bình của phụ nữ vật chất, tinh thần cho người vợ. Khi tuổi người là 25,37 ± 5,75 tuổi, số phụ nữ ở độ tuổi từ 20- chồng trẻ, sự trưởng thành chưa tương xứng với 25 chiếm tỷ lệ cao nhất 48,39%. Điều này phù kỳ vọng của người phụ nữ. Họ cũng tương đồng hợp bởi ở nhóm tuổi 20-25 đây là nhóm tuổi với người vợ cả về tính cách và sự độc lập về thanh niên trẻ là giai đoạn đầu của sự chuyển kinh tế nên khó có sự hỗ trợ tương xứng cho vợ. đổi từ tuổi vị thành niên sang, sự chuyển đổi này Chính điều này cũng góp phần tạo nên các triệu có sự thay đổi về mặt sinh học và vai trò của chứng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ [1]. người mẹ và người vợ của gia đình. Vì vậy mà ở Bảng 3.4. Đặc điểm về nghề nghiệp ở bệnh nhóm tuổi 20-25 người rất dễ bị sang chấn tâm nhân nghiên cứu lý. Hơn nữa là nhóm tuổi này của người việt nam Chỉ số thống kê Sô lượng Tỷ lệ phù hợp với việc sinh con và sự trưởng thành Nghề nghiệp (n) (%) của nhười phụ nữ [1]. Viên chức 13 41,93 Bảng 3.2. Tuổi mang thai lần đầu ở bệnh Thất nghiệp 8 25,81 nhân nghiên cứu Công nhân 5 16,13 Chỉ số thống kê Số lượng Tỷ lệ Nông dân 3 9,68 Tuổi mang thai (n) (%) Nghề khác 2 6,45 < 20 tuổi 6 19,35 Nghề nghiệp của phụ nữ mắc trầm cảm sau 21-25 tuổi 21 67,75 sinh chủ yếu là viên chức, thất nghiệp và công 26-30 tuổi 4 12,90 nhân nhỏ chiếm tỷ lệ lần lượt là 41,93%; Tuổi trung bình 22,19 ± 4,83 25,81% và 16,13%. Kết quả này thể hiện rõ Một yếu tố ảnh hưởng đến trầm cảm sau sinh ràng rằng những phụ nữ sau sinh thay đổi môi đó là tuổi mang thai lần đầu, kết quả Bảng 3.2 trường sống và làm viêc năng động sang môi cho thấy phụ nữ trầm cảm sau sinh có lần đầu trường khép kín, trầm lẵng sẽ làm cho họ không mang thai chủ yếu ở nhóm tuổi 21-25 với thích nghi kịp có nhiều bỡ ngỡ. Tiếp đó là những 67,75% và nhóm tuổi trung bình 22,19 ± 4,83. người phụ nữ thất nghiệp, trước khi sinh con đã Kết quả nghiên cứu này thể hiện lứa tuổi 21-25 thất nghiệp bây giờ lại ghánh thêm chi phí chăm là lứa tuổi bệnh nhân vừa tốt nghiệp đại học, con làm gánh nặng kinh tế trở thành trở ngại kinh nghiệm cuộc sống chưa có, đang ở môi trong sinh hoạt hàng ngày. Như vậy trầm cảm trường sinh viên hoặc môi trường thanh thiếu sau sinh diễn ra rõ rệt ở 2 nhóm ngành nghề đó niên. Khi họ mang thai lần đầu nên bỡ ngỡ, chưa là nghành nghề thu nhập cao và sống phụ thuộc kịp thích nghi, lại quá trẻ không có kinh nghiệm vào chồng, gia đình [3]. thực tế. Điều này ảnh hưởng tâm sinh lý của họ Bảng 3.5. Mối quan tâm về giới tính của gia khi sinh đẻ, đặc biệt là họ lo lắng với ngoại hình đình nhà chồng của mình, sự thay đổi tâm sinh lý. Nghiên cứu Chỉ số thống kê Sô lượng Tỷ lệ 81

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2022 Mối quan tâm (n) (%) Chỉ số thống kê Sô lượng Tỷ lệ Thích con gái 4 12,90 Điều kiện sống (n) (%) Thích con trai 20 64,52 Một con 21 67,74 Không quan tâm 7 22,58 Hai con 9 29,03 Văn hóa người Việt Nam coi trọng đàn ông, Ba con 1 3,23 họ là chủ của gia đình, người nối dõi của dòng Sống cùng chồng 9 29,03 họ. Họ có vai trò phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi Sống cùng bố mẹ chồng 20 64,52 già, là nơi kết nối tình cảm của các thành viên Sống cùng bố mẹ đẻ 2 6,45 trong gia đình. Cùng với chính sách 2 con của đa Phân tích các đơn biến trong nghiên cứu số người Việt thích con trai, bởi với họ con trai là chúng tôi thấy điều kiện sinh hoạt của bệnh người có thể chăm lo kinh tế gia đình, có sức nhân cũng ảnh hưởng đến các biểu hiện của khỏe hơn. Xu thế thích con trai hình thành, chính bệnh nhân sau này. Đa số bệnh nhân là sinh con xu hướng tạo ra áp lực cho người phụ nữ. lần đầu với 21 bệnh nhân chiếm 67,74% và sống Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng: phụ cùng gia đình chồng với 20 bệnh nhân chiếm nữ có chồng thích con trai có nguy cơ bị trầm 64,51%. Như vậy môi trường sống ảnh hưởng rõ cảm sau sinh cao nhất, gấp gần 2,86 lần khi so rệt tới các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, sánh với những phụ nữ có chồng không quan họ chuyển từ môi trường sống cùng anh chị em tâm đến giới tính của thai nhi (64,52%). Cùng ruột và bố mẹ đẻ của mình, những người đã hiểu với sự phát triển của xã hội xu hướng tây hóa tính cách bệnh nhân, hòa đồng chia sẻ với được xâm nhập, có 22,58% các ông chồng những khó khăn của bệnh nhân. Môi trường mới không quan tâm đến giới tính của đứa con, họ với cách sinh hoạt khác, họ phải ý tứ hơn, ít có chỉ quan tâm đến sức khỏe đứa con thôi. Có số ít sự chia sẻ của các thành viên mới. Bên cạnh đó khoảng 12,9% người chồng thích con mình là bệnh nhân lần đầu sinh đẻ, họ đều bỡ ngỡ với con gái, bởi họ là người thích tình cảm, sự lãng thiên chức làm mẹ, cái gì cũng mới từ sinh hoạt mạn và sự quan tâm đứa con gái lớn sau này. gia đình, từ ngoại hình và chất lượng giấc ngủ, Kết quả nghiên cứu phù hợp nền văn hóa của cuộc sống [5]. Châu Á, đặc biệt là ở các vùng nông thôn ở Bảng 3.8. Đặc điểm về bạo lực ở bệnh nhân Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan [4]. nghiên cứu Bảng 3.6. Đặc điểm về học vấn ở bệnh nhân Chỉ số thống kê Sô lượng Tỷ lệ nghiên cứu Điều kiện (n) (%) Chỉ số thống kê Sô lượng Tỷ lệ Bạo lực tinh thần 7 22,58 Học vấn (n) (%) Bạo lực thể xác 6 19,35 Đại học, Cao đẳng 17 54,84 Kết quả nghiên cứu chỉ ra phụ nữ không PTTH 12 38,71 những không được chồng và gia đình nhà chồng THCS 2 6,45 hỗ trợ trong khi mang thai và sau sinh mà còn gây ra bạo lực và làm tổn thương họ về thể xác Kết quả bảng 3.3. cho thấy trình độ học vấn lẫn tinh thần (35,48%). Các hành vi bạo lực tinh của bệnh nhân có sự phân hóa rõ ràng, bệnh thần phổ biến nhất (22,58%) bao gồm quắc mắt, nhân có trình độ đại học, cao đẳng chiếm cao nhất (54,84%), trình độ PTTH chiếm (38,71%) quát mắng, đập phá đồ đạc, chì chiết làm cho và THCS chiếm (6,45%). Những người có học thai phụ cảm thấy rất tồi tệ. Tiếp đó các hành vi bạo lực thể xác (19,35%) ném vật gì đó vào thai vấn thì sự kỳ vọng của xã hội và gia đình đối với phụ làm tổn thương, bắt thai phụ làm việc quá họ nhiều hơn, nên khi sinh con họ hụt hẫng sức. Như đã trình bày ở trên, phụ nữ bị bạo lực nhiều đó là tiền đề cho các vấn đề thay đổi tâm trong thời kỳ mang thai có nguy cơ bị trầm cảm sinh lý ở phụ nữ sau sinh.Hơn nữa ngày nay trình độ dân trí cao (luật giáo dục thay đổi, sự hỗ trợ cao hơn so với những người không bị bạo lực của nhà nước cho giáo dục tăng, tư duy học vấn trong mang thai. Bạo lực do chồng trong mang thai không chỉ liên quan chặt chẽ với trầm cảm thay đổi...) đa số bệnh nhân nhân có trình độ trong khi mang thai mà còn liên quan chặt chẽ PTTH trở lên, trong đó có nhiều bệnh nhân học với trầm cảm sau sinh. Điều này cho thấy mối thạc sĩ, sau đại học. Chỉ có số ít bệnh nhân học ít liên quan giữa trầm cảm sau sinh và bạo lực thể vì hoàn cảnh gia đình nên đành phải gác lại việc học hành [2]. xác và tinh thần trước, trong và sau mang thai. Bảng 3.7. Đặc điểm về điều kiện sống ở Kết quả này tương đồng với một nghiên cứu phân tích tổng hợp kết quả các nghiên cứu khác, bệnh nhân nghiên cứu những phụ nữ bị bạo lực thì nguy cơ bị trầm cảm 82

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2022 sau sinh cao gấp hơn 3 lần so với những phụ nữ dình là 2 tiếng có ý nghĩa thiêng liêng nhất, mọi không bị bạo lực [6]. hoạt động của các thành viên gia đình đều gắn Bảng 3.9. Đặc điểm về tiền sử sản khoa ở tới hạnh phúc của đại gia đình. Người phụ nữ nói bệnh nhân nghiên cứu chung và phụ nữ sau sinh nói riêng là những Chỉ số thống kê Số lượng Tỷ lệ thành tố quan trọng trong gia đình, họ là người Tiền sử sản khoa (n) (%) yếu đuối hơn cần sự che chở và bảo vệ. Kết quả Thai chết lưu 3 9,68 nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng phụ nữ Phá thai 10 32,26 không có sự quan tâm thì tỷ lệ mắc trầm cảm Sảy thai 5 16,13 cao hơn phụ nữ có sự quan tâm. Bởi khi lập gia Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thai phụ đình sự khác biệt tính cách, sinh hoạt nhà chồng có tiền sử sản khoa đóng vai trò quan trọng ở đã tạo sự khoảng cách của người phụ nữ đối với trầm cảm sau sinh, trong đó tiền sử thai chết lưu gia đình nhà chồng, nay lại mang thai thì khoảng thì nguy cơ bị trầm cảm cao gấp 2 lần so với cách đó càng lớn. Nếu không có sự quan tâm những thai phụ không có tiền sử thai chết lưu với của gia đình thì khí sắc, cảm xúc và hành vi họ 9,68%, tiếp đó sảy thai 16,13% và phá thai bắt đầu thay đổi. Lúc này họ cần một người 32,26%. Các tiền sử sản khoa là yếu tố nguy cơ chồng tâm lý, một gia đình chồng không xét nét của trầm cảm sau và được đè cập trong ngều và sự hỗ trợ tối đa của nhà mẹ đẻ [7]. nghiên cứu. Người phụ nữ khi kết hôn họ mong Bảng 3.11. Đặc điểm về hình thức sinh đẻ ở chờ các thiên thần của họ trào đời, những đứa bệnh nhân nghiên cứu con ra đời là sự kết tinh của tình yêu, là sợi dây Chỉ số thống kê Số lượng Tỷ lệ tình cảm gắn kết vợ chồng với nhau. Họ kỳ vọng Hình thức sinh đẻ (n) (%) nhiều và mong ngày đứa con ra đời, họ chăm Sinh non 7 22,58 chút từng ly từng tí từ bữa ăn giàu chất dinh Đẻ mổ 13 41,94 dưỡng, từ nghe nhạc chữ tình, đọc sách về cách Đẻ thường 18 58,06 nuôi dạy và chắm sóc thai nhi. Thế rồi một bản Kết quả Bảng 3.11 chỉ ra rằng phụ nữ sinh án được tuyên, họ sốc, tuyệt vọng vô cùng khi non dưới 37 tuần thì bị trầm cảm sau sinh cao bác sĩ thông báo thai nhi không có nhịp tim, thai hơn phụ nữ đẻ đủ tháng, tỷ lệ này này là chết lưu. Một vấn đề về tiền sử sản khoa cũng 22,58%. Tỷ lệ sinh non ở cộng đồng cũng hay hay gặp đó là phá thai lúc chưa kết hôn hoặc sau gặp ở các nước trên thế giới như ở Hoa Kỳ là khi kết hôn. Nguyên nhân phá thai hay gặp là do 13%, ở Châu Âu là 5%-9% và ở Đông Nam Á là tuổi trẻ nông nổi, sự du nhập của nền văn hóa 4,6%. Bởi khi sinh non thường thì đứa trẻ sẽ nhẹ phương Tây khiến giới trẻ sống buông thả, tự do cân nên thời gian và kinh tế giành cho bé sẽ dễn đến mang thai ngoài ý muốn. Nguyên nhân tăng lên khi chăm bé đủ cân. Bé sinh non thì sức nữa đó là họ chưa sẵn sàng cho việc sinh đẻ từ đề kháng kém nên bé hay ốm đau, trong khi đó chưa đủ tiềm lực kinh tế, đến chưa đủ kiến thức người mẹ đã mệt mỏi sau 1 thời gian mang thai chăm sóc đứa con.Kết quả này phù hợp nghiên nay lại mệt mỏi thêm vì phải chăm lo nhiều hơn cứu của Adewuya (2007) ở Nigeria cũng cho kết nữa cho đứa trẻ. Họ nhìn thấy sự thay đổi chậm quả là thai phụ có tiền sử thai chết lưu thì nguy ở bé nên cũng lo lắng, mất ngủ nhiều hơn. Tuy cơ bị trầm cảm cao gấp 8 lần khi so sánh với phụ không có mối liên quan rõ rệt tới trầm cảm sau nữ không bị thai lưu [7]. sinh nhưng hình thức sinh mổ có tác động làm Bảng 3.10. Đặc điểm về sự quan tâm ở bệnh trầm trọng các triệu chứng lâm sàng của trầm nhân nghiên cứu cảm. Ở nghiên cứu này có 41,94% sinh mổ, bởi Chỉ số thống kê Số lượng Tỷ lệ họ không muốn chịu đựng cơn đau đẻ, hơn nữa Quan tâm của gia đình (n) (%) văn hóa người việt muốn đẻ con theo giờ vì thế Chỉ có người chồng 14 45,16 tỷ lệ mổ đẻ tăng dần những năm gần đây. Tuy Chỉ có gia đình chồng 9 29,03 nhiên sau mổ đẻ thì việc chăm sóc vết mổ cũng Chỉ có gia đình nhà mẹ đẻ 3 9,68 là khó khăn của sản phụ. Họ mất nhiều thời gian Không có sự quan tâm 5 16,13 hơn, việc hoạt động nhẹ nhàng sau sinh lâu hơn, Bảng 3.10 chỉ ra rằng sự quan tâm của gia vết sẹo sau mổ cũng tạo tâm lý cho họ [8]. đình (gia đình nhà chồng, chồng và gia đình nhà Bảng 3.12. Đặc điểm về hình thức hỗ trợ khi mẹ đẻ) có vai trò trong suốt quá trình trước, mang thai ở bệnh nhân nghiên cứu trong và sau sinh của người phụ nữ, có tới Chỉ số thống kê Số lượng Tỷ lệ 16,13% sản phụ không nhận được sự quan tâm Hình thức hỗ trợ (n) (%) của gia đình. Trong nền văn hóa Việt Nam thì gia Hỗ trợ công việc hàng ngày 23 74,19 83

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2022 Hỗ trợ kinh tế 5 16,13 sinh đẻ nên có nhiều kinh nghiệm tạo ra sự yên Hỗ trợ tinh thần 14 45,16 tâm cho họ. Còn người chồng là người chia sẻ Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra một yếu với họ những khó khăn, đồng cam cộng khổ với tố quan trọng khác là thiếu sự hỗ trợ của gia họ, giúp họ chăm sóc con. Trong viêc hỗ trợ thì đình đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai cũng kinh tế và vật chất có ý nghĩa đối với họ, từ nhịp ảnh hưởng đến trầm cảm trong khi mang thai. sinh học phải thay đổi phù hợp với người con, Nếu thai phụ không được hỗ trợ từ gia đình hình dáng thay đổi sau sinh, tính cách thay trong khi mang thai thì nguy cơ bị trầm cảm cao đổi…họ rất cần sự động viên về tinh thần trong hơn những phụ nữ được hỗ trợ từ gia đình. Nền giai đoạn này. Sau sinh họ chỉ có ít tiền thai sản, văn hóa Việt Nam, mang thai là giai đoạn nhạy vấn đề kinh tế làm cho họ lo lắng hơn, sự hỗ trợ cảm của phụ nữ và họ cần được hỗ trợ nhiều từ kinh tế của gia đình cũng góp phần ổn định cảm các thành viên trong gia đình đặc biệt là chồng, xúc của họ [8]. mẹ đẻ và mẹ chồng. Sự hỗ trợ này bao gồm công việc hàng ngày (74,19% - đưa đón thai V. KẾT LUẬN phụ, đi chợ giúp, nấu nướng, chăm sóc gia Phụ nữ nhóm tuổi dưới 25 tuổi, không nhận đình…), hỗ trợ kinh tế (16,13% -cho tiền để mua được hỗ trợ của gia đình trong quá trình mang thức ăn chăm sóc bản thân, cho tiền hỗ trợ thai và sau sinh thì nguy cơ bị trầm cảm cao gấp khám bệnh…) và hỗ trợ tinh thần (45,16% - hay 2 lần so phụ nữ có sự hỗ trợ của gia đình và tâm sự vói thai phụ, đưa thai phụ đi tham quan, nhóm tuổi trên 25 tuổi. đi nghe nhạc, coi phim…). Đơn cử như việc Gia đình có người chồng thích con trai thì người chồng không quan tâm đến việc khám thai nguy cơ bị trầm cảm sau sinh cao hơn so chồng định kỳ của họ và cũng không hỗ trợ họ công không quan tâm giới tính. việc nhà, thậm chí cũng không tâm sự, chia sẻ Những thai phụ có tiền sử thai chết lưu với người vợ về những khó khăn trong công việc, (9,68%), sinh non dưới 37 tuần (22,58%) và họ những lo lắng cho thai nhi… làm cho tâm trạng bị bạo lực về thể xác/tinh thần (35,48%) thì của họ càng trở nên trầm trọng hơn. Nghiên cứu nguy cơ bị trầm cảm sau sinh cao hơn ở điều cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc hỗ trợ cho kiện bình thường. phụ nữ khi mang thai, làm giảm nguy cơ trầm TÀI LIỆU THAM KHẢO cảm sau sinh xuống 2,25 lần khi so sánh với những 1. Weiss B., Ngo V.K., Dang H.M. et al. (2012), phụ nữ không được hỗ trợ khi mang thai [5]. “A model for sustainable development of child Bảng 3.13. Đặc điểm về hình thức hỗ trợ mental health infrastructure in the lmic world: sau sinh ở bệnh nhân nghiên cứu Vietnam as a case example”, Int Perspect Psychol Res Pract Consult; 1(1): 63-77. Chỉ số thống kê Số lượng Tỷ lệ 2. Carlson D.L. (2011), “Explaining the curvilinear Hình thức hỗ trợ (n) (%) relationship between age at first birth and depression Hỗ trợ công việc hàng ngày among women”, Soc Sci Med; 72(4): 494-503. 30 96,77 3. Nguyễn Bích Thủy (2013), “Thực trạng và một tháng đầu Hỗ trợ chăm sóc thai số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở phụ nữ sau 29 93,55 sinh tại hai phường của quận Hà Đông-Hà Nội năm sản tháng đầu 2013”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Y tế công cộng. Hỗ trợ kinh tế 9 29,03 4. Xie R., He G., Liu A., et al. (2007), “Fetal gender Hỗ trợ tinh thần 17 54,84 and postpartum depression in a cohort of Chinese Bảng 3.13 mô tả về các hình thức hỗ trợ của women”, Soc Sci Med; 65(4): 680-684. 5. Bùi Quang Huy, Phùng Thanh Hải, Đinh Việt gia đình đối với phụ nữ sau sinh: Phụ nữ sau Hùng (2016), Rối loạn trầm cảm, Nhà xuất bản Y sinh được gia đình hỗ các công việc hàng ngày học, Hà Nội. (96,77%), chăm sóc thai sản (93,55%), hỗ trợ 6. Upadhyay R.P., Chowdhury R., Aslyeh S. et al. kinh tế (29,03%) và hỗ trợ cả về tinh thần (2017), “Postpartum depression in India: a systematic review and meta-analysis”, Bull World (54,84%). Khác với sự hỗ trợ thời kỳ mang thai Health Organ; 95(10): 706-717. chủ yếu là từ người chồng (78,34%) thì ở giai 7. Adewuya A.O., Ola B.A., Aloba O.O., et al. đoạn sau sinh họ được hỗ trợ đồng thời từ mẹ (2007), “Prevalence and correlates of depression đẻ (63,33%), mẹ chồng (26,67%) và chồng in late pregnancy among Nigerian women”, Depress Anxiety; 24(1): 15-21. (6,67%). Sự hỗ trợ của người chồng và mẹ đẻ là 8. Šebela A, Hanka J. and Mohr P. (2018), quan trọng nhất mà phụ nữ sau sinh mong mỏi. “Etiology, risk factors, and methods of Ở phụ nữ sau sinh thì mẹ đẻ là người sinh ra họ postpartum depression prevention”, Ceska nên hiểu hết về sở thích, tính cách, nhu cầu cuộc Gynekol; 83(6): 468-473. sống, người mẹ của họ cũng trải qua gia đoạn 84

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY