MangYTe

Tài liệu y khoa

Thổi hồn vào Lãnh đạo trong lĩnh vực y tế – Áp dụng của mô hình LEADs, ấn bản 2, 2020

Thổi hồn vào Lãnh đạo trong lĩnh vực y tế – Áp dụng của mô hình LEADs, ấn bản 2, 2020
  • Mã tin: 11593
  • Ngày đăng: 04/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Sổ tay lâm sàng Hồi sức tim mạch Nhi khoa 2019

Hình ảnh PET/CT: Kiến thức cơ bản và thực hành, ấn bản 2022

Ganong Ôn tập Sinh lý học y học 25/e

Chẩn đoán Hình ảnh: Nhi khoa, ấn bản thứ 4, 2022

Cấy ghép Nhi khoa và bệnh truyền nhiễm ung thư, 2020

Phiên bản thứ 2 của cuốn sách này bao gồm năm chương mới từ các tác giả được mời, cung cấp một lời giải thích cập nhật và dựa trên bằng chứng về lãnh đạo trong môi trường y tế. Cuốn sách thảo luận về những hiểu biết mới thu được từ nghiên cứu gần đây về tầm quan trọng của lãnh đạo trong thiết kế lại hệ thống y tế và nêu bật thực tiễn của lãnh đạo y tế được chia sẻ hoặc phân phối. Các chương mới bao gồm các LEADS trong bối cảnh quốc gia, khu vực, Bản địa, y tế và chăm sóc con người làm trung tâm cung cấp những hiểu biết mới về cách LEADS được đưa vào hoạt động để chuyển đổi các hệ thống y tế. Khung LEADS đã được làm mới liên quan đến từng yếu tố và công cụ khác nhau của nó, với trọng tâm là cung cấp các ví dụ thực tế về cách LEADS được đưa vào hoạt động. LEADS cũng được giải thích là một mô hình lãnh đạo thay đổi và liên quan đến cách nó giúp san bằng sân chơi về giới tính và sự đa dạng trong lãnh đạo y tế.

Cuốn sách nhằm mục đích thông báo nhu cầu lãnh đạo của cải cách y tế và những thách thức rộng lớn của hệ thống. Nội dung có liên quan đến các quản trị viên y tế và các chuyên gia làm việc trong các dịch vụ công cộng, các tổ chức học thuật và các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế.

TRÍCH DẪN_
Bringing Leadership to Life in Health: LEADS in a Caring Environment
Book Subtitle
Putting LEADS to work
Editors
Graham Dickson
Bill Tholl
Copyright
2020
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN
978-3-030-38536-1
DOI
10.1007/978-3-030-38536-1
Hardcover ISBN
978-3-030-38535-4
Edition Number
2
Number of Pages
XIV, 334
Number of Illustrations
39 illustrations in colour
Topics
Health Administration

Tải ebook: Định dạng PDF – 334 Trang – 5 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/thoi-hon-vao-lanh-dao-trong-linh-vuc-y-te-ap-dung-cua-mo-hinh-leads-an-ban-2-2020/
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY