MangYTe

Tài liệu y khoa

Tình hình nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Tình hình nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
  • Mã tin: 1587
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Nhiễm trùng tiết niệu là một bệnh lý thường gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt cao ở nữ giới và nhóm tuổi đang hoạt động sinh dục, ở người có thai, phụ nữ mãn kinh. Bài viết trình bày xác định tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ mang thai đến khám tại bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhiễm trùng tiết niệu ở thai phụ.

Nội dung Text: Tình hình nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2021 TÌNH HÌNH NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG Nguyễn Huy Hoàng*, Nguyễn Thị Đoan Trinh*, Hoàng Thị Minh Hòa*, Lê Nguyễn Nguyên Hạ*, Nguyễn Thị Anh Chi*, Nguyễn Thị Giang**, Nguyễn Thị Lệ**, Phan Tài**, Lâm Vĩnh Niên*** TÓM TẮT incidence of urinary infections. Results: The rate of urinary infections in pregnancy women is 13.4%, of 36 Đặt vấn đề: Nhiễm trùng tiết niệu là một bệnh lý which all are asymptomatic urinary infections. thường gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt cao ở nữ Pathogenic agents included: Staphylococcus 60.0%; S. giới và nhóm tuổi đang hoạt động sinh dục, ở người aureus 25.0%; E. coli 5.0%; K. pneumoniae 5.0% có thai, phụ nữ mãn kinh. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ and Candida sp 5.0%; respectively. There is no link nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ mang thai đến khám between urinary infections in pregnancy women and tại bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng và tìm hiểu một age, occupation, education level, pregnancy period, số yếu tố liên quan đến nhiễm trùng tiết niệu ở thai number of pregnancies, number of times of sexual phụ. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hygiene per day. Conclusions: The rate of trên 149 phụ nữ mang thai đến khám tại bệnh viện asymptomatic urinary infections in pregnant women Phụ sản - Nhi Đà Nẵng từ 01- 06/2020. Các thai phụ who come to the DaNang hospital for women and được phỏng vấn, thăm khám và làm xét nghiệm nước children is 13.4% and no factors related to urinary tiểu nhằm xác định tỉ lệ nhiễm trùng tiết niệu, khảo infections in pregnant women had been found. sát tác nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan. Kết Key words: urinary infection; pregnancy women; quả: Tỷ lệ NTTN ở thai phụ là 13,4% trong đó đều là DaNang hospital of women and children. nhiễm trùng niệu không triệu chứng. Tác nhân gây NTTN là Staphylococcus 60,0%; tiếp theo là S. aureus I. ĐẶT VẤN ĐỀ 25,0%; E. coli 5,0%; K. pneumoniae 5,0% và Candida sp 5,0%. Kết quả nghiên cứu cho thấy NTTN không có Nhiễm trùng tiết niệu (NTTN) là một bệnh lý mối liên quan với tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thường gặp ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt cao ở thai kỳ, số lần mang thai, số lần vệ sinh sinh dục trong nữ giới và nhóm tuổi đang hoạt động sinh dục, ở ngày. Kết luận: Tỷ lệ NTTN không triệu chứng ở phụ người có thai, phụ nữ mãn kinh. Thời gian mang nữ mang thai đến khám tại bệnh viện Phụ sản - Nhi thai được coi là một yếu tố nguy cơ NTTN ở phụ Đà Nẵng là 13,4% và chưa tìm thấy các yếu tố liên nữ. Phụ nữ mang thai dễ bị NTTN hơn do thay quan đến nhiễm trùng niệu ở thai phụ. Từ khóa: nhiễm trùng tiết niệu; phụ nữ mang đổi sinh lý ở đường tiết niệu khi mang thai, ảnh thai, bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà nẵng. hưởng của nội tiết tố, đường tiết niệu tắc nghẽn bởi tử cung và tăng trào ngược niệu quản. Kích SUMMARY thước của tử cung đang phát triển có thể gây URINARY TRACT INFECTIONS IN thêm áp lực lên niệu quản, trong khi PREGNANCY WOMEN AT DANANG progesterone sẽ gây giãn cơ trơn niệu quản và HOSPITAL FOR WOMEN AND CHILDREN giảm nhu động niệu quản. NTTN trong thai kỳ Background: Urinary tract infection is a common disease of all ages, but is especially high in sexually nếu không được điều trị có thể dẫn đến một số active women and age groups, in pregnant women biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả mẹ and postmenopausal women. Objective: (1) To và thai nhi, chẳng hạn như thiếu máu, tiền sản determine the rate of urinary infections in pregnancy giật, suy thận, nhiễm trùng máu, trẻ sơ sinh nhẹ women at DaNang hospital for women and children; cân, chậm phát triển trong tử cung, sinh non và (2) To survey some factors influencing the occurrence of the disease. Methods: A cross-sectional study was tử vong thai nhi (1,4). NTTN không phải lúc nào conducted on 149 pregnancy women at DaNang cũng biểu hiện rõ với các triệu chứng lâm sàng hospital for women and children from 01/2020 to mà đôi khi âm thầm lặng lẽ, không có triệu 06/2020. This was followed by interview, clinical chứng. Nhiều bệnh nhân tiểu với lượng lớn vi examination and urine tests to determine the khuẩn nhưng hoàn toàn không có triệu chứng lâm sàng. Vì vậy, cần chẩn đoán sớm các trường hợp NTTN trong thai kỳ, đặc biệt phát hiện *Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng **Bệnh viện Phụ Sản- Nhi Đà Nẵng những trường hợp nhiễm trùng niệu không triệu ***Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chứng để tránh những biến chứng nguy hại cho Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Đoan Trinh cả mẹ và thai nhi. Cấy định lượng vi khuẩn trong Email: doantrinhxn@dhktyduocdn.edu.vn nước tiểu là phương pháp chẩn đoán có tính chất Ngày nhận bài: 14.9.2021 quyết định và định danh được vi sinh vật gây Ngày phản biện khoa học: 12.11.2021 bệnh (3). Mục tiêu nghiên cứu Ngày duyệt bài: 19.11.2021 154

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2021 1. Xác định tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu ở phụ tiền sử bệnh lý kèm theo, số lần vệ sinh sinh dục nữ mang thai đến khám tại bệnh viện Phụ Sản – trong ngày. Nhi Đà Nẵng. 2.3.2. Kỹ thuật xét nghiệm cận lâm sàng 2.Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến - Lấy bệnh phẩm là nước tiểu giữa dòng, tiến nhiễm trùng tiết niệu ở thai phụ. hành nuôi cấy trong vòng 2 giờ. - Nuôi cấy định lượng vi khuẩn trong nước II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU tiểu và cấy định danh vi khuẩn ở những mẫu 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Phụ nữ mang nước tiểu nhiễm trùng. thai đến khám tại bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Tiêu chuẩn chẩn đoán NTTN: Nẵng từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020. - Trường hợp 1: số lượng vi khuẩn

vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2021 CI) và giá trị p (p < 0,05 được coi là có ý nghĩa đa số là trung học phổ thông và cao đẳng, đại thống kê). học; công nhân và cán bộ viên chức chiếm tỷ lệ lớn hơn buôn bán và nội trợ; Phụ nữ mang thai III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU lần đầu và lần 2 chiếm đa số, trong đó thai 3 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng tháng giữa chiếm tỷ lệ cao nhất; số lần vệ sinh nghiên cứu sinh dục trong ngày chiếm tỷ lệ cao với trên 2 Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng lần/ ngày; phần lớn không có tiền sử các bệnh nghiên cứu nhiễm trùng trước đó, chỉ có 2 trường hợp có Thông tin N Tỷ lệ % bệnh lý đái tháo đường. ≤ 25 33 22,1 3.2. Tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu ở thai phụ 26 - 35 97 65,1 Độ tuổi 3.2.1. Tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu 36 - 45 19 12,8 > 45 0 0 Thành thị 77 51,7 Địa dư Nông thôn 72 48,3 Trung học cơ sở 12 8,1 Trình độ Trung học phổ thông 75 50,3 học vấn Cao đẳng, Đại học 62 41,6 Buôn bán 23 15,4 Công nhân 54 36,2 Nghề Cán bộ viên chức nghiệp 44 29,5 nhà nước Biểu đồ 1. Tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu ở thai phụ Nội trợ 28 18,9 Nhận xét: Nghiên cứu trên 149 phụ nữ Lần đầu 68 45,6 Số lần mang thai có 20 phụ nữ bị nhiễm trùng tiết niệu Lần hai 62 41,6 mang thai chiếm tỷ lệ 13,4%. Nhiễm trùng tiết niệu ở Lần ba trở lên 19 12,8 những thai phụ này đều không có triệu chứng. 3 tháng đầu 7 4,7 Thời kỳ 3.2.2. Tỷ lệ tác nhân gây nhiễm trùng 3 tháng giữa 90 60,4 mang thai tiết niệu ở thai phụ 3 tháng cuối 52 34,9 Bảng 2. Tỷ lệ các chủng loại tác nhân Có tiền sử nhiễm trùng 0 0 gây nhiễm trùng tiết niệu niệu Tác nhân n Tỷ lệ % Tiền sử Bệnh đái tháo đường 2 1,3 bệnh lý Nhiễm trùng sinh dục Staphylococcus 12 60 0 0 S.aureus 5 25 Không có tiền sử 147 98,7 E.coli 1 5 nhiễm trùng khác Số lần vệ Ngày 1 lần 48 32,2 Klebsiella pneumoniae 1 5 sinh trong Candida sp 1 5 Ngày ≥2 lần 101 67,8 Nhận xét: Tác nhân gây nhiễm trùng tiết ngày Nhận xét: 149 phụ nữ mang thai tham gia niệu phân lập được ở 20 mẫu nước tiểu chiếm tỷ nghiên cứu có độ tuổi nhỏ nhất là 16 tuổi, lớn lệ cao nhất là Staphylococcus 60,0%; tiếp theo tuổi nhất là 45 tuổi; ở thành thị và nông thôn là S. aureus 25,0%; E. coli 5,0%; K. gần tương đương nhau; trình độ học vấn chiếm pneumoniae 5,0% và Candida sp 5,0%. 3.3. Các yếu tố liên quan đến nhiễm trùng tiết niệu ở thai phụ 3.1. Liên quan giữa nhiễm trùng tiết niệu với một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Bảng 3. Liên quan giữa nhiễm trùng niệu với các đặc điểm đối tượng nghiên cứu Nhiễm trùng tiết niệu Thông tin Có Không p n % n % ≤25 6 18,2 27 81,8 Độ tuổi 26 – 35 11 11,3 86 88,7 0,577 36 – 45 3 15,8 16 84,2 Thành thị 9 11,7 68 88,3 Địa dư Nông thôn 11 15,3 61 84,7 0,52 Trung học cơ sở 1 8,3 11 91,7 156

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2021 Trình độ học Trung học phổ thông 10 13,3 65 86,7 0,847 vấn Cao đẳng, Đại học 9 14,5 53 85,5 Buôn bán 4 17,4 19 82,6 Công nhân 8 14,8 46 85,2 Nghề nghiệp Cán bộ viên chức 7 15,9 37 84,1 0,395 Nội trợ 1 3,6 27 96,4 Nhận xét: Nhóm tuổi có tỷ lệ nhiễm trùng lệ nhiễm trùng niệu thấp nhất (8,3%). Nhóm tiết niệu cao nhất là 16-25 tuổi (18,2%), tiếp phụ nữ mang thai nội trợ nhiễm trùng niệu thấp theo là nhóm 36-45 tuổi (15,8%) và thấp nhất là nhất (3,6%), nhóm buôn bán, công nhân và cán nhóm 26-35 tuổi (11,3%). Phụ nữ mang thai ở bộ viên chức có tỷ lệ nhiễm trùng niệu tương nông thôn có tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu (15,3%) đương nhau. Không có mối liên quan giữa nhiễm cao hơn phụ nữ mang thai ở thành thị (11,7%). trùng tiết niệu với các nhóm tuổi, địa dư, trình Nhóm phụ nữ có trình độ trung học cơ sở có tỷ độ học vấn và nghề nghiệp (p>0,05). 3.2. Liên quan giữa nhiễm trùng tiết niệu với tình hình mang thai Bảng 4. Nhiễm trùng tiết niệu với đặc điểm mang thai của thai phụ Nhiễm trùng tiết niệu Thông tin Có Không p n % n % Lần đầu 8 11,8 60 88,2 Số lần mang thai Lần hai 9 14,5 53 85,5 0,853 Lần ba trở lên 3 15,8 16 84,2 Số lần vệ sinh Ngày 1 lần 8 16,7 40 83,3 trong ngày Ngày ≥ 2 lần 12 11,9 89 88,1 0,520 3 tháng đầu 0 0 7 100 Thời kỳ mang 3 tháng giữa 12 13,3 78 86,7 thai 0,847 3 tháng cuối 8 15,4 44 84,6 Nhận xét: Nhóm phụ nữ mang thai lần 3 có là 13,4%. Tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ phụ nữ mang tỷ lệ nhiễm trùng niệu (15,8%) cao hơn nhóm thai nhiễm trùng niệu trong nghiên cứu của Anne phụ nữ mang thai lần 2 và lần 1 (14,5% và CCL và Kalantar Enayat(2,7). Tỷ lệ nhiễm trùng 11,8%); Tỷ lệ nhiễm trùng niệu cao nhất ở phụ tiết niệu trong nghiên cứu của chúng tôi thấp nữ mang thai 3 tháng cuối (15,4%), tiếp theo là hơn so với nghiên cứu của El-Kashif, Faidah, và phụ nữ mang thai 3 tháng giữa (13,3%), chưa của Laily (53,5%)(5,6,8). Sở dĩ tỷ lệ nhiễm trùng ở ghi nhận phụ nữ mang thai 3 tháng đầu bị nhiễm nghiên cứu của El-Kashif cao hơn nghiên cứu trùng niệu. Nhóm phụ nữ mang thai làm vệ sinh này là do đối tượng nghiên cứu có nhiều bệnh lý sinh dục ngày 1 lần có tỷ lệ nhiễm trùng niệu kèm theo như nhiễm trùng sinh dục, đái tháo (16,7%) cao hơn nhóm làm vệ sinh 2 lần trở lên đường hoặc có tiền sử nhiễm trùng niệu trước (11,9%). Tuy nhiên kết quả của nghiên cứu đó. Trong nghiên cứu này các thai phụ không có chưa cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống các tiền sử về nhiễm trùng tiết niệu, sinh dục kê (p>0,05). hay các bệnh lý nhiễm trùng khác, chỉ có 2 trường hợp ghi nhận có bệnh đái tháo đường và IV. BÀN LUẬN 2 trường hợp này không bị nhiễm trùng niệu. Qua kết quả nghiên cứu trên 149 thai phụ Các trường hợp phát hiện nhiễm trùng tiết niệu ở đến khám tại phòng khám Bệnh viện Phụ Sản – những thai phụ trong nghiên cứu này đều không Nhi Đà Nẵng chúng tôi có nhận xét và bàn luận có triệu chứng lâm sàng, khác với nghiên cứu như sau: Thai phụ tập trung ở độ tuổi 26 -35 của Anne và Faidah có cả nhiễm trùng niệu có triệu tuổi, trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở chứng và không có triệu chứng lâm sàng(2,6). lên, phân bố giữa thành thị và nông thôn tương Tác nhân gây nhiễm trùng tiết niệu phân lập đương nhau, có đủ các loại nghề nghiệp: buôn được ở 20 mẫu nước tiểu chiếm tỷ lệ cao nhất là bán, công nhân, cán bộ viên chức và ở nhà nội Staphylococcus 60,0%; tiếp theo là S. aureus trợ. Phụ nữ mang thai chủ yếu lần đầu và lần 2, 25,0%; E. coli 5,0%; K. pneumoniae 5,0% và mang thai thời kỳ 2 chiếm đa số. Candida sp 5,0%. Những tác nhân vi khuẩn phân 1. Tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu ở thai phụ. lập được gồm những chủng loại vi khuẩn tương Tỷ lệ nhiễm trùng niệu ở 149 phụ nữ mang thai tự với các nghiên cứu trước, tuy nhiên tỷ lệ của 157

vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2021 các chủng loại có khác nhau ở các nghiên cứu. nhiễm trùng niệu cao nhất ở nhóm thai phụ buôn Tỷ lệ Staphylococcus của nghiên cứu chúng tôi bán (17,4%), thấp nhất là nhóm nội trợ (3,6%). cao hơn nghiên cứu của tác giả Amiri, Anne, El- Không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm trùng niệu Kashif, Faidah, Kalantar Enayat (1,2,5,6,7). Tỷ lệ S. ở phụ nữ mang thai có nghề nghiệp khác nhau. aureus phân lập được cao hơn nghiên cứu của Nhóm thai phụ ở nhà nội trợ có nhiều thời gian Anne, Faidah, Laily (2,6,8). Ngược lại, tỷ lệ E.coli và và điều kiện để vệ sinh cá nhân trong ngày tốt K. pneumoniae trong nghiên cứu của chúng tôi hơn, cũng như có thể ăn uống đủ nước sẽ làm thấp hơn các nghiên cứu của Amiri, Anne, El- giảm nguy cơ nhiễm trùng niệu. Kết quả của Kashif, Faidah, Kalantar Enayat, Laily (1,2,5,6,7,8). Ở nghiên cứu tương tự với nghiên cứu của El- nghiên cứu của các tác giả này E.coli là tác nhân Kashif, nhóm phụ nữ đi làm có tỷ lệ nhiễm trùng chiếm tỷ lệ cao nhất và sau đó các các vi khuẩn tiết niệu cao hơn so với nhóm phụ nữ ở nhà nội đường ruột khác như K. pneumoniae, Proteus. Ở trợ, tuy nhiên kết quả nghiên cứu của El-Kashif nghiên cứu của Faidah có xác định tác nhân gây cho thấy có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê (5). nhiễm trùng niệu là Candida tương tự nghiên Nhóm phụ nữ mang thai lần 3 trở lên có tỷ lệ cứu của chúng tôi(6). Sự phát hiện các vi sinh vật nhiễm trùng niệu cao hơn nhóm phụ nữ mang gây nhiễm trùng tiết niệu ở các nghiên cứu là thai lần 2 và lần 1, sự khác biệt này không có ý tương tự nhau, thường gặp là các loài cư trú nghĩa thống kê. Kết quả trên tương đồng với vùng quanh hậu môn và âm đạo như E. coli, nghiên cứu của El-Kashif, tỷ lệ nhiễm trùng tiết Klebsiella, Proteus, các Staphylococcus cho thấy niệu ở nhóm phụ nữ mang thai 3-4 lần cao hơn tình trạng vệ sinh sinh dục tiết niệu chưa đúng các nhóm 1-2 lần và cũng không có sự khác biệt cách dẫn đến nhiễm vi khuẩn từ phân sang có ý nghĩa(5). đường tiết niệu. Ở nghiên cứu này, tỷ lệ nhiễm trùng niệu cao 2. Các yếu tố liên quan với nhiễm trùng nhất ở phụ nữ mang thai 3 tháng cuối (15,4%), tiết niệu ở thai phụ. Kết quả nghiên cứu cho tiếp theo là phụ nữ mang thai 3 tháng giữa thấy không có mối liên quan giữa nhiễm trùng (13,3%), chưa ghi nhận phụ nữ mang thai 3 tiết niệu với các nhóm tuổi. Tỷ lệ nhiễm trùng tháng đầu bị nhiễm trùng niệu. Nghiên cứu của niệu cao ở nhóm thai phụ dưới 25 tuổi (18,2%) lê Triệu Hải cho thấy có 7,5% phụ nữ mang thai chủ yếu là thai phụ mang thai lần đầu, có thể là 3 tháng đầu bị nhiễm trùng niệu(4). Theo nghiên do thai phụ còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm cứu của Laily, tuổi thai là một yếu tố nguy cơ có và kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. liên quan đáng kể đến nhiễm trùng niệu ở phụ Kết quả này khác với nghiên cứu của El-Kashif, nữ mang thai. Phụ nữ bị nhiễm trùng tiết niệu độ tuổi có tỷ lệ nhiễm trùng niệu cao nhất là 35- được tìm thấy thường xuyên hơn trong ba tháng 45 (40,7%) và nghiên cứu của Laily tỷ lệ nhiễm thứ hai của thai kỳ (57,1%) và có nguy cơ cao trùng tiết niệu cao ở nhóm thai phụ tuổi 26-30 hơn 4 lần so với phụ nữ trong ba tháng đầu của (71,4%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (5,8). thai kỳ(8). Phụ nữ mang thai ở nông thôn có tỷ lệ nhiễm Nhóm phụ nữ mang thai làm vệ sinh sinh dục trùng tiết niệu (15,3%) cao hơn so với phụ nữ ngày 1 lần có tỷ lệ nhiễm trùng niệu (16,7%) mang thai ở thành thị (11,7%). Kết quả nghiên cao hơn nhóm làm vệ sinh 2 lần trở lên (11,9%), cứu chưa nói lên được mối liên quan tuy nhiên tuy nhiên kết quả của nghiên cứu chưa cho thấy cũng có thể giải thích cho tỷ lệ thai phụ ở nông có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Kết quả này thôn bị nhiễm trùng niệu cao hơn là do điều kiện khác với nghiên cứu của Amiri, việc thực hành vệ thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh và chăm sóc sinh sinh dục sau khi đi tiểu, đi đại tiện và sau sức khỏe ít hơn hoặc số lần sinh con nhiều hơn sinh hoạt tình dục có liên quan đến nhiễm trùng như nghiên cứu của Anne (2). tiết niệu ở phụ nữ mang thai(1). Nhóm thai phụ có trình độ cao đẳng và đại học có tỷ lệ nhiễm trùng niệu (14,5%) cao hơn V. KẾT LUẬN so với nhóm phụ nữ có trình độ trung học cơ sở Tỷ lệ nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ mang và trung học phổ thông. Điều này có thể do ảnh thai là 13,4%; tất cả đều là nhiễm trùng tiết niệu hưởng của tính chất công việc như ngồi lâu, ít không triệu chứng. Tác nhân gây nhiễm trùng uống nước hoặc không có điều kiện làm vệ sinh tiết niệu phân lập được bao gồm: Staphylococcus trong ngày. Kết quả này cũng phù hợp với 60,0%; S. aureus 25,0%; E. coli 5,0%; K. nghiên cứu của El-Kashif và Laily là không tìm pneumoniae 5,0% và Candida sp 5,0%. Nghiên thấy mối liên hệ giữa trình độ học vấn với nhiễm cứu không tìm thấy có mối liên quan có ý nghĩa trùng tiết niệu ở phụ nữ mang thai (5,8). Tỷ lệ thống kê giữa nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ 158

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2021 mang thai với tuổi, địa cư, nghề nghiệp, trình độ 4. Lê Triệu Hải, Nguyễn Duy Tài (2011) Giá trị học vấn, số lần mang thai, thời kỳ mang thai và chẩn đoán của tổng phân tích nước tiểu trong chẩn đoán nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng ở số lần vệ sinh sinh dục trong ngày. Khuyến cáo thai phụ trong 3 tháng đầu thai kỳ. Tạp chí Nghiên phụ nữ mang thai cần chú ý đến việc khám thai cứu y học sản phụ khoa, Y học TP Hồ Chí Minh, định kỳ để được tầm soát sớm và điều trị thích tập 15, phụ bản 1. hợp nhiễm trùng tiết niệu ở thai phụ, đặc biệt là 5. El-Kashif MML. (2019) Urinary Tract Infection among Pregnant Women and its Associated Risk những trường hợp nhiễm trùng không triệu Factors: A Cross-Sectional Study. Biomed chứng. Cần đẩy mạnh giáo dục sức khỏe sinh Pharmacol J 12(4), 2003-2010. sản cho phụ nữ mang thai về vấn đề này. 6. Faidah H S, Ashshi A M, El-Ella Ga A, Al- Ghamdi A K and Mohamed A (2013) Urinary TÀI LIỆU THAM KHẢO tract infections among pregnant women in Makkah, 1. Amiri FN et al (2009) Hygiene practices and Saudi Arabia. Biomed. Pharmacol. J. 6, 1-7 sexual activity associated with urinary tract 7. Kalantar E, Farhadifar F, Nikkho B. (2008) infection in pregnant women. La Revue de Santé Asymptomatic bacteriuria among pregnant women de la Méditerranée orientale, 15 (1). refer to Outpatient Clinics in Sanandaj, Iran. Int 2. Anne CCL et al (2020) Urinary tract infections in Braz J Urol. 34(6),699-707. pregnancy in a rural population of Bangladesh: 8. Laily F, Lutan D, Amelia S, Tala MRZ, populationbased prevalence, risk factors, etiology, Nasution TA, (2018) Associated risk factors for and antibiotic resistance. BMC Pregnancy and urinary tract infection among pregnant women at Childbirth, 20 (1). Puskesmas Kenangan, Deli Serdang district. In: 3. Bộ Y tế (2017). Cấy nước tiểu, Hướng dẫn thực IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science hành kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh lâm sàng. Nhà Vol. 125. Institute of Physics Publishing. Xuất bản Y học, Hà Nội, 138-143. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TIỀN SẢN GIẬT, SẢN GIẬT CỦA PlGF VÀ PAPP-A Ở NHÓM CÓ YẾU TỐ NGUY CƠ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG Lưu Vũ Dũng1,2, Phạm Thị Thu Trang2, Vũ Văn Tâm1,2 TÓM TẮT có giá trị PlGF ≤ 35,5pg/mL có nguy mắc tiền sản giật lớn hơn 6,7 lần so với nhóm sản phụ có giá trị PlGF > 37 Mục tiêu: Khảo sát giá trị tiên lượng tiền sản giật, 35,5 pg/mL. Kết luận: Nhóm sản phụ có giá trị PAPP sản giật của test PlGF và PAPP - A ở nhóm có yếu tố - A ≤ 2,45 MOM có nguy mắc tiền sản giật lớn hơn 6,1 nguy cơ tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng (07/2019- lần so với nhóm sản phụ có giá trị PAPP - A > 2,45. 09/2020). Đối tượng và phương pháp nghiên Nhóm sản phụ có giá trị PlGF ≤ 35,5pg/mL có nguy cứu: 170 thai phụ được chẩn đoán nguy cơ tiền sản mắc tiền sản giật lớn hơn 6,7 lần so với nhóm sản phụ giật đến khám, quản lý và kết thúc thai kỳ tại Bệnh có giá trị PlGF > 35,5 pg/mL viện Phụ Sản Hải Phòng. Phương pháp: mô tả cắt Từ khóa: sàng lọc, tiền sản giật, sản giật ngang, hồi cứu. Kết quả: 16/170 trường hợp là dương tính với test dự báo nguy cơ bị tiền sản giật SUMMARY chiếm 9,4%. Giá trị PAPP-A trung bình của nhóm tiền sản giật là 2,23 ± 0,59, điểm cut-off của giá trị PAPP- PROSPECTIVE VALUE OF PRE-ECLAMPSIA, A tiên lượng tiền sản giật là ≤ 2,45 MOM, độ nhạy: ECLAPMSIA OF PlGF AND PAPP-A IN THE 66,7 %; độ đặc hiệu: 75,5%. Nhóm sản phụ có giá trị RISK GROUP AT HAI PHONG OBSTETRICS PAPP - A ≤ 2,45 MOM có nguy mắc tiền sản giật lớn AND GYNECOLOGY HOSPITAL hơn 6,1 lần so với nhóm sản phụ có giá trị PAPP - A > Purpose: Investigate the prognostic value of pre- 2,45. Giá trị trung bình của PlGF ở nhóm sản phụ có eclampsia and eclampsia of PlGF and PAPP-A test in tiền sản giật là 38,3 ± 10 pg/mL, điểm cut - off của risk group at Haiphong Obstetrics and Gynecology giá trị PlGF tiên lượng tiền sản giật là ≤ 35,5 pg/mL, Hospital (07/2019- 09/2020). Subjects and độ nhạy: 66,7%; độ đặc hiệu: 78,4%, nhóm sản phụ methods: 170 pregant women with pre-eclampsia risk diagnosed who came to the examination, management of pregnancy at Hai Phong Obstetrics 1Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng and Gynecology Hospital. Cross-sectional, 2Đại học Y Dược Hải Phòng retrospective description. Results: 16/70 cases were Chịu trách nhiệm chính: Lưu Vũ Dũng positive for the predictive test for pre-eclampsia, Email: Luuvudung1980@gmail.com accounting for 9,4%. The mean value of PAPP-A of Ngày nhận bài: 20.9.2021 the pre-eclampsia group was 2,23 ± 0,59, the cut-off Ngày phản biện khoa học: 15.11.2021 of the predictive value of PAPP-A was 2,45 MOM, sensitivity: 66,7%, specificity: 75,5%. The group with Ngày duyệt bài: 29.11.2021 159

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-hinh-nhiem-trung-tiet-nieu-o-phu-nu-mang-thai-tai-benh-vien-phu-san-nhi-da-n-ng-2504704.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY