MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Khánh Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 654280

Tên bưu cục: Ba Cụm Bắc

Điện thoại: 02583869173

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ba Cụm Bắc Ba Cụm Bắc Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654270

Tên bưu cục: Ba Cụm Nam

Điện thoại: 02583869064

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ba Cụm Nam Ba Cụm Nam Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 651060

Tên bưu cục: BCP Nha Trang

Điện thoại: 02583825177

Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Phú, Phường Xương Huân Xương Huân Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654721

Tên bưu cục: Bình Hưng

Điện thoại: 0258858401

Địa chỉ: Thôn Bình Hưng, Xã Cam Bình Cam Bình Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 652510

Tên bưu cục: Bình Tân

Điện thoại: 02583881724

Địa chỉ: Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường Vĩnh Trường Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655201

Tên bưu cục: Cam An Bắc

Điện thoại: 02583994340

Địa chỉ: Thôn Cửa Tùng, Xã Cam An Bắc Cam An Bắc Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655211

Tên bưu cục: Cam An Nam

Điện thoại: 02583864002

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trung, Xã Cam An Nam Cam An Nam Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654720

Tên bưu cục: Cam Bình

Điện thoại: 02583858905

Địa chỉ: Thôn Bình Ba, Xã Cam Bình Cam Bình Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654570

Tên bưu cục: Cam Đức

Điện thoại: 859213

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Xã Cam Đức Cam Đức Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655240

Tên bưu cục: Cam Hải Đông

Điện thoại: 0979301493

Địa chỉ: Thôn Thủy Triều, Xã Cam Hải Đông Cam Hải Đông Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655250

Tên bưu cục: Cam Hải Tây

Điện thoại: 01639236644

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây Cam Hải Tây Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655260

Tên bưu cục: Cam Hiệp Bắc

Điện thoại: 02583996111

Địa chỉ: Thôn Trung Hiệp 1, Xã Cam Hiệp Bắc Cam Hiệp Bắc Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655270

Tên bưu cục: Cam Hiệp Nam

Điện thoại: 02583995756

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thái, Xã Cam Hiệp Nam Cam Hiệp Nam Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655280

Tên bưu cục: Cam Hòa

Điện thoại: 02583863063

Địa chỉ: Thôn Cửu Lợi, Xã Cam Hoà Cam Hoà Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655230

Tên bưu cục: Cam Lâm

Điện thoại: 02583983500

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức Cam Đức Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655210

Tên bưu cục: Cam Lâm

Điện thoại: 02583983500

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức Cam Đức Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655200

Tên bưu cục: Cam Lâm

Điện thoại: 02583983500

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức Cam Đức Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655314

Tên bưu cục: Cam Lâm 01

Điện thoại: 983800

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Cam Thành Bắc Cam Thành Bắc Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655301

Tên bưu cục: Cam Lâm 2

Điện thoại: 991688

Địa chỉ: Thôn Vinh Bình, Xã Cam Tân Cam Tân Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654710

Tên bưu cục: Cam Lập

Điện thoại: 02583865034

Địa chỉ: Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập Cam Lập Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654470

Tên bưu cục: Cam Lộc 1

Điện thoại: 951666

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ I, Phường Cam Lộc Cam Lộc Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654490

Tên bưu cục: Cam Phú

Điện thoại: 02583861144

Địa chỉ: Khóm Phú Thịnh, Phường Cam Phú Cam Phú Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654510

Tên bưu cục: Cam Phúc

Điện thoại: 02583857201

Địa chỉ: Khóm 3, Phường Cam Phúc Nam Cam Phúc Nam Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654516

Tên bưu cục: Cam Phúc Nam

Điện thoại: 02583862092

Địa chỉ: Tổ Phúc Thủy, Phường Cam Phúc Nam Cam Phúc Nam Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654680

Tên bưu cục: Cam Phước Đông

Điện thoại: 02583997021

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Cam Phước Đông Cam Phước Đông Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655290

Tên bưu cục: Cam Phước Tây

Điện thoại: 01662087712

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây Cam Phước Tây Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654610

Tên bưu cục: Cam Ranh

Điện thoại: 02583955966

Địa chỉ: Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi Cam Lợi Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654430

Tên bưu cục: Cam Ranh

Điện thoại: 02583955966

Địa chỉ: Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi Cam Lợi Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654400

Tên bưu cục: Cam Ranh

Điện thoại: 02583955966

Địa chỉ: Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi Cam Lợi Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655251

Tên bưu cục: Cam Ranh 10

Điện thoại: 980609

Địa chỉ: Thôn Bãi Giếng 2, Xã Cam Hải Tây Cam Hải Tây Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654409

Tên bưu cục: Cam Ranh 11

Điện thoại: 952195

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ I, Phường Ba Ngòi Ba Ngòi Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654453

Tên bưu cục: Cam Ranh 12

Điện thoại: 952196

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh Cam Linh Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654706

Tên bưu cục: Cam Ranh 13

Điện thoại: 952197

Địa chỉ: Thôn Hòa Diêm, Xã Cam Thịnh Đông Cam Thịnh Đông Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654428

Tên bưu cục: Cam Ranh 14

Điện thoại: 952198

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi Cam Lợi Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654467

Tên bưu cục: Cam Ranh 15

Điện thoại: 861658

Địa chỉ: Đường 3/4, Phường Cam Thuận Cam Thuận Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655311

Tên bưu cục: Cam Ranh 16

Điện thoại: 981919

Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Cam Thành Bắc Cam Thành Bắc Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655312

Tên bưu cục: Cam Ranh 17

Điện thoại: 981979

Địa chỉ: Thôn Tân Quí, Xã Cam Thành Bắc Cam Thành Bắc Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 655313

Tên bưu cục: Cam Ranh 18

Điện thoại: 981980

Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Cam Thành Bắc Cam Thành Bắc Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654539

Tên bưu cục: Cam Ranh 19

Điện thoại: 971668

Địa chỉ: Khóm Hòa Thuận, Phường Cam Nghĩa Cam Nghĩa Khánh Hoà

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 654511

Tên bưu cục: Cam Ranh 2

Điện thoại: 860233

Địa chỉ: Khóm 1, Phường Cam Phúc Nam Cam Phúc Nam Khánh Hoà

Xem chi tiết>>