MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Thừa Thiên Huế

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 532133

Tên bưu cục: 132 Mai Thúc Loan

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´132, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Lộc Thuận Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533641

Tên bưu cục: 164 Trần Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´164, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh Phước Vĩnh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 532502

Tên bưu cục: 176 Nguyễn Trãi

Điện thoại: 581518

Địa chỉ: Sô´176, Đường Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc Tây Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531941

Tên bưu cục: 37 Phùng Hưng

Điện thoại: 516550

Địa chỉ: Sô´37, Đường Phùng Hưng, Phường Thuận Thành Thuận Thành Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533515

Tên bưu cục: 49 Trần Phú

Điện thoại: 837002

Địa chỉ: Sô´49, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh Phước Vĩnh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531004

Tên bưu cục: 66 Nguyễn Huệ

Điện thoại: 812111

Địa chỉ: Sô´66, Đường Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535850

Tên bưu cục: A Đớt

Điện thoại: 878750

Địa chỉ: Thôn Chi Lanh, Xã A Đớt A Đớt Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535790

Tên bưu cục: A Lưới

Điện thoại: 3878216

Địa chỉ: Sô´184, Đường Hồ Chí Minh, Thị Trấn A Lưới A Lưới Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535700

Tên bưu cục: A Lưới

Điện thoại: 3878216

Địa chỉ: Sô´184, Đường Hồ Chí Minh, Thị Trấn A Lưới A Lưới Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535710

Tên bưu cục: A Lưới

Điện thoại: 3878216

Địa chỉ: Sô´184, Đường Hồ Chí Minh, Thị Trấn A Lưới A Lưới Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535870

Tên bưu cục: A Ngo

Điện thoại: 878527

Địa chỉ: Thôn Quảng Mai, Xã A Ngo A Ngo Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535950

Tên bưu cục: A Roàng

Điện thoại: 870801

Địa chỉ: Thôn A Roàng 1, Xã A Roàng A Roàng Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533671

Tên bưu cục: An Dương Vương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu An Cựu Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 532950

Tên bưu cục: An Hoà

Điện thoại: 3524617

Địa chỉ: Sô´396, Đường Lê Duẩn, Phường Phú Thuận Phú Thuận Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535140

Tên bưu cục: An Lỗ

Điện thoại: 0234.3551809

Địa chỉ: Thôn Bồ Điền, Xã Phong An Phong An Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531421

Tên bưu cục: Bà Triệu

Điện thoại: 821589

Địa chỉ: Sô´75, Đường Bà Triệu, Phường Xuân Phú Xuân Phú Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535730

Tên bưu cục: Bắc Sơn

Điện thoại: 878049

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bắc Sơn Bắc Sơn Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531870

Tên bưu cục: Bãi Dâu

Điện thoại: 531238

Địa chỉ: Sô´74, Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu Phú Hậu Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531924

Tên bưu cục: Bãi Dâu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´87, Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu Phú Hậu Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533130

Tên bưu cục: BCP nhanh Huế

Điện thoại: 02343826278

Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533140

Tên bưu cục: BCP Phổ thông Huế

Điện thoại: 3825828/3826278

Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531311

Tên bưu cục: Bến Nghé

Điện thoại: 823488

Địa chỉ: Sô´8, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531002

Tên bưu cục: Bệnh Viện Trung Ương Huế

Điện thoại: 822891

Địa chỉ: Sô´16, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535390

Tên bưu cục: Bình Điền

Điện thoại: 3550242

Địa chỉ: Thôn Bình Lợi, Xã Bình Điền Bình Điền Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535490

Tên bưu cục: Bình Thành

Điện thoại: 550418

Địa chỉ: Thôn Tam Hiệp, Xã Bình Thành Bình Thành Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535910

Tên bưu cục: Bốt Đỏ

Điện thoại: 878203

Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Sơn Thủy Sơn Thủy Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 537101

Tên bưu cục: Cầu Hai

Điện thoại: 871244

Địa chỉ: Khu Vực IV, Thị Trấn Phú Lộc Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 537341

Tên bưu cục: Chân Mây

Điện thoại: 872564

Địa chỉ: Thôn Thổ Sơn, Xã Lộc Tiến Lộc Tiến Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531640

Tên bưu cục: Chi Lăng

Điện thoại: 527049

Địa chỉ: Sô´189, Đường Chi Lăng, Phường Phú Cát Phú Cát Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 535701

Tên bưu cục: Chợ A Lưới

Điện thoại: 878956

Địa chỉ: Ấp Cụm 6, Thị Trấn A Lưới A Lưới Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531312

Tên bưu cục: Chợ Cống

Điện thoại: 812863

Địa chỉ: Sô´2B, Đường Bà Triệu, Phường Phú Hội Phú Hội Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531871

Tên bưu cục: Chợ Dinh

Điện thoại: 524478

Địa chỉ: Sô´393, Đường Chi Lăng, Phường Phú Hậu Phú Hậu Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 532270

Tên bưu cục: Chợ Đồn

Điện thoại: 524654

Địa chỉ: Sô´195, Đường Đào Duy Anh, Phường Phú Bình Phú Bình Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 536800

Tên bưu cục: Chợ Mai

Điện thoại: 860515

Địa chỉ: Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng Phú Thượng Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 533502

Tên bưu cục: Chợ Phước Vĩnh

Điện thoại: 885510

Địa chỉ: Sô´94, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh Phước Vĩnh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 534610

Tên bưu cục: Chợ Sịa

Điện thoại: 554236

Địa chỉ: Thôn Thạch Bình, Thị Trấn Sịa Sịa Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 536230

Tên bưu cục: Chợ Tuần

Điện thoại: 865825

Địa chỉ: Thôn Bằng Lãng, Xã Thủy Bằng Thủy Bằng Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531572

Tên bưu cục: Chợ Vĩ Dạ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´206, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ Vĩ Dạ Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 531000

Tên bưu cục: Chuyển tiền

Điện thoại: 3823496

Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 536750

Tên bưu cục: Cửa Thuận

Điện thoại: 866101

Địa chỉ: Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An Thuận An Thừa Thiên Huế

Xem chi tiết>>