MangYTe

Truyện Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt - Quân sự

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
  • Tên truyện: Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Quân sự
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 13/12/2013

Tóm tắt nội dung truyện : Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Bạn đang đọc truyện Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt của tác giả Tịch Mịch Kiếm Khách trên trang đọc truyện online.Nhân vật chính có tên là Mã Dược, trên đường đi du lịch Tây tạng thì bị trở về thời Tam Quốc.
Tại đây hắn muốn gia nhập quan quân nhưng lại trở thành một tên giặc Hoàng cân bị sĩ phu thiên hạ phỉ nhổ. Để tồn tại hắn tự kiến tạo cho mình một chi kỵ binh hổ lang chi sư để chinh chiên thiên hạ, chiếm đất công thành.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tây lương thiết kỵ 13/12/2013
2 Chương 2 Đổng Trác bại trận 13/12/2013
3 Chương 3 Cuộc chiến tàn khốc ở quân doanh 13/12/2013
4 Chương 4 Quân Khăn Vàng nội chiến 13/12/2013
5 Chương 5 Đánh bại Quản Hợi 13/12/2013
6 Chương 6 Quan Binh tấn công 13/12/2013
7 Chương 7 Đại phá quân Khăn Vàng 13/12/2013
8 Chương 8 Ngăn cơn sóng dữ 13/12/2013
9 Chương 9 Trận quyết chiến 13/12/2013
10 Chương 10 Cửu tử nhất sinh 13/12/2013
1  ... Tiếp » 
1  ... Tiếp »