MangYTe

Video Phát minh y học mới nhất

Mộng du - cái nhìn mới từ góc độ y học
  • Tiêu đề: Mộng du - cái nhìn mới từ góc độ y học
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Phát minh y học
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 10:09 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 19/11/2018

Mộng du - cái nhìn mới từ góc độ y học

Mộng du, (sleepwalking hoặc somnambulism), là thuật ngữ y khoa, nói về căn bệnh vừa ngủ vừa đi, hay trạng thái miên hành.... Đọc thêm