MangYTe

Video Mẹo vặt về sức khỏe mới nhất

Trầm cảm làm suy giảm sức khỏe, ở người chăm sóc bệnh nhân ung thư
  • Tiêu đề: Trầm cảm làm suy giảm sức khỏe, ở người chăm sóc bệnh nhân ung thư
  • Tác giả:
  • Thể hiện:
  • Thể loại: Mẹo vặt về sức khỏe
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thời lượng: 2:17 - Video lẻ
  • Năm phát hành: 26/04/2018

Trầm cảm làm suy giảm sức khỏe, ở người chăm sóc bệnh nhân ung thư

Trầm cảm được biết là có liên quan, với suy giảm sức khỏe thể chất, một nghiên cứu mới đây cho thấy, điều này đặc biệt đúng, ở những người chăm sóc bệnh nhân ung thư.... Đọc thêm