An exploration of factors affecting the quality of life of women with primary ovarian insufficiency: A qualitative study

An exploration of factors affecting the quality of life of women with primary ovarian insufficiency: A qualitative study
  • Mã tin : 1114
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Menopause before the age of 40 years is known as primary ovarian insufficiency (POI). Besides physical effects, being diagnosed with this disorder adversely affects the psychological health and quality of life (QOL). The present study aimed at shedding light on the factors affecting the QOL of women with POI.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY