sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Bài giảng Buồng trứng, noãn bào, phôi và thai: Sự làm tổ của phôi - Từ làm tổ đến thai lâm sàng

Bài giảng Buồng trứng, noãn bào, phôi và thai: Sự làm tổ của phôi - Từ làm tổ đến thai lâm sàng
  • Mã tin : 1151
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Sau khi học xong bài giảng này, sinh viên có khả năng: Trình bày được khái niệm về cửa sổ làm tổ và vai trò của progesterone trong việc mở cửa sổ làm tổ, trình bày được bản chất hóa học-miễn nhiễm của hiện tượng làm tổ, trình bày được vai trò của human chorionic gonadotropin (hCG) trong giai đoạn sớm của thai kỳ, trình bày được sự phát triển của thai cho đến thời điểm xác nhận thai lâm sàng, giải thích được một số hiện tượng hoặc ứng dụng thường gặp dựa trên cơ sở các hiểu biết về làm tổ của phôi.

Nội dung Text: Bài giảng Buồng trứng, noãn bào, phôi và thai: Sự làm tổ của phôi - Từ làm tổ đến thai lâm sàng

Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-1: Buồng trứng, noãn bào, phôi và thai Bài giảng trực tuyến Sự làm tổ của phôi. Từ làm tổ đến thai lâm sàng. Bài Team-Based Learning 4-1: Buồng trứng, noãn bào, phôi và thai Sự làm tổ của phôi. Từ làm tổ đến thai lâm sàng. Đỗ Thị Ngọc Mỹ 1, Âu Nhựt Luân 2 Mục tiêu bài giảng Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được khái niệm về cửa sổ làm tổ và vai trò của progesterone trong việc mở cửa sổ làm tổ 2. Trình bày được bản chất hóa học-miễn nhiễm của hiện tượng làm tổ 3. Trình bày được vai trò của human Chorionic Gonadotropin (hCG) trong giai đoạn sớm của thai kỳ 4. Trình bày được sự phát triển của thai cho đến thời điểm xác nhận thai lâm sàng 5. Giải thích được một số hiện tượng hoặc ứng dụng thường gặp dựa trên cơ sở các hiểu biết về làm tổ của phôi BỐI CẢNH NỀN CỦA HIỆN TƯỢNG LÀM TỔ Progesterone là hormone thiết yếu của quá trình làm tổ của phôi. Tại nội mạc tử cung, sự hài hòa cao độ trong tác động hiệp đồng giữa estrogen và progesterone là điều kiện thiết yếu để tạo ra những thay đổi cần thiết trước làm tổ. Trước tiên, nội mạc tử cung phải được chuẩn bị đúng mức bởi estrogen. Kế đến, progesterone phải xuất hiện đúng lúc, vào thời điểm nội mạc đã sẵn sàng để chuyển sang phân tiết. Sự có mặt và tác động đúng lúc của progesterone trên nội mạc tử cung đã được chuẩn bị đúng mức trước đó bởi estrogen, các gien của nội mạc tử cung sẽ được điều hòa hướng lên (up-regulated) hay hướng xuống (down-regulated). Mối tương quan giữa estrogen và progesterone sẽ quyết định chiều hướng điều hòa các gien là lên hay xuống, từ đó quyết định khả năng tiếp nhận phôi của nội mạc tử cung. Cửa sổ làm tổ được mở bởi progesterone. Sau khi được chuẩn bị thích hợp với progesterone, nội mạc tử cung đạt đến trạng thái sẵn sàng để tiếp nhận phôi đến làm tổ. Cửa sổ làm tổ đã được mở ra. Quan sát nội mạc tử cung ở thời điểm của cửa sổ làm tổ, người ta thấy có sự hiện diện của các tế bào chân hình kim (pinopode). Thời gian xuất hiện và tồn tại của các tế bào này rất ngắn, chỉ vào khoảng 5 ngày. Tế bào chân hình kim có vai trò quan trọng trong đối thoại giữa phôi và nội mạc tử cung trước làm tổ. Nội mạc tử cung chỉ tiếp nhận phôi làm tổ một khi cửa sổ làm tổ đã mở. Cửa sổ làm tổ được mở ra ở ngày thứ 18 và bị đóng lại ở ngày thứ 23 của chu kỳ. Cửa sổ làm tổ là khoảng thời gian duy nhất mà nội mạc có thể tiếp nhận phôi làm tổ. Sự lệch pha giữa thời điểm mở cửa sổ làm tổ và thời điểm phôi thoát màng sẽ dẫn đến việc phôi tiếp cận với nội mạc tử cung ngoài cửa sổ làm tổ, và hệ quả là phôi sẽ không được tiếp nhận. Cửa sổ làm tổ có thể bị di dời do các tác động nội sinh như hoàng thể hóa sớm gây tăng sớm progesterone nội sinh, hay tác động ngoại sinh do dùng hormone nguồn gốc ngoại lai… Cửa sổ làm tổ bị di dời sẽ làm thay đổi vị trí tương đối của nó so với thời điểm phôi thoát màng. Phôi là một mảnh bán dị ghép, nên luôn phải đối mặt với hiện tượng thải ghép. Phôi có vốn gien không giống với vốn gien của mẹ. Nó chỉ tiếp nhận ½ vốn di truyền của mẹ. Vì thế, phôi là một mảnh bán dị ghép (hemi-allograft). Hệ quả là, về mặt miễn dịch, phôi là một mảnh ghép không tương đồng với hệ miễn dịch mẹ. Do bất tương đồng về mặt miễn dịch, phôi phải đối mặt với hiện tượng thải ghép. Nói một cách khác, để phôi làm tổ thành công, điều kiện cần và đủ là nó phải khởi phát được một tiến trình ức chế miễn nhiễm, nhằm ngăn cản việc cơ thể người mẹ loại bỏ mảnh bán dị ghép. Phản hồi âm trên LH của đỉnh cao progesterone gây ly giải hoàng thể chu kỳ. Vào ngày thứ 7 sau phóng noãn, dưới tác dụng của LH, hoạt động chế tiết progesterone của hoàng thể chu kỳ đạt đến đỉnh cao nhất, hoàn thành sứ mạng mở cửa sổ làm tổ để đón nhận phôi thai. Tuy nhiên, nồng độ cao progesterone sẽ gây phản hồi âm trên hạ đồi-yên, làm giảm nhịp điệu các xung GnRH hạ đồi, cũng như ức chế tuyến yên làm tuyến này giảm hay ngưng phóng thích LH. LH tuyến yên bị sút giảm, hoàng thể sẽ bị ly giải (luteolysis). Sự ly giải hoàng thể dẫn đến hệ quả là sự sụt giảm sản xuất các steroid sinh dục, trong đó có progesterone, vốn là hormone đặc hữu của hoàng thể. Mất nguồn cung cấp steroid sinh dục, nội mạc tử cung sẽ sụp đổ. Lúc này, cần có một cơ chế khác để giúp hoàng thể khỏi bị ly giải, nếu không thì sẽ không thể có sự thụ thai. THOÁT KHỎI ZONA PELLUCIDA, XÂM NHẬP NỘI MẠC TỬ CUNG VÀ TIẾN VỀ CÁC MẠCH MÁU Ngày thứ 6 sau thụ tinh, phôi thoát khỏi ZP, chu du trong môi trường buồng tử cung và tiếp cận với nội mạc tử cung. Vào ngày thứ 6 sau thụ tinh, trao đổi khí và dinh dưỡng giữa phôi nang và mẹ thông qua ZP đã không còn thích hợp. Phôi phải thoát khỏi ZP để tìm đến nguồn cung cấp oxygen phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng cao của nó, đồng thời có thể tiếp cận trực 1 Giảng viên, Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. e-mail: dtnmy2003@yahoo.com 2 Giảng viên, Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. e-mail: aunhutluan@gmail.com © Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tác giả giữ bản quyền 1

Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-1: Buồng trứng, noãn bào, phôi và thai Bài giảng trực tuyến Sự làm tổ của phôi. Từ làm tổ đến thai lâm sàng. tiếp với nguồn dưỡng chất từ mẹ. Màng ZP bị mỏng dần ở một vị trí, để rồi cuối cùng bị phá vỡ. Phôi nang sẽ thoát qua lổ hỗng này để đi vào buồng tử cung và chuẩn bị cho tiến trình làm tổ. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng thoát màng (hatching). Đối thoại hóa học kích hoạt các biến đổi trên bề mặt nội mạc và của giao diện phôi-nội mạc. Phôi đã thoát màng thực hiện trao đổi tín hiệu hóa học với nội mạc tử cung. GF (Growth Factor) và các cytokins từ phôi thúc đẩy những biến đổi ở nội mạc tử cung. Tại giao diện giữa vi nhung mao của nguyên bào nuôi và tế bào chân hình kim, các tín hiệu tế bào (signal) gồm LIF (Leukemia Inhibitory Factor) và EGF (Epidermal Growth Factor) thúc đẩy tương tác giữa 2 loại tế bào này. Hệ thống miễn dịch tế bào đóng vai trò quan trọng trong tiếp nhận hay thải trừ mảnh bán dị ghép. Khi phôi tiếp cận với nội mạc tử cung, nó sẽ sớm bị nhận diện. Hệ thống miễn dịch tế bào được kích hoạt thông qua các T helper cell. Song hành xảy ra 2 chiều hướng miễn dịch, một theo chiều hướng thải trừ thông qua Th1 (T helper 1) và một còn lại theo chiều hướng tiếp nhận thông qua Th2 (T helper 2). Progesterone làm cơ chế miễn dịch tế bào sẽ theo chiều hướng ưu thế Th2, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận mảnh bán dị ghép. Miễn dịch dịch thể không tham gia vào đối thoại miễn nhiễm. Chỉ đến ngày thứ 9 sau thụ tinh, các hội bào nuôi mới tiếp cận được các mạch máu xoắn ốc của nội mạc tử cung. Ngày thứ 7, sau khi tiếp cận thành công với nội mạc tử cung, các hội bào nuôi (syncytiotrophoblast) phát triển từ khối nguyên bào nuôi (trophoblast) sẽ bắt đầu tiến trình tách rẽ các tế bào nội mạc tử cung, làm cho phôi chìm dần vào nội mạc tử cung. Tiến trình tách rẽ tế bào nội mạc được thực hiện qua các men gây ly giải cầu nối giữa các tế bào nội mạc. Đồng thời, các tế bào có nguồn gốc lá nuôi cũng phóng thích VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), một tác nhân quan trọng trong tái cấu trúc phân bố mạch máu nội mạc tử cung phù hợp với sự hiện diện của phôi. Ngày thứ 8, các hội bào nuôi vẫn tiếp tục phát triển mạnh, bắt đầu tạo ra các hốc bên trong lòng của khối hội bào nuôi. Tuy nhiên, cho đến tận thời điểm này, phôi vẫn chưa có các trao đổi trực tiếp với máu mẹ, do chưa tiếp cận với mạch máu nội mạc tử cung. Ngày thứ 9, phôi đã chìm hẳn vào nội mạc tử cung. Hội bào nuôi phát triển tạo nên các hốc rỗng, tiền thân của các hồ máu sau này. Các hội bào nuôi cũng bắt đầu tiếp cận với mạch máu nội mạc, nhưng vẫn chưa phá vỡ chúng ở thời điểm này. hCG THAY THẾ VAI TRÒ CỦA LH, CHUYỂN ĐỔI HOÀNG THỂ CHU KỲ THÀNH HOÀNG THỂ THAI KỲ Phá hủy các mạch máu xoắn ốc và sự thành lập các hồ máu sơ khai cho phép phôi trao đổi chất trực tiếp với máu mẹ. Ngày thứ 10, các hội bào nuôi phá vỡ thành công các mạch máu xoắn ốc của nội mạc tử cung. Máu từ các mạch máu bị vỡ lấp đầy khoảng trống tạo bởi các hội bào nuôi, tạo ra các hồ máu sơ khai. Kể từ thời điểm này, phôi trực tiếp nhận dưỡng chất và trực tiếp thực hiện trao đổi khí với máu mẹ thông qua hồ máu sơ khai. Do có cấu trúc tương tự LH, hCG từ hội bào nuôi có hoạt tính LH, chuyển đổi hoàng thể chu kỳ thành hoàng thể thai kỳ. Mặt khác, xuất phát từ hồ máu sơ khai, hCG sẽ đi vào máu mẹ. hCG (human Chorionic Gonadotropin) là một hormone được sản xuất từ hội bào nuôi và có hoạt tính hướng tuyến sinh dục. Phân tử LH và phân tử hCG có cấu tạo rất giống nhau, ngoại trừ phân tử hCG dài hơn do có thêm đoạn C-terminal. Cấu tạo giống LH giúp hCG có thể thay thế hoàn toàn LH và đảm trách nhiệm vụ của LH. Đoạn C-terminal làm hCG có thời gian bán hủy rất dài so với LH. T½ dài đảm bảo hCG duy trì được hoạt tính LH một cách hiệu quả trong thời gian dài. Trong một chu kỳ không có thai, sự ly giải hoàng thể sẽ bắt đầu xảy ra từ ngày thứ 11 sau phóng noãn. Trong chu kỳ có thai, sự có mặt đúng lúc của hCG vào thời điểm LH tuyến yên bị sút giảm sẽ giúp hoàng thể tiếp tục tồn tại và phát triển thành hoàng thể thai kỳ. Hoàng thể thai kỳ tiếp tục hoạt động sản xuất steroid sinh dục để duy trì thai kỳ. Hiện diện của hCG trong máu mẹ là bằng chứng của hiện tượng làm tổ. Người phụ nữ được xem là có thai về mặt sinh hóa. Những phân tử hCG đầu tiên xuất hiện trong máu mẹ kể từ ngày thứ 10 sau thụ tinh, khi các hội bào nuôi đã phá vỡ được các mạch máu xoắn ốc của nội mạc, tiếp xúc trực tiếp với máu mẹ. Hiện diện của hCG là bằng chứng của sự hiện diện của nguyên bào nuôi, là bằng chứng của hoạt động làm tổ của trứng thụ tinh. hCG là bằng chứng về mặt sinh hóa của thai kỳ. TỪ THAI SINH HÓA ĐẾN THAI LÂM SÀNG Lệch bội ở phôi là hiện tượng thường gặp. Miễn dịch tế bào có ảnh hưởng quan trọng lên giai đoạn trước thai lâm sàng. Ở loài người, tỉ lệ làm tổ thất bại của trứng đã thụ tinh rất cao. Chỉ 30% chu kỳ có phóng noãn và thụ tinh là đi đến thai lâm sàng. Có 2 lý do: (1) bất thường di truyền là hiện tượng khá phổ biến ở hợp tử, và (2) đáp ứng bất lợi của miễn dịch tế bào. Bất thường di truyền ở các mức độ khác nhau có thể ảnh hưởng lên tiến trình điều hòa các gien quan trọng của phôi, làm ngưng tiến trình phát triển phôi. Về mặt miễn nhiễm, sau làm tổ, tương quan Th1:Th2 có ý nghĩa rất quan trọng trong thành công hay thất bại của thai kỳ. Ưu thế Th1 thường dẫn đến một thai kỳ thất bại. Ngược lại, ưu thế Th2 liên quan đến một thai kỳ thành công. Sự phân ly chức năng giữa lá nuôi và khối tế bào trong của phôi ngày càng rõ. Diễn biến hCG phản ánh hoạt động lá nuôi. Phôi càng phát triển, sự phân ly giữa phôi và lá nuôi càng rõ. Hoạt động xâm thực và chế tiết hCG của lá nuôi không liên quan và không phản ánh những gì xảy ra tại đĩa phôi 2 lá. Hoạt động của lá nuôi là sản xuất hCG để duy trì thai kỳ. Biến thiên của hCG thể hiện tình trạng lành mạnh của hoạt động lá nuôi. Trong khi đó, tại đĩa phôi, quá trình điều hòa gien, phân chia, biệt hóa thành tạo cơ quan là các sự kiện chính. Hoạt động của phôi không song hành, cũng không được thể hiện qua hoạt động của lá nuôi. Ở thời điểm 3 tuần sau thụ tinh, thai kỳ được xác nhận trên lâm sàng bằng siêu âm. Phôi hoàn tất tiến trình làm tổ vào ngày thứ 14. Lông nhau và các cấu trúc màng đệm đã hình thành, tiếp cận với các hồ máu sơ khai. Ở phôi, đã hình thành đĩa phôi 2 lá, túi ối (amnion) và túi noãn hoàng (yolk-sac). Thai kỳ có thể nhìn thấy được qua siêu âm. © Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tác giả giữ bản quyền 2

Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-1: Buồng trứng, noãn bào, phôi và thai Bài giảng trực tuyến Sự làm tổ của phôi. Từ làm tổ đến thai lâm sàng. Hình 1: Phôi ngày thứ 6 hoàn tất tiến trình thoát khỏi màng Zona Pellucida Vào ngày thứ sáu sau thụ tinh, trao đổi khí và dinh dưỡng giữa phôi nang và mẹ thông qua ZP đã không còn thích hợp. ZP bị mỏng dần ở một vị trí, và bị phá vỡ. Hiện tượng phôi thoát màng (hatching) xảy ra. Phôi nang sẽ thoát qua lổ hỗng này để đi vào buồng tử cung và chuẩn bị cho tiến trình làm tổ. Trên hình chụp, ta thấy màng ZP bị phá thủng ở vị trí 3 giờ, qua đó phôi nang thoát ra và tiếp cận với nội mạc tử cung. Hình 2: (a) Cửa sổ làm tổ. (b) Pinopodes Dưới ảnh hưởng đúng lúc của progesterone trên một nội mạc tử cung đã được chuẩn bị đúng mức trước đó bởi estrogen, các gien của các tế bào nội mạc tử cung sẽ được điều hòa (up-regulated hoặc down- regulated). Sự hiện diện trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng 5 ngày, của các tế bào chân hình kim (pinopode) biểu hiện nội mạc tử cung đang ở trạng thái sẵn sàng cho hiện tượng làm tổ. Khoảng thời gian ngắn ngủi này được gọi là cửa sổ làm tổ. Hình 3: Bản chất hóa học-miễn nhiễm của đối thoại giữa phôi và nội mạc tử cung Phôi đã thoát màng sẽ trao đổi tín hiệu hóa học với nội mạc tử cung. Đối thoại này thúc đẩy những biến đổi ở nội mạc tử cung, đồng thời ảnh hưởng đến giao diện giữa vi nhung mao của nguyên bào nuôi và tế bào chân hình kim. Progesterone làm cơ chế miễn dịch tế bào sẽ theo chiều hướng tiếp nhận (Th2), tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận mảnh bán dị ghép. Hình 4: Từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 9, phôi chìm dần vào nội mạc tử cung Ngày thứ 7, sau khi tiếp cận thành công với nội mạc tử cung, các hội bào nuôi (syncytiotrophoblast) phát triển từ khối nguyên bào nuôi (trophoblast) sẽ bắt đầu tiến trình tách rẽ các tế bào nội mạc tử cung, làm cho phôi chìm dần vào nội mạc tử cung. Ngày thứ 8, các hội bào nuôi phát triển mạnh, bắt đầu tạo ra các hốc bên trong. Lúc này phôi vẫn chưa thực hiện các trao đổi trực tiếp với máu mẹ, do chưa tiếp cận với mạch máu nội mạc tử cung. Ngày thứ 9, phôi đã chìm hẳn vào nội mạc tử cung. Hội bào nuôi phát triển tạo nên các hốc rỗng, tiền thân của các hồ máu sau này. Các hội bào nuôi cũng bắt đầu tiếp cận với mạch máu nội mạc, nhưng vẫn chưa phá vỡ chúng ở thời điểm này. Lúc này, phản hồi âm của progesterone đã gây sụt giảm đáng kể nguồn LH từ tuyến yên. Hoàng thể chuẩn bị đi vào tiến trình tự tiêu vong. Cần có một nguồn LH bổ sung có thể cứu lấy hoàng thể khỏi tiêu vong, từ đó có thể cứu được nội mạc tử cung. Hình 5: Ngày thứ 10, các hội bào nuôi xâm thực các mạch máu nội mạc Ngày thứ 10, các hội bào nuôi bắt đầu phá vỡ thành công các mạch máu của nội mạc tử cung. Máu từ các mạch máu bị vỡ lấp đầy khoảng trống tạo bởi các hội bào nuôi, cho phép diễn ra sự trao đổi chất trực tiếp giữa mẹ và phôi. Kể từ thời điểm này, phôi trực tiếp nhận dưỡng chất và thực hiện trao đổi khí với máu mẹ thông qua các hồ máu sơ khai. Mặt khác, human Chorionic Gonadotropin (hCG) từ hội bào nuôi sẽ thông qua hồ máu để đi vào máu mẹ. Hình 6: hCG của hội bào nuôi có hoạt tính LH, với T½ rất dài Hình quét tia X của phân tử LH (trái) và phân tử hCG (phải) cho thấy chúng có cấu tạo rất giống nhau, ngoại trừ phân tử hCG dài hơn do có thêm đoạn C-terminal. Cấu tạo giống LH giúp hCG có thể đảm trách nhiệm vụ của LH. Chuỗi C-terminal sẽ giúp hCG có thời gian bán hủy dài hơn LH. Vào ngày thứ 10, khi LH tuyến yên bị sút giảm, chính hCG từ hội bào nuôi sẽ cứu hoàng thể khỏi sự thiếu hụt LH, đồng thời biến đổi hoàng thể chu kỳ thành hoàng thể thai kỳ. Hình 7: Ngày thứ 14, hiện tượng làm tổ hoàn tất Ngày thứ 14, phôi đã hoàn tất tiến trình làm tổ. Các lông nhau nguyên thủy và cấu trúc màng đệm đã hình thành, tiếp cận với các hồ máu sơ khai. Trên phôi, đã hình thành đĩa phôi 2 lá, túi ối (amnion) và túi noãn hoàng (yolk-sac). Ghi nhận sự hoạt động độc lập của lá nuôi và đĩa phôi. © Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tác giả giữ bản quyền 3

Tín chỉ Sản Phụ khoa 1 Bài Team-Based Learning 4-1: Buồng trứng, noãn bào, phôi và thai Bài giảng trực tuyến Sự làm tổ của phôi. Từ làm tổ đến thai lâm sàng. Câu hỏi vận dụng Hãy dùng các hiểu biết về sự làm tổ của phôi để giải thích các hiện tượng hay các ứng dụng sau: 1. SPRM (Selective Progesterone Receptor Modulator) là một chất có khả năng gắn cạnh tranh và phong bế thụ thể của progesterone, đồng thời có khả năng ức chế LH. Người ta dùng SPRM để tránh thai khẩn cấp. SPRM có hiệu quả tránh thai nếu được dùng trong vòng 120 giờ sau một giao hợp xảy ra ở thời điểm rụng trứng. Giải thích cơ chế. 2. Levonorgestrel là một progestogen. Progestogen là họ các chất có khả năng gắn rất mạnh vào thụ thể của progesterone và kích hoạt thụ thể này. Người ta dùng Levonorgestrel liều cao để tránh thai khẩn cấp. Levonorgestrel liều cao có hiệu quả tránh thai nếu được dùng trong vòng 72 giờ sau một giao hợp xảy ra ở thời điểm rụng trứng. Giải thích cơ chế. 3. Cả hai thuốc ở câu (1) và (2) đều có thể gây xuất huyết tử cung bất thường sau khi dùng. Hãy giải thích vì sao chúng có thể gây xuất huyết tử cung bất thường khi dùng. Hãy dự đoán sự khác biệt về tính chất của xuất huyết tử cung bất thường sau khi uống 2 loại thuốc trên. 4. Khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, người ta thường đặt phôi vào buồng tử cung 5 ngày sau khi lấy noãn và thụ tinh cho noãn. Lúc này, các phôi đang ở giai đoạn phôi nang. Người ta nhận thấy rằng: (a) Kết quả có thai sẽ rất thấp nếu nồng độ progesterone trong máu tăng cao ở thời điểm trước lấy noãn để thụ tinh; (b) Kết quả có thai sẽ cao nếu nồng độ progesterone trong máu = 0 ở thời điểm trước lấy noãn để làm thụ tinh. Giải thích hiện tượng. 5. Biết rằng đối thoại miễn nhiễm có vai trò quan trọng trong làm tổ. Giả sử như khi đặt phôi vào buồng tử cung sau thụ tinh trong ống nghiệm, để tăng tỉ lệ làm tổ thành công, người ta dùng corticoids để ức chế miễn nhiễm. Hãy dự đoán kết quả. Giải thích kết luận của bạn. 6. Vì sao người ta có thể dùng hCG để gây phóng noãn trong điều trị hiếm muộn? 7. Trong trường hợp hoàng thể bị suy yếu sớm, xảy ra trước ngày 11, bạn nên điều trị bằng LH hay bằng hCG? Giải thích. 8. Một phôi bị “đứt làm đôi” do bị “kẹt đuôi” trong khi đang thoát khỏi ZP. Hãy dự đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Giải thích? TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TÀI LIỆU ĐỌC THÊM 1. Yen & Jaffe's reproductive endocrinology, 6th edition. Tác giả Jerome F. Strauss III và Robert L. Barbieri. Nhà xuất bản Saunders Elsevier 2010. © Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tác giả giữ bản quyền 4

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-buong-trung-noan-bao-phoi-va-thai-su-lam-to-cua-phoi-tu-lam-to-den-thai-lam-sang-2334080.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY