Bài giảng Các dị tật mất chi

Bài giảng Các dị tật mất chi
  • Mã tin : 1157
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài giảng Các dị tật mất chi trình bày các nội dung chính sau: Phôi thai học; Dịch tễ học; Khuyến cáo CTE; Bất sản xương quay; Vai trò chẩn đoán trước sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Các dị tật mất chi

CÁC DỊ TẬT MẤT CHI D. Marchal­André, M. Althuser, K. Dieterich 6/12/2014

Malf. Réductionnelles des membres Phôi thai học Ø Xuất hiện sớm trong quá trình phát triển mầm chi bourgeons MS: J+24 MI: J+28 Larsen, De Boeck, 1996 ngọn mào xươngó trung mô kết cận

Malf. Réductionnelles des membres Phôi thai học Ø Xuất hiện sớm trong quá trình phát triển phát triển giữa tuần thứ 5 và tuần thứ 8 Larsen, De Boeck, 1996 Các xương mọc theo 3 trục đối xứng

Malf. Réductionnelles des  membres Phôi thai học Larsen, De Boeck,  1996

Malf. Réductionnelles des membres Phôi thai học Ø Tấm trung bì bên→ xương, gân, dây chằng và mạch máu Ø Trung mô → cơ

Malf. Réductionnelles des membres Dịch tễ học Ø Dị tật chi: 36/10 000

Malf. Réductionnelles des membres Dịch tễ học Ø Di tật chi: 36/10 000

Malf. Réductionnelles des membres Khuyến cáo CTE Ø TCN 1: Ø TCN 2: Ø TCN 3: 3 đoạn chi = không ngón tay cũng không ngón chân

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang • Amélie • Phocomélie (đoạn xa) • Hémimélie • Achéirie, apodie • Adactylie (hội chứng +++)

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang CHU d’Amiens

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang 13 SA M. Althuser

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang M

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang 16 SA 21 SA 18 SA M. Althuser

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang 20 SA 13 SA M. Althuser

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang Clichés adactylie M. Xem lại miệng, hàm dưới và mặt cắt profil +++

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường trục dọc • Bất sản xương quay • Bất sản xương trụ • Bất sản xương chày, xương mác • Ectrodactylies

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường trục dọc 22 SA 24 SA

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường trục dọc 12 SA 15 SA M. Althuser

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường trục dọc M. Althuser 12 SA 13 SA 22 SA 33 SA 32 SA 22 SA

Malf. Réductionnelles des membres Tiên lượng Ø Vai trò chẩn đoán trước sinh: tập hợp hội chứng • Stoll et al (1995) (mất chi) 49,5% (201) f. đơn độc 50,5% (206) f. hội chứng • Pajkrt et al (2012) (bất thường chi trên) 74% (60/80) f. hội chứng/ f. trục dọc < 40% f. hội chứng/ f. trục ngang f. intercalaires

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY