MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Các dị tật mất chi

Bài giảng Các dị tật mất chi
  • Mã tin: 1157
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Các dị tật mất chi trình bày các nội dung chính sau: Phôi thai học; Dịch tễ học; Khuyến cáo CTE; Bất sản xương quay; Vai trò chẩn đoán trước sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Các dị tật mất chi

CÁC DỊ TẬT MẤT CHI D. Marchal­André, M. Althuser, K. Dieterich 6/12/2014

Malf. Réductionnelles des membres Phôi thai học Ø Xuất hiện sớm trong quá trình phát triển mầm chi bourgeons MS: J+24 MI: J+28 Larsen, De Boeck, 1996 ngọn mào xươngó trung mô kết cận

Malf. Réductionnelles des membres Phôi thai học Ø Xuất hiện sớm trong quá trình phát triển phát triển giữa tuần thứ 5 và tuần thứ 8 Larsen, De Boeck, 1996 Các xương mọc theo 3 trục đối xứng

Malf. Réductionnelles des  membres Phôi thai học Larsen, De Boeck,  1996

Malf. Réductionnelles des membres Phôi thai học Ø Tấm trung bì bên→ xương, gân, dây chằng và mạch máu Ø Trung mô → cơ

Malf. Réductionnelles des membres Dịch tễ học Ø Dị tật chi: 36/10 000

Malf. Réductionnelles des membres Dịch tễ học Ø Di tật chi: 36/10 000

Malf. Réductionnelles des membres Khuyến cáo CTE Ø TCN 1: Ø TCN 2: Ø TCN 3: 3 đoạn chi = không ngón tay cũng không ngón chân

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang • Amélie • Phocomélie (đoạn xa) • Hémimélie • Achéirie, apodie • Adactylie (hội chứng +++)

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang CHU d’Amiens

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang 13 SA M. Althuser

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang M

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang 16 SA 21 SA 18 SA M. Althuser

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang 20 SA 13 SA M. Althuser

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường cắt ngang Clichés adactylie M. Xem lại miệng, hàm dưới và mặt cắt profil +++

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường trục dọc • Bất sản xương quay • Bất sản xương trụ • Bất sản xương chày, xương mác • Ectrodactylies

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường trục dọc 22 SA 24 SA

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường trục dọc 12 SA 15 SA M. Althuser

Malf. Réductionnelles des membres Chẩn đoán Ø Bất thường trục dọc M. Althuser 12 SA 13 SA 22 SA 33 SA 32 SA 22 SA

Malf. Réductionnelles des membres Tiên lượng Ø Vai trò chẩn đoán trước sinh: tập hợp hội chứng • Stoll et al (1995) (mất chi) 49,5% (201) f. đơn độc 50,5% (206) f. hội chứng • Pajkrt et al (2012) (bất thường chi trên) 74% (60/80) f. hội chứng/ f. trục dọc < 40% f. hội chứng/ f. trục ngang f. intercalaires

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-cac-di-tat-mat-chi-2528628.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY